×

Yrkesutbildning till fastighetsvärd

Fastighetsvärden är ansiktet utåt för fastighetsägarna i bostadsområdet och du har ett budgetansvar för sitt egna område och utför bland annat besiktningar inför ut och in flyttning. Fastighetsvärden säkerställer att de olika hyresgästerna känner sig trygga och nöjda i sina boendemiljöer och/eller arbetsmiljöer. Det kan också förekomma arbeten som kräver vissa justeringar och reparationer inom hyresmiljöerna.

Utbildningen ger grundläggande kunskaper inom VVS, el samt ekonomi och förvaltning/juridik. Du får allmänna kunskaper inom drift och underhåll/reparation av fastigheter. Arbetsplatsförlagt lärande ingår.

Mål:
Utbildningen ska ge dig som elev de grundkunskaper som krävs för att kunna söka jobb som fastighetsvärd. 

Längd:
Utbildningslängd ca 1 år.

Ansökan
Ansökan sker via din handläggare på Arbetsförmedlingen via https://arbetsformedlingen.se/.

Ämnen
Individuellt anpassad studieplan, sammansatt med ämnen beroende på förkunskaper och tidigare erfarenheter.
Exempel på ämnen som du läser är VVS, el, fastighetsservice, företagsekonomi samt affärs- och privatjuridik.
APL (arbetsplats förlagt lärande)är en naturlig del av utbildningen och förläggs i slutet av den. 

Kommun
Utbildningar

När du skickar in en intresseanmälan till oss behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter för att vi ska kunna registrera din ansökan. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer, programmet/programmen du är intresserad av samt när du börjar gymnasiet. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system som används av alla bolag inom AcadeMedia-koncernen.
Om du samtycker till att ta emot marknadsföring och information från våra skolor kommer vi även att behandla dina personuppgifter för detta ändamål. Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter.
Huvudmannen är personuppgiftsansvarige på den skola du går på. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Uppgifterna lagras i ett år efter att ansökningsperioden är över för den sökta utbildningen. Vi använder oss av automatiserat individuellt beslutsfattande och profilering när vi skickar ut marknadsföring och annan information till dig.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Du når våra dataskyddsombud här. Du hittar mer information på trygg.academedia.se. Om du vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser från våra skolor, bocka i rutan nedan.

Den här utbildningen finns även i

Fastighetsvärd poängplan (AF)

Fastighetsvärd poängplan

 
0
Fastighetsvärd poängplan (AF)
Kurs
Poäng
Praktisk Ellära
Elkraftsteknik
Fastighetsservice VVS
Fastighetsservice Byggnader
Systemuppbyggnad
Värmelära
Fastighetsförvaltning
Fastighetskommunikation
Sanitetsteknik
Luftbehandling
Företagsekonomi
Affärsjuridik
Privatjuridik
Arbetsplatsförlagt lärande APL
Summa 0