Välj studieort

Välj studieort för mer detaljerad information om utbildningen.

Elektronikmontör

YH-program 3 år i Göteborg

Elektronikmontören placerar elektroniska komponenter, såsom resistorer, kondensatorer, transistorer, dioder och mikrochips, på tryckta kretskort (PCB) eller andra typer av kretskort. Lödning är en viktig del av elektronikmontörens arbete.

Som elektronikmontör kan du arbeta inom en mängd olika branscher, inklusive elektronikproduktion, telekommunikation, medicinsk utrustning, fordonstillverkning och många andra områden där elektroniska produkter används.

Lödning är en viktig del av elektronikmontörens arbete. De använder lödkolvar och lödtenn för att fästa elektroniska komponenter på PCB eller kretskort genom att smälta lödtenn och skapa elektriska kopplingar.

Elektronikmontören ansvarar för att genomföra kvalitetskontroller på de monterade komponenterna och kretsarna för att säkerställa att de är korrekt placerade och att inga defekter finns.

I vissa fall kan elektronikmontörer vara ansvariga för att montera kablar, anslutningar och kontakter för att säkerställa att enheten är korrekt ansluten till andra enheter eller system.

Mål med utbildningen

 • hantera elektroniklödning
 • hantera kemi i anslutning till elektroniklödning
 • hantera kablage.
 • handlöda
 • manuellt producera elektronik

Möjliga yrkesroller

 • Elektronikmontör
 • Elektroniktekniker
 • Lödmontör
 • Lödtekniker
 • Maskinmontör

Certifieringar som ingår i utbildningen

IPC-certifieringar är allmänt erkända och används för att utvärdera och bekräfta kompetensen hos yrkespersoner som arbetar inom elektronikindustrin. Ett IPC certifikat gäller i två år från det att det utfärdades.

 • IPC 7711: Omarbetning, modifiering och reparation av elektroniska enheter
 • IPC 610: Acceptans av elektroniska sammansättningar
 • IPC 001: Krav på lödda elektriska och elektroniska enheter
 • IPC 620: Design och kritiska processkrav för kabel- och ledningsnät
 • IPC 600: Acceptans av tryckta tavlor
 • IPC 630: Acceptansstandard för tillverkning, inspektion och testning av elektroniska kapslingar
 • IPC 650: Manual för testmetoder

Längd 

Utbildningen omfattar 600 YH-poäng, motsvarande 3 års heltidsstudier.

Utbildningens upplägg

Du studerar på plats hos Movant Göteborg. Under utbildningen varvas teori och praktik. Undervisningen sker i huvudsak av lärare med pedagogisk utbildning, arbetslivserfarenhet och spetskunskap inom relevant område. Dessutom förekommer externa föreläsare. Du genomför LIA som näst sista kurs i utbildningen och examenarbete som avslutande kurs.

Språk

Utbildningen innehåller inslag av engelska. Exempel är manualer och driftinstruktioner, webbaserat material (t ex information om produkter och anläggningar), tekniska och vetenskapliga artiklar samt undervisning i engelsk terminologi inom området.

Snabba fakta

Status Stängd för ansökan

Studiestart(er) Ingen start under 2024

YH-poäng 600

Förkunskaper Grundläggande behörighet

Omfattning 3 år

Studieform Klassrum

Studieort(er) Göteborg

Studietakt Heltid

LIA Ja

Hos oss får du

Individuella förutsättningar för att nå drömjobbet

Har du svårt att ta dig vidare i karriären? Vi kan skapa individuella förutsättningar för att ta dig till drömjobbet.

En väg till högre, mer avancerade titlar

Har du stagnerat i din karriär? Vi är vägen in till högre och avancerade titlar.

Närmaste vägen till jobb

Har du tröttnat på ditt yrke? Vi är närmsta steget till jobb genom omskolning och ser dig hela vägen.

Lärande i teori och praktik

Vill du varva teorin med praktik? Det ingår LIA (lärande i arbete) i våra längre utbildningar.

CSN-berättigade utbildningar

Undrar du över om våra yrkeshögskoleutbildningar är CSN-berättigade? Det är de, du får även ett examensbevis efter avslutad utbildning.

Håll mig uppdaterad!

Lämna en intresseanmälan så håller vi dig uppdaterad om kommande event, starter och ansökningstillfällen. Observera att det här inte är en ansökan.

Välj den kommun där du är folkbokförd
Var vill du studera?
Välj utbildning

Personuppgiftspolicy

Inledning
Den här personuppgiftspolicyn redogör för hur bolag inom Academedia koncernen (Academedia Group AB, org.nr. 556806-1369) hanterar dina personuppgifter när du exempelvis gjort en intresseanmälan eller bett något av våra bolag skicka riktad information/marknadsföring till dig.

Hantering av personuppgifter
När du skickar in en intresseanmälan, chattar med oss, anmäler dig till öppet hus, bokar studievägledning eller vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser om våra skolor, behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din adress, din e-postadress, ditt telefonnummer, utbildning eller kurs samt studieort/kommun. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i IT-system som används av bolag inom AcadeMedia-koncernen.

Intresseformulär 
När du gör en intresseanmälan godkänner du att vi skickar information och marknadsföring om utbildningar och nyheter från oss. Du kan när som helst välja att avprenumerera, längst ned i utskicket, du kan också avprenumerera genom att kontakta oss epost@movant.se Vi använder oss av automatiserat individuellt beslutsfattande och profilering när vi skickar ut marknadsföring och annan information till dig, baserat på vilka utbildningar och kurser du sökt. Du som lämnar dina uppgifter vid en intresseanmälan kommer ta del av marknadsföring i form av e-postutskick samt marknadsföring som kan ske i de digitala kanalerna Metas plattform och på Googles nätverk.

Uppgifterna du lämnar kan delas med dessa plattformar och anonymiseras/hashkrypteras i samband med det, i syfte att marknadsföra mot personer av liknande intressen, så kallade anpassade målgrupper.

Fyller du i ett intresseformulär på Google, Facebook eller Instagram kommer den informationen samlas in från respektive varumärkes konto på Metas alternativt Googles plattform för att sedan behandlas i respektive varumärkes system för intresseanmälan. Uppgifterna på Meta lagras i 90 dagar. Uppgifterna på Google lagras i 30 dagar och uppgifterna i chattsystemet Kundo finns i 30 dagar.

Dina personuppgifter
De personuppgifter som vi samlar in används för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig. Genom att lämna ditt samtycke, godkänner du att vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

 • Skickar dina kontaktuppgifter vidare till de skolor du visat intresse för
 • Fullgöra våra förpliktelser enligt avtal och/eller gällande lagstiftning
 • Tillhandahålla dig riktad marknadsföring eller andra meddelanden och påminnelser baserat på din intresseanmälan

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter. Det innebär även att vi lagrar din IP-adress som du lämnat ditt samtycke till. Läs mer om hur vi behandlar cookies här https://movant.se/hantera-personuppgifter-och-cookies/

Vi kan komma att dela dina personuppgifter till dotterbolag inom koncernen i syfte att kommunicera med dig om så är nödvändigt för att fullgöra våra förpliktelser gentemot dig och i övrigt fullgöra våra skyldigheter. Vi kan komma att lämna ut nödvändig information till myndigheter som vi enligt lag måste lämna ut information till. Vi kommer aldrig att utlämna dina personuppgifter till tredje part som inte är behörig att ta del av dina personuppgifter.

Dina rättigheter
Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Du har rätt att närsomhelst kontakta oss för att få ut information om vilka uppgifter vi behandlar om dig (registerutdrag), samt för att begära rättelse eller om du vill att vi raderar uppgifterna. Uppgifterna lagras i tre år.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. På sidan trygg.academedia.se kan du läsa mer information om vad, hur och för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter och din rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig.

Du hittar hela vår policy här. https://trygg.academedia.se/

Kontaktuppgifter
Vill du komma i kontakt med våra dataskyddsombud gör du det enklast här, dataskydd@academedia.se

Rättighetsutövning gällande behandling av dina personuppgifter
Om du vill begära rättelse, radering eller veta mer om hur vi hanterar dina personuppgifter, kontakta dataskyddsombud@movant.se alternativt dataskydd@academedia.se.