Välj studieort

Du läser på distans med har några fysiska träffar på plats. Välj studieort för mer detaljerad information om utbildningen.

Distributionselektriker

YH-program, 1 år, 200 YH-poäng

Bli distributionselektriker – ett efterfrågat yrke! Som distributionselektriker jobbar du med att bygga, reparera och underhålla nätstationer, ställverk och ledningar.

Jobbet är omväxlande och fritt med en hel del utomhusarbete. Du kommer att bland annat arbeta med att bygga kraftledningar, underhålla och reparera elnät, felsöka och åtgärda i kabelskåp och nätstationer och byta ut äldre ledningar.

Framtidsutsikterna är mycket goda. Du har säkert inte undgått samhällsdebatten kring vår elförsörjning och vårt ökande behov av el i samband med omställningen till ett mer klimatsmart samhälle bl. a. övergången till elfordon. Fler och nya energislag är att vänta och därmed nya elproduktionsanläggningar - det är el som behöver distribueras och nya elnät som behöver underhållas och ger ett ökande behov av distributionselektriker. Bli en viktig del i Sveriges omställning till grönare el!

Mål 

YH-utbildningen Distributionselektriker läser du på distans med sex träffar i Halmstad. Yrkeskompetensen som Movants YH-program till distributionselektriker ger svarar direkt mot arbetsmarknadens behov som behöver möta utvecklingen med ett modernt och kostnadseffektivt underhållsarbete. 

Efter avslutad utbildning kommer du att kunna:

 • Planera och genomföra arbetsuppgifter inom kabelarbete
 • Arbeta med jordkabel och luftledning
 • Installera nätstationer och kabelskåp
 • Inspektera, reparera och underhålla elnät
 • Felsöka och åtgärda i ställverk och transformatorstationer
 • Lösa problem inom elkraft och läsa av linjeschema och kartor
 • Arbeta med felbortkoppling i distributionsnät, kabelsökning, mätmetoder samt genomföra kontroller före och efter driftsättning
 • Arbeta i lågspännings- och högspänningsanläggningar
 • Arbeta enligt gällande säkerhetsföreskrifter, säkerhetsrutiner och med rätt säkerhetsutrustning i yrkesrollen

Längd 

Utbildningen omfattar 200 YH-poäng, motsvarande ett års heltidsstudier. 

Behörighet 

Grundläggande gymnasiebehörighet samt lägst betyg E/3/G i praktiskt ellära eller motsvarande kunskaper. Saknar du betyg i något av antagningskraven men anser att du redan besitter kunskap i ämnet och direkt skulle klara ett test? Då kan du skriva ett behörighetstest. Klarar du testet blir du behörig i ämnet. Anmälan öppnar 1 februari 2023!

Ansökan

Alla kan söka en YH-utbildning, se behörighetskrav för respektive utbildning. Ansökan görs via yh-antagning.se.

Frågor? Hör av dig till yhansokan@movant.se eller ring 019-100 080. 

Observera att när du tackat ja till din erbjudna plats kommer vi att ta bort eventuellt övriga ansökningar till ytterligare utbildningar längre ner i din prioritetsordning. Du har endast möjlighet att gå en heltidsutbildning samtidigt hos oss på Movant Yrkeshögskola.

Snabba fakta

Status Öppen för ansökan

Studiestart(er) Digitalt upprop 26 aug, studiestart 2 sep 2024

YH-poäng 200

Förkunskaper Praktiskt ellära eller motsvarande

Omfattning 1 år

Studieform Distans

Studieort(er) Halmstad

Studietakt Heltid

LIA Ja

Sökdatum 1 feb - 6 juni 2024

Ansökan 6 juni 2024

Håll mig uppdaterad!

Lämna en intresseanmälan så håller vi dig uppdaterad om kommande event, starter och ansökningstillfällen. Observera att det här inte är en ansökan.

Välj den kommun där du är folkbokförd
Var vill du studera?
Välj utbildning

Personuppgiftspolicy

Inledning
Den här personuppgiftspolicyn redogör för hur bolag inom Academedia koncernen (Academedia Group AB, org.nr. 556806-1369) hanterar dina personuppgifter när du exempelvis gjort en intresseanmälan eller bett något av våra bolag skicka riktad information/marknadsföring till dig.

Hantering av personuppgifter
När du skickar in en intresseanmälan, chattar med oss, anmäler dig till öppet hus, bokar studievägledning eller vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser om våra skolor, behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din adress, din e-postadress, ditt telefonnummer, utbildning eller kurs samt studieort/kommun. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i IT-system som används av bolag inom AcadeMedia-koncernen.

Intresseformulär 
När du gör en intresseanmälan godkänner du att vi skickar information och marknadsföring om utbildningar och nyheter från oss. Du kan när som helst välja att avprenumerera, längst ned i utskicket, du kan också avprenumerera genom att kontakta oss epost@movant.se Vi använder oss av automatiserat individuellt beslutsfattande och profilering när vi skickar ut marknadsföring och annan information till dig, baserat på vilka utbildningar och kurser du sökt. Du som lämnar dina uppgifter vid en intresseanmälan kommer ta del av marknadsföring i form av e-postutskick samt marknadsföring som kan ske i de digitala kanalerna Metas plattform och på Googles nätverk.

Uppgifterna du lämnar kan delas med dessa plattformar och anonymiseras/hashkrypteras i samband med det, i syfte att marknadsföra mot personer av liknande intressen, så kallade anpassade målgrupper.

Fyller du i ett intresseformulär på Google, Facebook eller Instagram kommer den informationen samlas in från respektive varumärkes konto på Metas alternativt Googles plattform för att sedan behandlas i respektive varumärkes system för intresseanmälan. Uppgifterna på Meta lagras i 90 dagar. Uppgifterna på Google lagras i 30 dagar och uppgifterna i chattsystemet Kundo finns i 30 dagar.

Dina personuppgifter
De personuppgifter som vi samlar in används för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig. Genom att lämna ditt samtycke, godkänner du att vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

 • Skickar dina kontaktuppgifter vidare till de skolor du visat intresse för
 • Fullgöra våra förpliktelser enligt avtal och/eller gällande lagstiftning
 • Tillhandahålla dig riktad marknadsföring eller andra meddelanden och påminnelser baserat på din intresseanmälan

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter. Det innebär även att vi lagrar din IP-adress som du lämnat ditt samtycke till. Läs mer om hur vi behandlar cookies här https://movant.se/hantera-personuppgifter-och-cookies/

Vi kan komma att dela dina personuppgifter till dotterbolag inom koncernen i syfte att kommunicera med dig om så är nödvändigt för att fullgöra våra förpliktelser gentemot dig och i övrigt fullgöra våra skyldigheter. Vi kan komma att lämna ut nödvändig information till myndigheter som vi enligt lag måste lämna ut information till. Vi kommer aldrig att utlämna dina personuppgifter till tredje part som inte är behörig att ta del av dina personuppgifter.

Dina rättigheter
Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Du har rätt att närsomhelst kontakta oss för att få ut information om vilka uppgifter vi behandlar om dig (registerutdrag), samt för att begära rättelse eller om du vill att vi raderar uppgifterna. Uppgifterna lagras i tre år.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. På sidan trygg.academedia.se kan du läsa mer information om vad, hur och för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter och din rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig.

Du hittar hela vår policy här. https://trygg.academedia.se/

Kontaktuppgifter
Vill du komma i kontakt med våra dataskyddsombud gör du det enklast här, dataskydd@academedia.se

Rättighetsutövning gällande behandling av dina personuppgifter
Om du vill begära rättelse, radering eller veta mer om hur vi hanterar dina personuppgifter, kontakta dataskyddsombud@movant.se alternativt dataskydd@academedia.se.