×
 

Mål 

Yrkeskompetensen som Movants YH-utbildning till distributionselektriker ger svarar direkt mot arbetsmarknadens behov som behöver möta utvecklingen med ett modernt och kostnadseffektivt underhållsarbete. 

Efter avslutad utbildning kommer du att kunna:

  • Planera och genomföra arbetsuppgifter inom kabelarbete
  • Arbeta med jordkabel och luftledning
  • Installera nätstationer och kabelskåp
  • Inspektera, reparera och underhålla elnät
  • Felsöka och åtgärda i ställverk och transformatorstationer
  • Lösa problem inom elkraft och läsa av linjeschema och kartor
  • Arbeta med felbortkoppling i distributionsnät, kabelsökning, mätmetoder samt genomföra kontroller före och efter driftsättning
  • Arbeta i lågspännings- och högspänningsanläggningar
  • Arbeta enligt gällande säkerhetsföreskrifter, säkerhetsrutiner och med rätt säkerhetsutrustning i yrkesrollen

Längd 

Utbildningen omfattar 200 YH-poäng, motsvarande ett års heltidsstudier. 

Behörighet 

Lägst betyg E/3/G i praktiskt ellära eller motsvarande kunskaper.

Ansökan

Alla kan söka en YH-utbildning! Det finns såklart behörighetskrav men kan man visa att man kan klara utbildningen finns möjlighet till en utbildningsplats. 


Ansökan görs via yh-antagning.se.

Frågor? Hör av dig till yhansokan@movant.se eller ring 019-100 080. 

Veta mer om utbildningen?

Hör av dig till oss för mer information om utbildningen.rnrn

Utbildningar YH

När du skickar in en intresseanmälan till oss behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter för att vi ska kunna registrera din ansökan. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer, programmet/programmen du är intresserad av samt när du börjar gymnasiet. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system som används av alla bolag inom AcadeMedia-koncernen.
Om du samtycker till att ta emot marknadsföring och information från våra skolor kommer vi även att behandla dina personuppgifter för detta ändamål. Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter.
Huvudmannen är personuppgiftsansvarige på den skola du går på. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Uppgifterna lagras i ett år efter att ansökningsperioden är över för den sökta utbildningen. Vi använder oss av automatiserat individuellt beslutsfattande och profilering när vi skickar ut marknadsföring och annan information till dig.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Du når våra dataskyddsombud här. Du hittar mer information på trygg.academedia.se. Om du vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser från våra skolor, bocka i rutan nedan.

Kursorter

Umeå (distans)

Startdatum

1 september

Distributionselektriker poängplan

 
200
Kurs Kurskod
Poäng
Ellära
30
Elsäkerhet
20
Elkraftsdistribution
15
Kraftkabelteknik
35
Transformatorstationer
20
Byggnation och reparation
20
LIA - lärande i arbete
50
Examensarbete
10
Summa 200

Här finns Movant YH

Rensa filter

Movants kvalitetsarbete

Movant AB är ISO-certifierade inom kvalitet och miljö

Movant AB är certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Detta innebär att vi arbetar med att systematiskt förbättra vår kvalitet och överträffa våra kunders förväntningar, och att vi lever upp till konkreta och erkända miljökrav.

Almega utbildningsföretagen

Movant AB är medlemmar i Utbildningsföretagen och har ett kvalitetsarbete som följer deras kriterier för kvalitetsauktorisationen de har ställt upp.