Nationell yrkesutbildning till Anläggare

- Tag chansen och säkra din plats i en bransch som behöver dig!

Satsa på din framtid med vår yrkesutbildning Bygg och anläggning Infrastruktur. Genom denna utbildning får du kompetens att arbeta som Anläggare med byggande, drift och underhåll av vägar, broar, gröna ytor, vatten- och avloppsarbeten inom infrastruktursektorn. Vår utbildning erbjuds via den nya utbildningsformen Nationell Yrkesutbildning (NY), vilket svarar på den stora efterfrågan inom anläggningsbranschen.

Arbetsmarknad för anläggare

Det finns en stor efterfrågan på Anläggare. Branschen vittnar om ett väldigt stort anställningsbehov av byggnadsarbetare med inriktning på anläggning. Byggbranschens Yrkesnämnd, BYN bekräftar också brist på utbildad personal inom anläggningsbranschen.

Yrkesroller som utbildningen avser

Anläggningsarbetare (Anläggare)

Anläggningsarbetarnas arbetsuppgifter och arbetsplatser varierar mycket. Från anläggningsarbeten i allt ifrån tunnelbyggen och flygplatser till att anlägga gräsmattor, plattsättning av gångar m.m. Anläggningsarbetare kan också ha andra yrkestitlar, bland annat "Gatu-, väg- och ledningsarbetare.

Utbildningens mål

Efter utbildningen är du väl förberedd att arbeta som anläggningsarbetare (anläggare). Du har lärt dig att utföra anläggningsarbeten samt dokumentera och kvalitetssäkra arbetet. Du har fått kunskaper om grundläggning, vägbyggnad, vägunderhåll och ledningsbyggnad samt enklare stensättning och plattläggning. Du har även fått kunskaper om jord- och bergmaterials hållfasthet, packningsförmåga och dräneringsegenskaper.

Utbildningens längd

55 veckor

Upplägg

Du studerar på heltid via Movant i Skövde eller Jönköping. Du är på plats på skolan 2 dagar/vecka med lärarledd undervisning och resterande delar bedrivs i form av självstudier, grupparbete och distansstudier. Via vår lärplattform har du studiematerial, prov och andra examinerande uppgifter samt möjlighet till handledning av lärare. Du har inget studieuppehåll under sommaren och LIA ingår i utbildningen.

Praktik

Ja, i utbildningen ingår LIA (lärande i arbete) 7 veckor som du genomför på en arbetsplats. Under praktikperioden får du som studerande praktisera yrket med stöd av handledare på den arbetsplats som du befinner dig på. Det ger en möjlighet för dig att knyta kontakter i branschen och påbörja din framtida yrkeskarriär.

Behörighetskrav

Du är behörig att ansöka, och bli antagen, till den nationella yrkesutbildningen om uppfyller följande kriterier

  • 20 år gammal eller senast fylla 20 år den 31 december 2024
  • Bosatt i Sverige
  • Godkända betyg från grundskolan (eller motsvarande utbildning) i kärnämnena svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik
  • Godkända betyg i minst 5 andra ämnen från grundskolan (utöver kärnämnena)

ELLER följande kriterier

  • Bosatt i Sverige
  • Slutfört utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan (eller likvärdig utbildning).

Om du saknar betyg i de kurser som ingår i behörighetskraven kan du läsa in kurserna via Komvux alternativt validera dig genom reell kompetens. Det innebär att om du har arbetslivserfarenhet som kan motsvara något av behörighetskraven kan du bli bedömd som behörig ändå.

Ansökan

Ansökan och antagning via yh-antagning.se (se länk i toppen av sidan)

Ansökan öppen 7 maj - 6 juni 2024.

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen görs ett urval utifrån betyg eller studieomdöme.

Snabba fakta

Utbildningstyp Nationell yrkesutbildning - NY

Studieort(er) Skövde, Jönköping

Omfattning ca 55 veckor

LIA 7 veckor

Poäng 275

Behörighet Grundläggande behörighet

Studieform Klassrum

Studietakt Heltid

Studiestart 16 september 2024

Status Öppen för ansökan

Sista ansökningsdag 6 juni 2024