Kursinnehåll
• Risker och regler som gäller för att få utföra brandfarliga arbeten på tillfällig arbetsplats
• Regler som gäller för tillståndsansvarig, hetarbetare, brandvakt
• Regler vid tätskiktsarbete på tak
• Ansvarsfrågor
• Brandkunskap
• Hantering av gasflaskor vid brand
• Cellplaster
• Teoriprov

Omfattning
Teori: 8 timmar
Pris för skolor: 950 kr exkl. moms
Pris för företag: 2 100kr exkl. moms
Giltighetstid: 5 år
Utbildningsintyg och registrering på ID06

Vill du veta mer eller boka in ditt tillfälle? Kontakta oss!

Movants kvalitetsarbete

Movant AB är ISO-certifierade inom kvalitet och miljö

Movant AB är certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Detta innebär att vi arbetar med att systematiskt förbättra vår kvalitet och överträffa våra kunders förväntningar, och att vi lever upp till konkreta och erkända miljökrav.

Almega utbildningsföretagen

Movant AB är medlemmar i Utbildningsföretagen och har ett kvalitetsarbete som följer deras kriterier för kvalitetsauktorisationen de har ställt upp.