×
 

Hitta rätt utbildning för dig!

Här kan du söka utbildning baserat på utbildningstyp ( YH, Komvux eller via Arbetsförmedlingen). Du kan också ställa in vilken stad och vilket program du är intresserad av.

Nyanställd inom skola

Den här utbildningen vänder sig till ny personal i skolan som snabbt behöver få grepp om skolans värld. Utbildningen består av en bred introduktion som ger inblick och förståelse i många områden.

Studieform Distans

Arbetsmiljöutbildning skolor

Den här kursen vänder sig till personal i skolan, både lärare och chefer. Utbildningen är också lämplig för skyddsombud och elevskyddsombud. Arbetsmiljön i skolan kan vara svår att greppa om man inte tidigare arbetat med arbetsmiljöfrågor. Den här utbildningen beskriver arbetsmiljöarbetet från grunden och ger handfasta tips och exempel.

Studieform Distans

Truck instruktörsutbildning

Den här utbildningen vänder sig till dig som vill bli instruktör och utbilda dem som ska använda truckar. Inför instruktörsutbildningen genomgår du den teoretiska delen av vår Truckutbildning i vår moderna utbildningsplattform. Under instruktörsutbildningen på plats får du kunskaper om hur övningar och prov ska genomföras på ett säkert sätt med framtida deltagare. Vi går också igenom de lagar och rekommendationer som styr truckutbildningen. Vi praktiserar alla de övningar som är aktuella i utbildningen.

Studieform Flex

Truck

Den här utbildningen krävs för dig som ska använda truck i ditt arbete. Till truckar räknas bland annat motviktstruckar, eldrivna truckar, till och med ledstaplare utan sittplats räknas dit. I utbildningen får du kunskaper om truckarnas uppbyggnad och användningsområden samt de regler som styr användningen av truck.

Studieform Flex

Validering elteknik

Studieform Flex

Validering bygg

Studieform Flex

Validering fastighet

Studieform Flex

Instruktörsutbildning HLR och Första hjälpen

Denna kurs riktar sig till dig som vill bli instruktör och kunna utbilda andra i HLR och första hjälpen. Varje år drabbas cirka 10 000 personer av plötsligt hjärtstopp. Med utbildning i Hjärt- och lungräddning kan du vara med och rädda liv.

Studieform Flex

Instruktörsutbildning Mobila arbetsplattformar

Den här utbildningen vänder sig till dig som vill bli instruktör och utbilda dem som ska använda mobila arbetsplattformar, exempelvis bomlift och saxlift. Utbildning är ett krav för att få använda liftar i arbetet och det är viktigt att du känner till alla riskmoment och säkerhetsföreskrifter för olika lifttyper.

Studieform Flex

Instruktörsutbildning Säkra lyft

Den här utbildningen vänder sig till dig som vill bli instruktör och utbilda alla yrkeskategorier som använder eller kommer i kontakt med lyftutrustningar för material. I utbildningen får du kunskaper om olika metoder, utrustning och de signaler som används vid säkra lyft.

Studieform Flex

Instruktörsutbildning Ställningsbyggnad

Den här utbildningen vänder sig till dig som vill bli instruktör och utbilda de yrkesgrupper som i sitt arbete använder ställningar, även rullställningar. För allt fler yrkesgrupper är ställningar viktiga arbetsredskap som dock kräver kunskaper för att vara säkra och effektiva hjälpmedel.

Studieform Flex

Instruktörsutbildning Fallskydd

Den här utbildningen vänder sig till dig som vill bli instruktör och utbilda de yrkeskategorier som arbetar på arbetsplan som saknar allmänt fallskydd. Takarbete samt uppbyggnad och rivning av ställning är bara några exempel på sådana situationer.

Studieform Flex

Här finns Movant

Rensa filter