×

Yrkesutbildning till fastighetsvärd

Fastighetsvärden är ansiktet utåt för fastighetsägarna i bostadsområdet och du har ett budgetansvar för sitt egna område och utför bland annat besiktningar inför ut och in flyttning. Fastighetsvärden säkerställer att de olika hyresgästerna känner sig trygga och nöjda i sina boendemiljöer och/eller arbetsmiljöer. Det kan också förekomma arbeten som kräver vissa justeringar och reparationer inom hyresmiljöerna.

Utbildningen ger grundläggande kunskaper inom VVS, el samt ekonomi och förvaltning/juridik. Du får allmänna kunskaper inom drift och underhåll/reparation av fastigheter. Arbetsplatsförlagt lärande ingår.

Mål:
Utbildningen ska ge dig som elev de grundkunskaper som krävs för att kunna söka jobb som fastighetsvärd. 

Längd:
Utbildningslängd ca 1 år.

Ansökan
Ansökan sker via din handläggare på Arbetsförmedlingen via https://arbetsformedlingen.se/.

Ämnen
Individuellt anpassad studieplan, sammansatt med ämnen beroende på förkunskaper och tidigare erfarenheter.
Exempel på ämnen som du läser är VVS, el, fastighetsservice, företagsekonomi samt affärs- och privatjuridik.
APL (arbetsplats förlagt lärande)är en naturlig del av utbildningen och förläggs i slutet av den. 

Den här utbildningen finns även i

Fastighetsvärd poängplan (AF)

Fastighetsvärd poängplan

 
0
Fastighetsvärd poängplan (AF)
Kurs
Poäng
Praktisk Ellära
Elkraftsteknik
Fastighetsservice VVS
Fastighetsservice Byggnader
Systemuppbyggnad
Värmelära
Fastighetsförvaltning
Fastighetskommunikation
Sanitetsteknik
Luftbehandling
Företagsekonomi
Affärsjuridik
Privatjuridik
Arbetsplatsförlagt lärande APL
Summa 0