×
 

Information för försäkringsbolag

Ansvarsfördelning

Ansvarsfördelningen för Arbetsplatsförlagt lärande regleras mellan Skolan (Movant AB) och arbetsplatsen(arbetsgivaren) i Överenskommelse om APL som finns upprättat i två exemplar, ett till vardera part. Klicka här för att se ansvarsfördelningen.

Försäkringsskydd

Movants elever är försäkrade i skolan och under arbetsplatsförlagt lärande och praktik:

Ansvarsförsäkring

Försäkringen ersätter Movants eventuella skadeståndsskyldighet till följd av person- och sakskada. Ansvarsförsäkringen omfattar även elever på praktik samt elever på extern utbildning om skada drabbar det företag där praktiken utförts.

Skada till följd av trafik med motordrivet fordon omfattas dock ej av ansvarsförsäkringen. Ansvarsförsäkringen gäller inte heller för skador som orsakats genom bristfällig eller felaktig arbetsledning på praktikplatsen.

Elevolycksfall

Det är eleven själv som ska anmäla olycksfall till försäkringsbolaget. Skolans personal förser eleven med skadeanmälningsblankett som finns att ladda ner från personalens supportwebb.

Vuxenelever omfattas under verksamhetstid av en olycksfallsförsäkring vilket innebär:

• Lektion och rast

• Resor och dylikt som anordnas av verksamheten

• Praktisk arbetslivsorientering och yrkesorienteringsveckor

• Deltagande i anordnad verksamhet

• Direktfärd till och från lokal där verksamheten bedrivs          

För utlandsresor i utbildningen gäller särskilda försäkringar med särskilda villkor. Kontakta skolan för mer information.