Brandfarliga arbeten

En utbildning i Brandfarliga arbeten behövs när det gäller allt arbeten som medför uppvärmning eller gnistbildning på en tillfällig arbetsplats. Det kan gälla svetsning, lödning, tätskikt på tak eller helt enkelt bearbetning med snabbgående verktyg.

För att personal ska få utföra sådana arbeten kräver försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter att de är utbildade och har ett giltigt certifikat.

Utbildningen omfattar brandkunskap, ett övergripande säkerhetstänk och har målet att deltagarna ska kunna vidta förebyggande åtgärder vid brandfarliga arbeten. På så sätt minimeras risken för brand eller andra skador.

Kursinnehåll

  • Risker och regler som gäller för att få utföra brandfarliga arbeten på tillfällig arbetsplats
  • Regler som gäller för tillståndsansvarig, hetarbetare, brandvakt
  • Regler vid tätskiktsarbete på tak
  • Ansvarsfrågor
  • Brandkunskap
  • Praktisk brandövning med handbrandsläckare
  • Hantering av gasflaskor vid brand
  • Cellplaster
  • Teoriprov

Omfattning: 8 timmar
Intyg: Utbildningscertifikat  
Giltighetstid: 5 år

 

För bokning och mer information kontakta

Per Nygård, Verksamhetschef

Tel: 076 764 33 67

Mail: per.nygard@movant.se

heta_arbeten_webb_svart_150x150px-01

Om Oss


Från jobbdröm till drömjobb.

Movant har över 20 års erfarenhet av yrkesutbildning för vuxna. Genom en långsiktig strategi har vi under dessa år växt från den lokala aktören till att finnas från Malmö i söder till Luleå i norr. Det som fortfarande kännetecknar oss är småskaligheten i form av närhet till eleven, korta beslutsvägar och hög lärartäthet i välanpassade lokaler. 

Vi arbetar nära samtliga branscher där vi tillsammans utvecklar den bästa utbildningen för varje elev. I programråd, branschråd och andra samarbeten träffar vi, både lärare och elever, arbetsgivarorganisationer, arbetstagarorganisationer och företag. Där diskuterar vi upplägg, innehåll och kvalitet ur både företags- och skolperspektiv. I dessa forum diskuterar vi även dimensionering av platser på de olika utbildningarna, för att motsvara företagens behov av arbetskraft.

Movant är godkända enligt Utbildningsföretagens kriterier för kvalitetsauktorisation

Läs mer om vår integritetspolicy och användandet av cookies.

Kontakt


Besöksadress Huvudkontoret
Norra Ågatan 10
416 64 Göteborg

Postadress
Box 213

101 24 Stockholm

 

Tel: 031-703 52 20 
E-post: epost@movant.se

 

 

Sociala Medier


Genom att använda denna webbplats accepterar du att vi använder cookies. Läs mer Jag förstår