Travers / Kran

Nästan alla olyckor och tillbud med traverser har sin grund i okunskap. Därför är utbildning det absolut viktigaste och mest effektiva sättet att ­förebygga skador och olycksfall på arbetsplatsen. Det är enligt lag fastställt att det är arbetsgivarens skyldighet att ha dokumenterade ­teoretiska och praktiska kunskaper för den anställde.

Oberoende av vilken last som lyfts så är den här utbildningen aktuell för alla som hanterar traverskran, pelarlift eller telfers. Arbetsledning och ­skyddsombud som ska planera arbetet med lyftanordningarna har stor fördel av utbildningen.

Kursinnehåll

  • Lagar, föreskrifter och förordningar
  • Arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter
  • Vad är en lyftanordning och ett lyftredskap?
  • Olika typer av lyftredskap
  • Lastkoppling och vikt av rätt utförande, redskap och vinklar
  • Manövrera maskinen efter teckengivning och radiodirigering
  • Planering och genomförande på ett kvalitets-, miljö- och säkerhetsmedvetet sätt
  • Kontroll av lyftredskap och lyftanordningar
  • Risker

Omfattning: 2 dagar | Intyg: Utbildningscertifikat | Pris: Offerering
Giltighetstid: 5 år| Ingår: Lunch och utbildningsmaterial

 

För bokning och mer information kontakta

Per Nygård, Verksamhetschef

Tel: 076 764 33 67

Mail: per.nygard@movant.se

 

travers_kran_webb_vit_148x148px-01

Om Oss


Från jobbdröm till drömjobb.

Movant har över 20 års erfarenhet av yrkesutbildning för vuxna. Genom en långsiktig strategi har vi under dessa år växt från den lokala aktören till att finnas från Malmö i söder till Luleå i norr. Det som fortfarande kännetecknar oss är småskaligheten i form av närhet till eleven, korta beslutsvägar och hög lärartäthet i välanpassade lokaler. 

Vi arbetar nära samtliga branscher där vi tillsammans utvecklar den bästa utbildningen för varje elev. I programråd, branschråd och andra samarbeten träffar vi, både lärare och elever, arbetsgivarorganisationer, arbetstagarorganisationer och företag. Där diskuterar vi upplägg, innehåll och kvalitet ur både företags- och skolperspektiv. I dessa forum diskuterar vi även dimensionering av platser på de olika utbildningarna, för att motsvara företagens behov av arbetskraft.

Movant är godkända enligt Utbildningsföretagens kriterier för kvalitetsauktorisation

Läs mer om vår integritetspolicy och användandet av cookies.

Kontakt


Besöksadress Huvudkontoret
Norra Ågatan 10
416 64 Göteborg

Postadress
Box 213

101 24 Stockholm

 

Tel: 031-703 52 20 
E-post: epost@movant.se

 

 

Sociala Medier


Genom att använda denna webbplats accepterar du att vi använder cookies. Läs mer Jag förstår