Systematiskt brandskyddsarbete

Utbildningen handlar om att förebygga brand och förhindra eller ­begränsa skador till följd av en brand. Ett regelbundet systematiskt brandskyddsarbete skapar trygghet och kontroll över anläggningar.

Alla företag, oberoende av storlek och verksamhet, ska gå igenom sitt behov av brandskydd. Metodiskt ska man se till att det fungerar och att alla i ­organisationen har den kunskap och det material som är nödvändigt för att förebygga brand. Givetvis är ingen verksamhet den andre lik, varje verksamhets systematiska brandskyddsarbete skapar rutiner utifrån företagets förutsättningar.

Det systematiska brandskyddsarbetet gör det lättare att både skydda medarbetare och lokaler från skador som kan bli följden av en brand. Det kan vara totalt avgörande för ett företags fortlevnad och är dessutom en lagstadgad skyldighet.

Omfattning: Kundanpassad | Intyg: Utbildningsintyg | Pris: Offerering

 

För bokning och mer information kontakta

Per Nygård, Verksamhetschef

Tel: 076 764 33 67

Mail: per.nygard@movant.se

 

systematiskt_brandskyddsarbete_webb_vit_148x148px-01

Om Oss


Från jobbdröm till drömjobb.

Movant har över 20 års erfarenhet av yrkesutbildning för vuxna. Genom en långsiktig strategi har vi under dessa år växt från den lokala aktören till att finnas från Malmö i söder till Luleå i norr. Det som fortfarande kännetecknar oss är småskaligheten i form av närhet till eleven, korta beslutsvägar och hög lärartäthet i välanpassade lokaler. 

Vi arbetar nära samtliga branscher där vi tillsammans utvecklar den bästa utbildningen för varje elev. I programråd, branschråd och andra samarbeten träffar vi, både lärare och elever, arbetsgivarorganisationer, arbetstagarorganisationer och företag. Där diskuterar vi upplägg, innehåll och kvalitet ur både företags- och skolperspektiv. I dessa forum diskuterar vi även dimensionering av platser på de olika utbildningarna, för att motsvara företagens behov av arbetskraft.

Movant är godkända enligt Utbildningsföretagens kriterier för kvalitetsauktorisation

Läs mer om vår integritetspolicy och användandet av cookies.

Kontakt


Besöksadress Huvudkontoret
Norra Ågatan 10
416 64 Göteborg

Postadress
Box 213

101 24 Stockholm

 

Tel: 031-703 52 20 
E-post: epost@movant.se

 

 

Sociala Medier


Genom att använda denna webbplats accepterar du att vi använder cookies. Läs mer Jag förstår