Systematiskt arbetsmiljöarbete

Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska vara en självklar, viktig och naturlig del av varje verksamhet. Alla företag med anställd personal, oavsett storlek och verksamhetsområde, ska ha en arbetsmiljöpolicy som visar vilken arbetsmiljö företaget vill uppnå.

Enligt lag har Arbetsgivaren huvudansvaret för ­arbetsmiljön på en arbetsplats. Däri ligger även att kontrollera att arbetsmiljöarbetet bedrivs systematiskt. I arbetsmiljölagen definieras detta som ”arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande ­arbetsmiljö uppnås”.

Movant Företagsutbildningar lär ut vikten av de tre delarna undersöka, genomföra och följa upp – de är centrala i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Med detta menas att arbetsgivaren ska undersöka vilka risker som finns på arbetsplatsen samt åtgärda dem så att ingen drabbas av en olycka eller av ohälsa. Därefter följs åtgärderna upp, så att man är säker på att riskerna har försvunnit eller minskats så mycket det går.

Omfattning: Kundanpassad | Intyg: Utbildningsintyg | Pris: Offerering
(Priser anges exklusive moms.)

 

För bokning och mer information kontakta

Per Nygård, Verksamhetschef

Tel: 076 764 33 67

Mail: per.nygard@movant.se

 

Systematiskt_arbetsmiljöarbete_webb_vit_148x148px-01

Om Oss


Från jobbdröm till drömjobb.

Movant har över 20 års erfarenhet av yrkesutbildning för vuxna. Genom en långsiktig strategi har vi under dessa år växt från den lokala aktören till att finnas från Malmö i söder till Luleå i norr. Det som fortfarande kännetecknar oss är småskaligheten i form av närhet till eleven, korta beslutsvägar och hög lärartäthet i välanpassade lokaler. 

Vi arbetar nära samtliga branscher där vi tillsammans utvecklar den bästa utbildningen för varje elev. I programråd, branschråd och andra samarbeten träffar vi, både lärare och elever, arbetsgivarorganisationer, arbetstagarorganisationer och företag. Där diskuterar vi upplägg, innehåll och kvalitet ur både företags- och skolperspektiv. I dessa forum diskuterar vi även dimensionering av platser på de olika utbildningarna, för att motsvara företagens behov av arbetskraft.

Movant är godkända enligt Utbildningsföretagens kriterier för kvalitetsauktorisation

Läs mer om vår integritetspolicy och användandet av cookies.

Kontakt


Besöksadress Huvudkontoret
Norra Ågatan 10
416 64 Göteborg

Postadress
Box 213

101 24 Stockholm

 

Tel: 031-703 52 20 
E-post: epost@movant.se

 

 

Sociala Medier


Genom att använda denna webbplats accepterar du att vi använder cookies. Läs mer Jag förstår