Certifikat och behörighetskurser

Utbildningar för er säkerhet

Movant Säkerhetsutbildningar erbjuder ditt företag en möjlighet att få rätt utbildning till rätt person. Alla våra utbildningar leds av branscherfarna och aktuella ­instruktörer och har ett genomgående säkerhetstänk. En säkrare arbetsplats ger en bättre ­arbetsmiljö.

Vi är flexibla
Våra utbildningar sträcker sig över ett brett område; från HLR till Elsäkerhet, Arbete på väg eller Bultpistol. Vi erbjuder de utbildningar ditt företag behöver för att kompetens- och säkerhetsutveckla er. Kanske behöver ni certifikat för att få arbeta med vissa verktyg? Eller vill säkerställa att alla på företaget vet vad man gör vid ett hjärtstopp? Behoven mellan olika företag varierar mycket, därför är vi på Movant Säkerhetsutbildningar väldigt flexibla. Både vad det gäller kurssammansättning och var ­utbildningen hålls. Våra utbildningslokaler finns på flera platser runtom i Sverige, men - kan inte ni ta er till oss, så tar vi oss till er.

Vi stödjer nollvisionen
MovantSäkerhetsutbildningar levererar alltid högkvalitativa, uppdaterade och relevanta ­utbildningar. Målet är att öka medveten­heten om arbetsrisker och säkerhetslösningar. ­Genom att utbilda, både med teoretiska och praktiska moment, hjälper vi dig till en trygg och säker arbetsplats i arbetet för att antalet olyckor ska bli noll.

 

För bokning och mer information kontakta

Per Nygård, Verksamhetschef

Tel: 076 764 33 67

Mail: per.nygard@movant.se

 

 

FB_180627
 • Arbete på väg

  NIVÅ 1 & 2. Riskerna på vägarbetsplatser är många, därför måste alla som arbetar där vara utbildade. Med rätt utbildn...

 • Brandfarliga arbeten

  En utbildning i Brandfarliga arbeten behövs när det gäller allt arbeten som medför uppvärmning eller gnistbildning på...

 • Bultpistol

  För att få använda en bultpistol är det av yttersta vikt att användaren har fullt tillräcklig kunskap kring det. Arbe...

 • Elsäkerhet

  Kommer du i kontakt med elinstallationer i ditt arbete? Den här utbildningen hjälper dig att bedöma vilka elarbeten d...

 • Fallskydd

  Vid fallolyckor är konsekvenserna ofta allvarliga. Om man faller och blir hängande i sele är risken stor att drabbas...

 • HLR

  Varje år drabbas cirka 10 000 personer av plötsligt hjärtstopp. Med ­utbildning i Hjärt- och lungräddning kan du vara...

 • Lås

  Utbildning för dig som arbetar som fastighetsskötare eller motsvarande, där lås är en del av arbetet.

 • Mobila arbetsplattformar

  Vid arbete med mobila arbetsplattformar kan bristande kunskap och ­felaktig hantering leda till många olyckor. Med de...

 • Skotta säkert

  Flera försäkringsbolag ställer numera krav på att fastighetsägare och entreprenörer ska ha utbildningen Skotta säkert...

 • Ställningsbyggnad

  Inom EU faller ungefär 500 000 människor varje år från byggnadsställningar, varav en tiondel skadas allvarligt. På gr...

 • Svets

  Movant Företagsutbildningar kan erbjuda företagsanpassade ­utbildningar inom svets. Efter samtal med er lämnar vi gär...

 • Systematiskt brandskyddsarbete

  Utbildningen handlar om att förebygga brand och förhindra eller ­begränsa skador till följd av en brand. Ett regelbun...

 • Systematiskt arbetsmiljöarbete

  Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska vara en självklar, viktig och naturlig del av varje verksamhet. Alla företag...

 • Säkra lyft

  80 % av alla olyckor på en arbetsplats beror på felhantering av last eller redskap. Genom att känna till lagar, föres...

 • Travers / Kran

  Nästan alla olyckor och tillbud med traverser har sin grund i okunskap. Därför är utbildning det absolut viktigaste o...

 • Truck

  Movant Företagsutbildningars Truck-utbildning följer TLP10-­läroplanen som rekommenderas av Arbetsmiljöverket. Detta...

Om Oss


Från jobbdröm till drömjobb.

Movant har över 20 års erfarenhet av yrkesutbildning för vuxna. Genom en långsiktig strategi har vi under dessa år växt från den lokala aktören till att finnas från Malmö i söder till Luleå i norr. Det som fortfarande kännetecknar oss är småskaligheten i form av närhet till eleven, korta beslutsvägar och hög lärartäthet i välanpassade lokaler. 

Vi arbetar nära samtliga branscher där vi tillsammans utvecklar den bästa utbildningen för varje elev. I programråd, branschråd och andra samarbeten träffar vi, både lärare och elever, arbetsgivarorganisationer, arbetstagarorganisationer och företag. Där diskuterar vi upplägg, innehåll och kvalitet ur både företags- och skolperspektiv. I dessa forum diskuterar vi även dimensionering av platser på de olika utbildningarna, för att motsvara företagens behov av arbetskraft.

Movant är godkända enligt Utbildningsföretagens kriterier för kvalitetsauktorisation

Läs mer om vår integritetspolicy och användandet av cookies.

Kontakt


Besöksadress Huvudkontoret
Norra Ågatan 10
416 64 Göteborg

Postadress
Box 213

101 24 Stockholm

 

Tel: 031-703 52 20 
E-post: epost@movant.se

 

 

Sociala Medier


Genom att använda denna webbplats accepterar du att vi använder cookies. Läs mer Jag förstår