BKR + MOV nyhet
//På Gång
Nyhet /

Unika certifieringsutbildningar för säkert arbete

Branschorganisationen Byggkeramikrådet (BKR) har i samarbete med Movant tagit fram fyra certifieringsutbildningar och inom kort kommer ytterligare sex. De nya utbildningarna är digitala med bland annat instuderingsfrågor som går att göra hemma vid en dator. Utbildningen avslutas med ett digitalt prov och deltagaren får omedelbar återkoppling på provresultatet. För de som blivit godkända registreras certifieringen automatiskt i kompetensdatabasen och branschens elektroniska personalliggare, ID06.

- Vår kursverksamhet består idag av flera kurser som är grundläggande och en förutsättning för att bli behörigt företag eller behörig plattsättare. Nu kompletterar vi kursutbudet med digitala utbildningar för säkert arbete. Det är viktigt att främja en trygg arbetsmiljö och att kunna leverera tjänster och som medlemmarna efterfrågar, säger Ralf Jerad, VDpå BKR.

Effektiv kompetensförsörjning

BKR och Movant har haft ett långvarigt samarbete kring utbildning och kompetensvalidering hos anställda i branschen. När BKRs medlemmar efterfrågade tids- och kostnadseffektiva utbildningar blev det naturliga steget att komplettera platsbundna utbildningar med digitala kurser. Digitala utbildningar har många fördelar, inte minst flexibiliteten, menar Per Nygård, ansvarig för säkerhetsutbildningar på Movant.

- Utbildningarna kan genomföras när det passar medarbetaren och arbetsgivaren. Man studerar i sin egen takt utan att bli störd av andra. En annan viktig aspekt är att man inte behöver resa till utbildningslokalen, vilket sparar både tid och är mer klimatsmart.

De digitala certifieringsutbildningar som erbjuds är:

  • Brandfarliga arbeten
  • Härdplast och allergiframkallande produkter
  • Kvartsdamm
  • Organisatorisk social arbetsmiljö (OSA)

Den tekniska plattformen har byggts i samarbete med AcadeMedia EdTech och Cortexio som är specialister inom utbildningsteknologi.

Inloggade medlemmar bokar utbildningarna på Byggkeramikrådets hemsida.

Fakta

  • En certifieringsutbildning är en utbildning där befattningsområdet kunskapssäkras i en väl definierad utbildningsplan. 
  • Arbetsmiljöverket kräver att de som leder eller utför arbete med skadliga ämnen har fått utbildning och använder rätt utrustning. Läs mer på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Kontaktpersoner

Per Nygård, ansvarig för säkerhetsutbildningar på Movant
T: 0767-64 33 67
E: per.nygard@movant.se

Christian Pettersson, utbildningsansvarig Byggkeramikrådet
T: 072-574 04 00
E: christian@bkr.se

MovantEntré_fixad_färg
//På Gång
Nyhet /

AcadeMedia fortsätter leverera vuxenutbildning till Sörmlands kommuner

Christer Hammar, chef för AcadeMedia Vuxenutbildning ser fram emot att leverera utbildning till kommunerna i Sörmland.
- Jag är glad att kommunerna valde att lägga fokus på kvalitet i denna upphandling. Våra bolag har förstått kommunernas behov och presenterat relevanta lösningar. Länet står inför stora utmaningar med ökande arbetslöshet. Många yrken kräver språkkunskaper, gymnasiekompetens och mer specialiserad utbildning, där spelar vuxenutbildningen en viktig roll. Nu ser vi fram emot att möta samhällsutmaningarna tillsammans med kommunerna så att fler människor når sina mål och kommer in på arbetsmarknaden, säger han.


Upphandlingen omfattade grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, inklusive yrkesutbildning, samt svenska för invandrare (sfi). Sammanlagt deltog åtta kommuner i upphandlingen som delades upp i tre geografiska områden: 1) Eskilstuna-Strängnäs, 2) Nyköping-Oxelösund, 3) Katrineholm-Flen-Gnesta-Vingåker. Avgörande vid tilldelning var de kvalitativa mervärdena.

Några av bolagen levererar redan idag utbildning i Sörmland och andra är nya. Eductus tillhör de nya och kommer att starta en skola för grundläggande utbildning i Eskilstuna-Strängnäs. På grundläggande nivå läser många elever svenska som andraspråk som ett steg för att lättare få ett arbete, enligt Charlotte Staaf, utbildningsdirektör på Eductus.

- Grundläggande vuxenutbildning är ett viktigt steg för elevernas personliga utveckling och väg mot vidare studier, arbete och egen försörjning. Vi har lång erfarenhet och jobbar aktivt för att kunna stärka elevernas möjligheter att fullfölja sin utbildning. Nu börjar planeringen av en nya skola och vi ser mycket fram emot att möta våra nya elever.

Avtalen börjar gälla 1 januari 2021 och löper som längst i fyra år. Kontrakten kan komma att överprövas. En begäran om överprövning måste skickas in senast den 14 september 2020.

För mer information, kontakta:

Christer Hammar, chef AcadeMedia Vuxenutbildning T: 070-377 45 00 E: christer.hammar@academedia.se
Charlotte Staaf, utbildningsdirektör Eductus T: 0722-27 70 36 E: charlotte.staaf@eductus.se

Verifieringslogga
//På Gång
Nyhet /

Movant verifierar åt Byggkeramikrådet

Movant i Skövde, Lund, Halmstad, Bromma och Göteborg är stolta över att verifiera åt Byggkeramikrådet. Det innebär att du kan boka in tid för att göra prov för yrkesbevis hos våra erfarna yrkeslärare.

På Byggkeramikerrådets hemsida skriver man

"År 2018 införde BKR ett krav på att minst en behörig plattsättare på alla företag som ansöker om behörighet ska verifiera sina kunskaper inom plattsättning och flytspackling. Alternativt ska minst en behörig plattsättare kunna uppvisa ett svenskt yrkesbevis som plattsättare.

Kravet tillämpas på alla nyansökningar och vid flytt av behörighet, alltså även en person som tidigare varit behörig måste i detta läge genomföra verifieringen om yrkesbevis saknas.

Bestämmelsen om yrkesbevis eller motsvarande plattsättningserfarenhet om minst 3 år med 100% plattsättningsarbete har länge funnits i bestämmelserna för behörighet. BKR har dock haft svårt att på ett säkert och rättvist sätt bedöma korrektheten i de uppgifter som lämnas i samband med kursdeltagande och behörighetsansökan. Vi har av det skälet funnit det nödvändigt att kunskaperna verifieras via ett praktiskt prov i de fall där ett yrkesbevis saknas."

 

För att anmäla dig för verifiering kontakta Movant Skövde, Movant Lund, Movant Halmstad, Movant Bromma eller Movant Göteborg.

VVScollege-logo_v
//På Gång
Nyhet /

Movant är VVS-college i Lund, Uppsala, Skövde och Jönköping

VVS-Branschens Yrkesnämnd certifierar kvalitetssäkrade utbildningar och Movant har i Lund, Uppsala, Skövde och Jönköping nu blivit utsedda till VVS-college.

-          Det innebär att våra elever kan vara trygga med att vår VVS-utbildning är granskad och godkänd av branschen, säger Angelica Hadin, rektor Movant i Uppsala.

Individanpassade och branschnära utbildningar är nyckeln till att så många av Movants elever får jobb efter utbildningen.

-          Vi är stolta över att vi kan ge våra elever en kvalitetsstämplad utbildning som leder till drömjobbet, säger Patrik Ström, platschef Movant Skövde.

Utbildningen till bristyrket VVS-montör (rörmokare) tar ungefär ett år och är CSN-berättigad. Läs mer om hur man blir rörmokare här.

VVScollege-logo_v
//På Gång
Nyhet /

Movant i Skövde är certifierat VVS College!

Movant i Skövde  är av VVS-Branschens Yrkesnämnd en kvalitetssäkrad utbildning och är därmed ett godkänt VVS-college.

-          Vi är stolta över att vi kan ge våra elever en kvalitetsstämplad utbildning som leder till drömjobbet, säger Patrik Ström, platschef Movant Skövde.

Movant i Skövde har öppet hus på förfrågan,  kontakta Patrik Ström på telefonnummer 070 - 444 08 67 eller på mail: patrik.strom@movant.se och boka in en tid!

Nyhet_200309_
//På Gång
Nyhet /

Stor vinst för Movant i Göteborgs Kommuns upphandling inom yrkesutbildning

Movant vinner Göteborgs kommuns upphandling och kommer fortsätta att bedriva yrkesutbildning på gymnasial nivå inom områdena Bygg- och anläggning, El- och energi, Fordon- och transport samt VVS och fastighet. Inriktningarna El- och energi samt Fordon- och transport är nytt för orten men har funnits som utbildning på Movant länge, bland annat i Lund, Borås och Halmstad.

Movant har under drygt 10 år bedrivit vuxenutbildning i Göteborg. Med stora verkstäder och nära bransch-och företagssamarbeten ges elever möjligheten att lära sig drömjobbet.

- Vi är oerhört glada över beskedet. Göteborg är en av våra största enheter och det finns ett stort rekryteringsbehov i regionen inom branscherna vi bedriver utbildning. Det här beslutet gör att vi kan fortsätta ge människor möjligheten att skapa livet de vill ha, säger Patrik Henriksson, verksamhetschef på Movant.

92% av Movants elever i Göteborg upplever att lärarna är kunniga och 94% trivs på skolan (elevenkät hösten 2019), vilket Mattias Andersson, rektor på Movant Göteborg, är stolt över:

-Det viktigaste för oss är att våra elever och deltagare får en högkvalitativ, branschnära utbildning som leder till jobb, säger Mattias och fortsätter, det är vad vi brinner för och anledningen till att vi går till jobbet. Nu firar vi att vi får fortsätta ge våra elever den möjligheten de kommande fyra åren.

Movant har ett unikt modulsystem för att kunna ge varje elev en individanpassad studietakt och därmed de bästa förutsättningarna att klara utbildningen. I Göteborg ligger enheten på Norra Deltavägen 3 och har öppet hus utan föranmälan varje onsdag 13.00-15.00.

GUG_Kvadrat 420x420
//På Gång
Nyhet /

Movant Uppsala är godkända av BYN

Stort grattis till Movant Uppsala som är godkända utbildningsgivare av Byggnadsindustrins yrkesnämnd. Vi är stolta över att kunna ge våra elever en högkvalitativ, branschnära utbildning.

Lokal
//På Gång
Nyhet /

Movant vinner yrkesutbildningsavtal i Halmstad

Yrkesutbildningarna på gymnasial nivå tar ungefär ett år, är CSN-berättigade och utförs i nära kontakt med arbetslivet då delar av utbildningstiden är företagsförlagd. Movant har sedan tidigare bedrivit utbildning via Halmstads kommun och har ett långsiktigt och välarbetat kontaktnät med både branscherna och företag.

- Halmstad är en betydelsefull ort för Movant på många sätt, det var här allt startade för oss. Vi är stolta över att få fortsatt förtroende av Halmstads kommun och ser fram emot att hjälpa ännu fler elever från jobbdröm till drömjobb, säger Patrik Henriksson, verksamhetschef Movant.

Av Movants elever i Halmstad upplever 97% att lärarna är engagerade och 9 av 10 elever tycker att trivseln på enheten är god (elevenkät hösten 2019), något som Maria Norshammar, rektor på Movant i Halmstad, värnar om.

- Vi brinner för att ge alla våra elever och deltagare den bästa utbildningen som går att få och att de dessutom når målet att komma ut på arbetsmarknaden. Här i Halmstad har vi engagerade lärare, duktiga elever och vi tar uppdraget på stort allvar, berättar Maria.

På Movant tas varje elev och deltagares unika förmågor tillvara på genom individuella studieplaner som ger eleven den studietakt och de bästa förutsättningarna klara utbildningen. Movants lokaler, med fullt rustade verkstäder och teorisalar, ligger på Västervallvägen 4 i Halmstad.

CSN_950x420
//På Gång
Nyhet /

Hur går det till med CSN?

Ansök om studiemedel från CSN

Våra utbildningar ger dig rätt att söka studiemedel från CSN. När du börjar studera får du en individuell studieplan. I den ser du vilka kurser du skall läsa, kursernas poäng och tidsperiod. När du ansöker om studiemedel behöver du ha din studieplan tillgänglig.   

För mer information och ansökan gå till www.csn.se

Här finns en lathund från CSN om hur du ansöker.

Du ansvarar själv för att de uppgifter du skickar till CSN är korrekta. Om du blir sjuk eller om din dina studier förändras måste du själv meddela CSN.

Vid frågor gällande ansökan, kontakta CSN på tel. 0771-276 000

 

Vad är studiemedel från CSN?

Studiemedel är ekonomisk ersättning från svenska staten i två delar . En del är bidrag och en del är ett lån som betalas tillbaka i framtiden. Du väljer själv om du vill ansöka om endast bidrag eller både bidrag och lån. Hur mycket studiemedel du kan få är beroende av din situation, till exempel om du har barn eller arbetar vid sidan av studierna. Det är CSN som fattar beslut om dina studiemedel.

Här kan du läsa mer om hur det fungerar

https://www.csn.se/download/18.727834bc16b4bb5dc9027cc/1573736327390/2130A.pdf

 

Bromma2019
//På Gång
Nyhet /

Movants florister ställer ut på Bromma flygplats

Under november månad blev Movants floristutbildning i Bromma kontaktad av flygplansdirektören på Bromma flygplats som ligger ett stenkast bort. Det rörde sig om en utställning i samband med Bromma flygplats nyinvigning av renoverade lokaler och en lounge.

Lärarna presenterade förslaget om utställningen för eleverna som antog sig uppdrag. Det var bråda tider och leverans skulle ske bara ett par dagar senare.

-          Vi bestämde oss för att göra en modern tolkning på svävande moln. Det passade oss perfekt då detta precis blivit en trend i vår blomstervärld, berättar Michaela Nyberg, floristlärare i Bromma.

Eleverna delades in i fyra grupper där de under en halv dag skapade konstruktionerna till molnen.

-          Vi planerade inköp, önskade blommor och antalet blommor alla fyra grupper tillsammans. Vi planerade att vårt material skulle torka under helgen för att sedan på måndagen komplettera med färska blommor, allt för att skapa och utveckla färg, form, kontraster men också för att se hur material reagerade under helgen, förklarar Ingela Lindberg Gatarski, floristlärare i Bromma.

På måndagen var det dags! Tack vare elevernas fantastiska samarbete blev de färdiga i tid och konstruktionerna fungerade utmärkt till uppdraget.  Under eftermiddagen var det dags för leverans.

Gustav, Ingela och Michaela levererade de moderna molnen till Bromma flygplats. För alla som flugit så vet vi att säkerhetskontrollerna kan vara ett projekt. Tänk er då säkerhetskontroller med flera stora blomsterarrangemang där en av växterna var Bredkaveldun – kända för att explodera för att sprida sina frön…  Allt gick bra och både medarbetare och blomstermoln passerade säkerhetskontrollerna. Därefter

skedde upphängning och placering av de fyra olika molnen, ett i ankomsthallen ett i avgångshallen och två i loungens olika delar.

-          Projektet var en succé, vi fick otroligt mycket beröm för våra moln och de vill gärna samarbeta med oss igen! Berömmet förde vi vidare till eleverna! De blev så glada och har berättat att det var kul uppdrag, där eleverna fick lära sig att skapa de moderna molnen, teamwork och inköpsplanering med framför allt - det var ett riktigt uppdrag, avslutar Michaela.

Uppdraget var, förutom att Movant fått skryta med sina duktiga elever, ett sätt för dem att få ställa ut sina alster men även att arbeta med flera kursmål i kurserna liksom det centrala innehållet för respektive klass.

 

 

Aditro Logistics och Movant i samarbete för att skapa jobb 950x420
//På Gång
Nyhet /

Movant och Aditro Logistics samarbetar för att skapa nya jobb

På Aditro Logistics 3PL enhet i Borås sker sedan i början av april ett samarbete med Movant som ger yrkesutbildningar för vuxna, bland annat lager- och terminalarbetare. Ett antal elever från Movant har genomfört sin arbetsplatsförlagda del av utbildningen inom Aditros verksamhet med mycket gott resultat.

-  Aditro Logistics har sett potentialen i våra elever. De ger individerna chansen att komma in i samhället genom att erbjuda platser för företagsförlagt lärande och ger eleverna självförtroendet vi alla får av att ha ett jobb, berättar Anneli Hedlund som är lärare för Lager- och terminalarbetare på Movant i Borås.

Samarbetet har fungerat så bra att Aditro tar emot fler elever från Movant i september. Martin Eriksson, HR Manager Aditro Logistics ser en framtid i konceptet och vill sprida det till andra enheter.

-  Vi ska nu tillsammans med Movant se om vi kan ta detta lyckade projekt vidare till andra enheter inom koncernen och tillsammans skapa förutsättningar för att detta kan bli en av våra rekryteringskanaler, säger Martin.

Andreas Karlsson, Operations Manager Aditro Logistics har varit med den första praktikgruppen från början.

-  Att ta emot elever från Movant innebär för oss ingen skillnad mot övriga nyanställningar. Vi upplever att elevens grundutbildning möjliggör att vi kan använda oss av befintliga rutiner och processer för introduktion, säger Andreas.

Styrkan i samarbetet är tydligt, en klar målbild, öppen dialog och viljan att hjälpa individer in i arbetslivet.

-  Vi har haft ett gott samarbete, där vi på ett första möte tillsammans med elev och lärare sätter upp en gemensam målbild för praktiken. Det är också en trygghet att vi under samarbetets gång kan ha en öppen och löpande dialog. Eleverna har rätt inställning och vilja att utföra ett bra arbete, och Aditro Logistics tar stolthet i att hjälpa individer in i arbetslivet, säger Andreas.

Anneli Hedlund avslutar med att understryka vikten av att få en bra start i karriären.

-  Oavsett vilken studiebakgrund eleven har före de börjar studera hos oss på Movant så är ett jobb alltid målet. Vi har så många resurser att ta till vara på, inte minst tack vare invandringen, fånga upp elever och deltagare efter SFI-studier och ge dem chansen att få ett riktigt bra första jobb, understryker Anneli.

 

 

Aditro Logistics har genom många, långa och täta samarbeten med marknadsledande kunder specialkompetens inom flera segment. För fortsatt utveckling arbetar vi aktivt inom nätverk, samarbetar med forskning och branschorganisationer för att ytterligare stärka oss och våra kunder.

  • En av de största inom 3PL i Norden
  • Erbjuder ett brett serviceerbjudande inom lagerhantering, logistik, supply chain management, transportupphandling, bemanning och konsultering
  • Förfogar över 224,000 m2 lagerutrymme i de egna logistikcentren i Jönköping, Borås, Kopstad, Nykvarn och Arlanda Stad
  • Över 1000 egna anställda och omsätter över 1 miljard kronor årligen

 

Movant AB har över 20 års erfarenhet av yrkesutbildning för vuxna och kännetecknas av småskaligheten i form av närhet till eleven, korta beslutsvägar och hög lärartäthet i välanpassade lokaler. Vi arbetar nära samtliga branscher vi utbildar inom där vi tillsammans utvecklar den bästa utbildningen för varje elev. Med engagemang i individen, verksamheten och uppdraget hjälper Movant elever från jobbdröm till drömjobb. Movant är godkända enligt Utbildningsföretagens kriterier för kvalitetsauktorisation och har ISO-certifieringarna 9001 samt 14001.

 

 

Om Oss


Från jobbdröm till drömjobb.

Movant har över 20 års erfarenhet av yrkesutbildning för vuxna. Genom en långsiktig strategi har vi under dessa år växt från den lokala aktören till att finnas från Malmö i söder till Luleå i norr. Det som fortfarande kännetecknar oss är småskaligheten i form av närhet till eleven, korta beslutsvägar och hög lärartäthet i välanpassade lokaler. 

Vi arbetar nära samtliga branscher där vi tillsammans utvecklar den bästa utbildningen för varje elev. I programråd, branschråd och andra samarbeten träffar vi, både lärare och elever, arbetsgivarorganisationer, arbetstagarorganisationer och företag. Där diskuterar vi upplägg, innehåll och kvalitet ur både företags- och skolperspektiv. I dessa forum diskuterar vi även dimensionering av platser på de olika utbildningarna, för att motsvara företagens behov av arbetskraft.

Movant är godkända enligt Utbildningsföretagens kriterier för kvalitetsauktorisation

Läs mer om vår integritetspolicy och användandet av cookies.

Kontakt


Besöksadress Huvudkontoret
Norra Ågatan 10
416 64 Göteborg

Postadress
Box 213

101 24 Stockholm

 

Tel: 031-703 52 20 
E-post: epost@movant.se

 

 

Sociala Medier


Genom att använda denna webbplats accepterar du att vi använder cookies. Läs mer Jag förstår