×
 

Movants mål

Vi matchar yrkesutveckling med marknadens behov i livets alla skeden. Genom närhet och flexibilitet skapar vi marknadens mest lyhörda koncept. 

Vi ska vara ledande inom yrkesinriktad vuxenutbildning och arbetsmarknadsomställning genom ett nära samarbete med branscher och näringsliv. Genom ett personligt utbildningskoncept, en starkare vilja att se nya möjligheter på arbetsmarknaden skapar vi närmsta vägen till nästa jobb. 

Vi ska vara strategiskt placerade för att matcha regionala och lokala utbildningsbehov. 

Vi ska ha flexibla enheter som effektivt kan ställa om mot de behov som ställs i samhället och dess utmaningar. 

Vi ska leda till flest jobb på den praktiska arbetsmarknaden. 

Genom ett validerande utbildningskoncept och en stark vilja att se möjligheter på arbetsmarknaden skapar vi närmsta vägen till jobb. Vi ska erbjuda effektiva certifieringskurser och påbyggnadsutbildningar. 

Movants värdegrund

Engagemang i individen

Med individens bästa i åtanke är vi stolta över att vara en del av elevens jobbdröm. Vi är ödmjuka inför förtroendet och stöttar och tror på individens vilja att utveckla sina förmågor mot uppsatta mål.

Engagemang i uppdraget

Vårt engagemang grundar sig i utveckling av människor och lyhördhet inför samhällets, uppdragsgivarens och medborgarens behov. Vi är trovärdiga, transparenta och samverkar med beställare, branscher och företag.

Engagemang i verksamheten

Som goda förebilder arbetar vi prestigelöst för att vara närvarande, professionella och kommunikativa. Vår entreprenöriella och positiva anda är drivkraft för ständig utveckling.