×
 

Vad Movant vill åstadkomma

Målet har alltid varit att kunna leverera en möjlighet till ett jobb. Vårt ansvar ligger i att genomföra en utbildning som motsvarar de krav som ställs av Skolverk, Arbetsmiljöverk och branscher. Vi har även ett ansvar att ligga i framkant vad det gäller innehåll i utbildningen, så det motsvarar vad företagen efterfrågar. Tillsammans vill vi vara den utbildningsaktör som tillsammans med elever, beställare och branscher skapar den bästa vägen till nästa jobb. 

Hur ser framtiden ut?

För att fortsätta på rätt väg är det hela tiden viktigt att se tillbaka på de kärnvärden som finns i bolaget – vad vill vi stå för? Vi står för  

  • Kvalitetstänket ska genomsyra allt vi gör, beslut vi fattar och steg vi tar. 
  • Transparens ska finnas för alla att kunna ta del av våra resultat, inklusive hur våra elever och deltagare kommer i jobb. 
  • En tro på individen och dennes inneboende kraft att skapa en ny karriär 

Med det kommer Movant att fortsätta att hitta nya vägar för att vara ett bolag som ligger i framkant, som utgår från både den enskildes och arbetsmarknadens behov och som vill bidra till lösningar för samhällets utmaningar och utveckling i alla dessa aspekter. Vi har växt från att vara ett litet bolag som fokuserar på främst utbildningar inom bygg till att bli ett av Sveriges största vuxenutbildningsföretag med flertal yrkesutbildningar via Komvux och Arbetsförmedling. Med den kunskap vi har byggt upp har vi även blivit en aktör inom YH-utbildningar och säkerhetsutbildningar. Vi ska också vara en aktör som har ett stort fokus på det digitala lärandet och se möjligheterna för alla elever att kunna styra över sin väg till drömjobbet. 

Orgskiss Academedia

En del av Academedia

Sedan 2018 är Movant en del av Academedia, nordens största utbildningsföretag, på bilden här bredvid visas ett organisationsträd över vuxensegmentet där Movant är en del av tillväxtgruppen.

Movants organisation

Movant bedriver utbildning i hela Sverige. Här finns en skiss på hur Movants organisation är upplagd.
Se våra kontaktuppgifter här:
https://movant.se/om-oss/stab/

organisations-karta

Movants värdegrund

Engagemang i individen

Med individens bästa i åtanke är vi stolta över att vara en del av elevens jobbdröm. Vi är ödmjuka inför förtroendet och stöttar och tror på individens vilja att utveckla sina förmågor mot uppsatta mål.

Engagemang i uppdraget

Vårt engagemang grundar sig i utveckling av människor och lyhördhet inför samhällets, uppdragsgivarens och medborgarens behov. Vi är trovärdiga, transparenta och samverkar med beställare, branscher och företag.

Engagemang i verksamheten

Som goda förebilder arbetar vi prestigelöst för att vara närvarande, professionella och kommunikativa. Vår entreprenöriella och positiva anda är drivkraft för ständig utveckling.