×
 

Hur fungerar utbildningen?

Alla våra utbildningar inleds med en Test och Kartläggningsperiod (TOK), vanligen mellan 2-4 veckor. Där får eleven testa på olika moment och även göra en kartläggning för att se ifall den längre Arbetsmarknadsutbildningen (AUB) är något som skulle passa hen. Själva AUB består av en blandning mellan teoretiska och praktiska moment. Det innebär både klassiska lektioner, digitala och praktiska moment i våra verkstäder samt praktik (APL, Arbetsplatsförlagd Utbildning) som sker på ett företag. Det ingår också studiebesök, certifieringsutbildningar och ett lärande om hur det är att arbeta på den svenska arbetsmarknaden. Vi har även ett nära samarbete med arbetsmarknadens parter som vi har en regelbunden dialog med kring utbildningen och behovet hos företagen.