×
 

Ansvarsfördelning under APL

Under APL är Movant fortsatt ansvariga för elevens utbildning. Därför är vi måna om att hålla kontakten med er på arbetsplatsen och lösa eventuella problem och missförstånd som kan uppstå. Ni förbinder er inte att fullfölja en praktik som inte fungerar eller känns bra. Ta kontakt med skolan så hittar vi en lösning.​

​Många handledare upplever att de själva utvecklas genom att ha en vuxen elev från Movant. Inte minst de som genomgår Skolverkets uppskattade handledarutbildning. En annan viktig del i vuxenutbildningen är att förbereda eleverna på det nya yrket. Vi vill utrusta framtidens yrkesarbetare med vettiga värderingar och bra möjligheter att möta nya utmaningar och kunna samarbeta över gränser.​

Om Movant

Movant genomför yrkesutbildningar på uppdrag av komvux och Arbetsförmedlingen efter noggranna urvalsprocesser.​ Vi har skolor på 30 platser runt om i Sverige, varav cirka hälften på kriminalvårdsanstalter. ​På Movant är vi stolta över att vara vändpunkten för så många människor, och att arbeta mot att elever får anställning inom sitt nya yrke.

En viktig del i framgången är Movants nära samarbete med alla arbetsplatser som tar emot elever för arbetsplatsförlagt lärande. Det är vanligt, men absolut inget krav, att eleven anställs på praktikplatsen efter utbildningen.

Hela Movants verksamhet är certifierad enligt ISO 9001 och 14001 vilket innebär att eleverna blir skolade i både ordning och reda samt ett hållbart miljötänkande i sitt arbete.