×

 

Utbildningar på uppdrag av Arbetsförmedlingen i samarbete med Kriminalvården

Movant bedriver på uppdrag av Arbetsförmedlingen yrkesutbildningar på 12 olika kriminalvårdsanstalter runt om i landet.

Utbildningarna är sökbara för alla intagna men urvalet görs av Arbetsförmedlingen i samråd med Kriminalvården utifrån ett antal kriterier som bl.a. innefattar skötsamhet och tidigare erfarenheter. Varje utbildning har ett begränsat antal utbildningsplatser och en majoritet av de som genomför utbildningarna får en anställning efter avtjänat straff.

Vi utbildar golvläggare, plattsättare, träarbetare, VVS-montörer, lödmontörer, byggnadsplåtslagare och kockar.