Elektriker - praktisk yrkesutbildning via Kalmar kommun

Yrket som elektriker innebär att man arbetar med elektriska system, elinstallationer och elektrisk utrustning. Utbildningen är uppdelad i 2 delar. Under den andra delen väljer du inriktning installationselektriker eller industrielektriker.

Elektrikeryrket kräver en gedigen utbildning och utveckling av kompetens inom elektricitet och elinstallationer. Det är ett yrke som är avgörande för samhället, då elektricitet är en central komponent i vår moderna livsstil. Elektriker bidrar till att skapa och underhålla säkra och fungerande elektriska system överallt där elektricitet används.

Körkort (B) är en fördel.

Mål 

Utbildningen till elektriker ger dig de grundläggande kunskaperna som krävs för att få anställning som lärling på en arbetsplats. Efter avslutad utbildning måste själv söka anställning som lärling. Lärlingstiden är normalt 1 600 timmar för att ansöka om ECY-certifikatet.

Efter att ha jobbat som elektriker mellan ett till två år kan du även söka olika auktorisationer inom elbehörighet enligt de krav som finns från elsäkerhetsverket.

Om yrkesutbildning till Elektriker

Du läser på heltid hos Movant i Kalmar. Exempel på ämnen som du läser är elinstallation, motorstyrning och belysningsteknik. I sista delen av utbildningen väljer du inriktning, antingen industrielektriker eller installationselektriker. Under utbildningen får du också läsa säkerhetsutbildningar relevanta för branschen. Utbildningar som är kopplade till ID06 registreras per automatik.

Kvalitetskrav

Utbildningen följer Skolverkets rekommendationer på utbildningsplan samt de kvalitetskrav som ställs av Elbranschens Centrala Yrkesnämnd - ECY.  

Utbildningens längd 

Utbildningens längd är beroende av dina förkunskaper men tar generellt ca 70 veckor. 

Utbildningen är uppdelad i 2 delar:

Del 1: 700 poäng (30 veckor) - grundutbildning
Del 2: 900 poäng (40 veckor) - inriktning

Installationselektriker

Som installationselektriker har man ett rörligt och varierande arbete och det kan ske både på höga höjder och i trånga utrymmen. Arbetet kan vara tungt t.ex. när man ska montera in kablar och elcentraler. Man arbetar både utomhus och inomhus. Säkerheten är viktig och kräver att som man är noggrann. Arbetet sker som regel i ett arbetslag.

Industrielektriker

Som industrielektriker arbetar man med att åtgärda elektriska och elektroniska fel på maskiner i en industri. Industriell tillverkning är ofta automatiserad, om det uppstår ett fel i anläggningen måste elektrikern snabbt rätta till detta för att undvika störningar i produktionen. Som elektriker på en industri jobbar man även med installation och reparation av annan elektronisk utrustning under drift.

Praktik

APL - Arbetsplatsförlagt lärande ingår med minst 15 % av tiden men kan även vara mer.

ECY-certifikat

ECY-certifikatet är ett bevis på att du har klarat en teoretisk och praktisk utbildning som branschen godkänt. ECY-certifikatet är yrkesbeviset för att kunna jobba självständigt och elsäkert. Vill du jobba i ett annat nordiskt land efterfrågas ECY-certifikat.

För att få certifikat efter din tid som lärling på ett företag kräver branschen även att du har godkänt betyg i Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1, Matematik 1a, Engelska 5 – eller motsvarande. Detta har du även möjlighet att läsa in efter dina studier hos oss. Det krävs även ett godkänt Gymnasiearbete.

Vad kostar utbildningen

Du betalar själv dina läromedel samt eventuella skyddskläder. Utbildningen är kostnadsfri och CSN-berättigad. Du kan ansöka om studiemedel (lån och bidrag) från Centrala studiestödsnämnden, CSN. Du gör din ansökan direkt på CSN:s webbplats www.csn.se. Har frågor om studiemedel kontakta CSN, telefon: 0771-276 000, måndag-fredag, kl. 08.00-16.30.

Vem kan söka?

Du som är folkbokförd i Kalmar, Mörbylånga eller Torsås kommun och har fyllt 20 år kan ansöka till denna yrkesutbildning via Kalmar kommun. Du ansöker via webbansökan på kommunens hemsida. Här finns mer information om hur du ansöker

Snabba fakta

Utbildningstyp Komvux - gymnasial yrkesutbildning

Poäng 1600

Omfattning ca 70 veckor

Studieort(er) Kalmar

Förkunskaper Godkänt betyg i svenska 1/svenska som andraspråk 1, engelska 5 och matematik 1

Studieform Klassrum

Studietakt Heltid

Studietid Dagtid

Poängplan

1600
Kurs
Poäng
Elektromekanik
100
Praktisk ellära
100
Elinstallationer
200
Elmotorstyrning
100
Kommunikationsnät 1
100
Datorteknik 1a
100
Energiteknik 1
100
Mekatronik 1
100
Servicekunskap
100
Komvuxarbete
100
Elkraftteknik
100
Kurser för yrkesutgång installation-/industrielektriker
400
Summa 1600

Håll mig uppdaterad!

Lämna en intresseanmälan så håller vi dig uppdaterad om kommande event, starter och ansökningstillfällen. Observera att det här inte är en ansökan.

Välj den kommun där du är folkbokförd
Välj utbildning

Personuppgiftspolicy

Inledning
Den här personuppgiftspolicyn redogör för hur bolag inom Academedia koncernen (Academedia Group AB, org.nr. 556806-1369) hanterar dina personuppgifter när du exempelvis gjort en intresseanmälan eller bett något av våra bolag skicka riktad information/marknadsföring till dig.

Hantering av personuppgifter
När du skickar in en intresseanmälan, chattar med oss, anmäler dig till öppet hus, bokar studievägledning eller vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser om våra skolor, behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din adress, din e-postadress, ditt telefonnummer, utbildning eller kurs samt studieort/kommun. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i IT-system som används av bolag inom AcadeMedia-koncernen.

Intresseformulär 
När du gör en intresseanmälan godkänner du att vi skickar information och marknadsföring om utbildningar och nyheter från oss. Du kan när som helst välja att avprenumerera, längst ned i utskicket, du kan också avprenumerera genom att kontakta oss epost@movant.se Vi använder oss av automatiserat individuellt beslutsfattande och profilering när vi skickar ut marknadsföring och annan information till dig, baserat på vilka utbildningar och kurser du sökt. Du som lämnar dina uppgifter vid en intresseanmälan kommer ta del av marknadsföring i form av e-postutskick samt marknadsföring som kan ske i de digitala kanalerna Metas plattform och på Googles nätverk.

Uppgifterna du lämnar kan delas med dessa plattformar och anonymiseras/hashkrypteras i samband med det, i syfte att marknadsföra mot personer av liknande intressen, så kallade anpassade målgrupper.

Fyller du i ett intresseformulär på Google, Facebook eller Instagram kommer den informationen samlas in från respektive varumärkes konto på Metas alternativt Googles plattform för att sedan behandlas i respektive varumärkes system för intresseanmälan. Uppgifterna på Meta lagras i 90 dagar. Uppgifterna på Google lagras i 30 dagar och uppgifterna i chattsystemet Kundo finns i 30 dagar.

Dina personuppgifter
De personuppgifter som vi samlar in används för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig. Genom att lämna ditt samtycke, godkänner du att vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

  • Skickar dina kontaktuppgifter vidare till de skolor du visat intresse för
  • Fullgöra våra förpliktelser enligt avtal och/eller gällande lagstiftning
  • Tillhandahålla dig riktad marknadsföring eller andra meddelanden och påminnelser baserat på din intresseanmälan

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter. Det innebär även att vi lagrar din IP-adress som du lämnat ditt samtycke till. Läs mer om hur vi behandlar cookies här https://movant.se/hantera-personuppgifter-och-cookies/

Vi kan komma att dela dina personuppgifter till dotterbolag inom koncernen i syfte att kommunicera med dig om så är nödvändigt för att fullgöra våra förpliktelser gentemot dig och i övrigt fullgöra våra skyldigheter. Vi kan komma att lämna ut nödvändig information till myndigheter som vi enligt lag måste lämna ut information till. Vi kommer aldrig att utlämna dina personuppgifter till tredje part som inte är behörig att ta del av dina personuppgifter.

Dina rättigheter
Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Du har rätt att närsomhelst kontakta oss för att få ut information om vilka uppgifter vi behandlar om dig (registerutdrag), samt för att begära rättelse eller om du vill att vi raderar uppgifterna. Uppgifterna lagras i tre år.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. På sidan trygg.academedia.se kan du läsa mer information om vad, hur och för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter och din rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig.

Du hittar hela vår policy här. https://trygg.academedia.se/

Kontaktuppgifter
Vill du komma i kontakt med våra dataskyddsombud gör du det enklast här, dataskydd@academedia.se

Rättighetsutövning gällande behandling av dina personuppgifter
Om du vill begära rättelse, radering eller veta mer om hur vi hanterar dina personuppgifter, kontakta dataskyddsombud@movant.se alternativt dataskydd@academedia.se.

 

Movants kvalitetsarbete

Movant AB är ISO-certifierade inom kvalitet och miljö

Movant AB är certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Detta innebär att vi arbetar med att systematiskt förbättra vår kvalitet och överträffa våra kunders förväntningar, och att vi lever upp till konkreta och erkända miljökrav.

Almega utbildningsföretagen

Movant AB är medlemmar i Utbildningsföretagen och har ett kvalitetsarbete som följer deras kriterier för kvalitetsauktorisationen de har ställt upp.