Byggnadsträarbetare "Snickare" - praktisk yrkesutbildning via Kalmar kommun

Byggnadsträarbetaren även kallad snickare, arbetar med många olika arbetsuppgifter. Du är med under hela byggprocessen och du arbetar med husbyggnation, från formsättning till takkonstruktioner och inredning.

Byggnadsträarbetare, eller snickare, arbetar med många olika arbetsuppgifter. Du är med under stora delar av byggprocessen då snickaren är med på många delar av ett bygge. Exempelvis om du jobbar med husbyggnation så är du med från formsättning till takkonstruktioner och inredning. Du är i många olika miljöer; högt upp i ett höghus och bygger nytt, på marken och bygger en friggebod eller vid renovering av ett hus eller att bygga ett nytt kök.

Uppdragen kan vara privata bostäder till större byggen. Även om yrket ständigt utvecklas med moderna maskiner, tekniker och material så är hantverket och stoltheten som snickare kvar.

Körkort (B) är viktigt vid anställning.

Mål 

Utbildningen ger dig de grundläggande kunskaperna som krävs för att få anställning som lärling på en arbetsplats. Du måste själv söka anställning som lärling. Under din anställning får du lärlingslön enligt gällande avtal.

Kvalitetskrav BYN

Utbildningen följer de kvalitetskrav som ställs av Byggnadsindustrins Yrkesnämnd - BYN.

Längd 

Utbildningslängd är beroende av dina förkunskaper men tar generellt 44 veckor. 

Om yrkesutbildning till Träarbetare "Snickare"

I utbildningen ingår kurser inom Bygg- och anläggning samt Husbyggnad. Du får grundläggande teoretiska kunskaper inom till exempel ritningsläsning, arbetsmiljö och byggteknik. Du får även prova på praktiska övningar inom armering, murning och rivning. Därefter läser du kurser inom snickeri.

Under utbildningen får du också läsa säkerhetsutbildningar relevanta för branschen. Utbildningar som är kopplade till ID06 registreras per automatik.

Praktik

APL - Arbetsplatsförlagt lärande ingår med minst 15 % av tiden men kan även vara mer.

Om yrket Snickare

En byggnadsträarbetare, även känd som en snickare eller träarbetare inom byggbranschen, är en yrkesperson som specialiserar sig på att arbeta med trämaterial för att bygga och reparera olika delar av byggnader och strukturer. Deras arbete omfattar flera viktiga uppgifter inom byggnadstimmerbranschen.

Yrket kräver precision, yrkesskicklighet och en djup förståelse för trämaterial och deras egenskaper. Utbildning och praktisk erfarenhet är vanligtvis nödvändiga för att bli en skicklig byggnadsträarbetare, och yrket erbjuder goda karriärmöjligheter inom bygg- och snickeribranschen.

Yrkesbevis

Tiden efter grundutbildningen heter kvalificeringstid, under denna tid arbetar du som lärling på ett företag. För träarbetare är kvalificeringstiden 36 månader, därefter kan du ansöka om yrkesbevis. 

Vad kostar utbildningen

Du betalar själv dina läromedel samt eventuella skyddskläder. Utbildningen är kostnadsfri och CSN-berättigad. Du kan ansöka om studiemedel (lån och bidrag) från Centrala studiestödsnämnden, CSN. Du gör din ansökan direkt på CSN:s webbplats www.csn.se. Har frågor om studiemedel kontakta CSN, telefon: 0771-276 000, måndag-fredag, kl. 08.00-16.30.

Vem kan söka?

Du som är folkbokförd i Kalmar, Mörbylånga eller Torsås kommun och har fyllt 20 år kan ansöka till denna yrkesutbildning via Kalmar kommun. Du ansöker via webbansökan på kommunens hemsida. Här finns mer information om hur du ansöker

Snabba fakta

Utbildningstyp Komvux

Poäng 1200

Omfattning 44 veckor

Studieort(er) Kalmar

Förkunskaper Godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk (delkurs 4/åk 9) eller motsvarande. Körkort är viktigt för anställning!

Studieform Klassrum

Studietakt Heltid

Studiestart januari, april, augusti, oktober

Studietid Dagtid

Möjligheter till arbete

Små till medelstora möjligheter
till arbete år 2023

Mycket stora möjligheter
till arbete år 2026

Källa: Arbetsförmedlingen

Poängplan

1200
Kurs
Poäng
Husbyggnad 1
100
Husbyggnad 2
200
Husbyggnad 3 – ombyggnad
200
Husbyggnadsprocessen
200
Trä 1 stommar
100
Trä 2 beklädnad
100
Trä 3 montage
100
Betong 1 – lågform och platta på mark
100
Tätskikt våtrum
100
Summa 1200

Byggnadsträarbetare

RELATERADE YRKEN

Betongarbetare

Murare

Plattsättare

Håll mig uppdaterad!

Lämna en intresseanmälan så håller vi dig uppdaterad om kommande event, starter och ansökningstillfällen. Observera att det här inte är en ansökan.

Välj den kommun där du är folkbokförd
Välj utbildning

Personuppgiftspolicy

Inledning
Den här personuppgiftspolicyn redogör för hur bolag inom Academedia koncernen (Academedia Group AB, org.nr. 556806-1369) hanterar dina personuppgifter när du exempelvis gjort en intresseanmälan eller bett något av våra bolag skicka riktad information/marknadsföring till dig.

Hantering av personuppgifter
När du skickar in en intresseanmälan, chattar med oss, anmäler dig till öppet hus, bokar studievägledning eller vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser om våra skolor, behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din adress, din e-postadress, ditt telefonnummer, utbildning eller kurs samt studieort/kommun. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i IT-system som används av bolag inom AcadeMedia-koncernen.

Intresseformulär 
När du gör en intresseanmälan godkänner du att vi skickar information och marknadsföring om utbildningar och nyheter från oss. Du kan när som helst välja att avprenumerera, längst ned i utskicket, du kan också avprenumerera genom att kontakta oss epost@movant.se Vi använder oss av automatiserat individuellt beslutsfattande och profilering när vi skickar ut marknadsföring och annan information till dig, baserat på vilka utbildningar och kurser du sökt. Du som lämnar dina uppgifter vid en intresseanmälan kommer ta del av marknadsföring i form av e-postutskick samt marknadsföring som kan ske i de digitala kanalerna Metas plattform och på Googles nätverk.

Uppgifterna du lämnar kan delas med dessa plattformar och anonymiseras/hashkrypteras i samband med det, i syfte att marknadsföra mot personer av liknande intressen, så kallade anpassade målgrupper.

Fyller du i ett intresseformulär på Google, Facebook eller Instagram kommer den informationen samlas in från respektive varumärkes konto på Metas alternativt Googles plattform för att sedan behandlas i respektive varumärkes system för intresseanmälan. Uppgifterna på Meta lagras i 90 dagar. Uppgifterna på Google lagras i 30 dagar och uppgifterna i chattsystemet Kundo finns i 30 dagar.

Dina personuppgifter
De personuppgifter som vi samlar in används för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig. Genom att lämna ditt samtycke, godkänner du att vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

  • Skickar dina kontaktuppgifter vidare till de skolor du visat intresse för
  • Fullgöra våra förpliktelser enligt avtal och/eller gällande lagstiftning
  • Tillhandahålla dig riktad marknadsföring eller andra meddelanden och påminnelser baserat på din intresseanmälan

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter. Det innebär även att vi lagrar din IP-adress som du lämnat ditt samtycke till. Läs mer om hur vi behandlar cookies här https://movant.se/hantera-personuppgifter-och-cookies/

Vi kan komma att dela dina personuppgifter till dotterbolag inom koncernen i syfte att kommunicera med dig om så är nödvändigt för att fullgöra våra förpliktelser gentemot dig och i övrigt fullgöra våra skyldigheter. Vi kan komma att lämna ut nödvändig information till myndigheter som vi enligt lag måste lämna ut information till. Vi kommer aldrig att utlämna dina personuppgifter till tredje part som inte är behörig att ta del av dina personuppgifter.

Dina rättigheter
Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Du har rätt att närsomhelst kontakta oss för att få ut information om vilka uppgifter vi behandlar om dig (registerutdrag), samt för att begära rättelse eller om du vill att vi raderar uppgifterna. Uppgifterna lagras i tre år.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. På sidan trygg.academedia.se kan du läsa mer information om vad, hur och för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter och din rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig.

Du hittar hela vår policy här. https://trygg.academedia.se/

Kontaktuppgifter
Vill du komma i kontakt med våra dataskyddsombud gör du det enklast här, dataskydd@academedia.se

Rättighetsutövning gällande behandling av dina personuppgifter
Om du vill begära rättelse, radering eller veta mer om hur vi hanterar dina personuppgifter, kontakta dataskyddsombud@movant.se alternativt dataskydd@academedia.se.

 

Movants kvalitetsarbete

Movant AB är ISO-certifierade inom kvalitet och miljö

Movant AB är certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Detta innebär att vi arbetar med att systematiskt förbättra vår kvalitet och överträffa våra kunders förväntningar, och att vi lever upp till konkreta och erkända miljökrav.

Almega utbildningsföretagen

Movant AB är medlemmar i Utbildningsföretagen och har ett kvalitetsarbete som följer deras kriterier för kvalitetsauktorisationen de har ställt upp.