Plattsättare

Yrkesutbildning via Movant i Jönköping

En plattsättare måste vara noggrann. Plattorna ska sättas i rätt mönster, med rätt sorts fästmassa och fogarna ska härda på rätt sätt. De mer hantverksbetonade jobben syns allt mer i dagens byggande och keramiska material som kakelplattor och klinkers används till stor del i det moderna byggandet.

Mål 

Utbildningen ger dig de grundläggande kunskaperna som krävs för att få anställning som lärling. Utbildningen följer de kvalitetskrav som ställs av Byggnadsindustrins Yrkesnämnd - BYN.

Längd  

I Utbildningen är individanpassad och beroende på din studietakt och tidigare erfarenhet, kan studielängden variera men tar generellt 64 veckor.

Upplägg Plattsättare Jönköpings kommun

Du studerar på heltid under 64 veckor hos Movant i Jönköping. I utbildningen ingår kurser inom Husbyggnad samt specialkurser inom plattsättning. Där får du grundläggande teoretiska kunskaper inom till exempel ritningsläsning, arbetsmiljö och byggteknik. Du får även prova på praktiska övningar inom murning, betong och snickeri/träarbete. Därefter läser du kurser inom Plattsättning.

Under utbildningen får du också läsa säkerhetsutbildningar relevanta för branschen. Utbildningar som är kopplade till ID06 registreras per automatik.

Vad kostar utbildningen

Undervisningen är kostnadsfri och CSN-berättigad. Studiematerial 1500 kr + skyddskläder bekostas av eleven.

Studiemedel

Du kan ansöka om studiemedel (lån och bidrag) från Centrala studiestödsnämnden, CSN. Du gör din ansökan direkt på CSN:s webbplats www.csn.se. Har frågor om studiemedel kontakta CSN, telefon: 0771-276 000, måndag-fredag, kl. 08.00-16.30.

Vem kan söka? 

Är du folkbokförd i Sverige och har fyllt 20 år kan du ansöka till våra vuxenutbildningar via din hemkommun. Du ansöker på kommunens hemsida. Här finns mer information om ansökan

Snabba fakta

Utbildningstyp Komvux

Poäng 1700

Omfattning ca 64 veckor

Studieort(er) Jönköping

Förkunskaper Grundläggande svenska/svenska som andraspråk och matematik

Studieform Klassrum

Studietakt Heltid

Studiestart januari, mars, maj, augusti och oktober

Studietid Dagtid

Plattsättare ‐ Jönköpings kommun

1700
Kurs
Poäng
Bygg och anläggning 1
200
Praktiska arbetsuppgifter inom anläggning, husbyggnad, måleri och plåtslageri. Enklare planeringar och beräkningar för att lösa arbetsuppgifterna. Verktyg och maskiner för olika ändamål. Handhavande och skötsel. Olika typer av material och deras egenskaper. Hantering av material, till exempel förbrukning och återvinning. Arbetsmiljö, hälsa, ergonomi och säkerhet samt riskbedömningar för arbetsuppgifterna. Grundläggande ritningsläsning. Metoder för att dokumentera och utvärdera sitt arbete.
Bygg och anläggning 2
200
Praktiska arbetsuppgifter inom anläggning, husbyggnad, måleri och plåtslageri. Planeringar och beräkningar för att lösa arbetsuppgifterna. Verktyg och maskiner för olika ändamål. Handhavande och skötsel. Olika typer av material och deras egenskaper. Övergripande om lagar och andra bestämmelser samt utförandekrav. Arbetsmiljöverkets och branschorganisationernas krav på säkerhet samt behörigheter som är nödvändiga för arbete inom branschen. Grundläggande om brandrisker, brandskydd och brandfarliga varor samt elsäkerhet. Olika typer av risker förknippade med arbetsuppgifterna samt metoder för att göra riskbedömningar. Första hjälpen samt hjärt-lungräddning. Hälsa och ergonomi.
Husbyggnadsprocessen
200
Arbetsprocesser från planering till färdigt resultat. Olika typer av husbyggnadsmaterial och deras egenskaper. Olika typer av verktyg och maskiner för olika ändamål. Branschens krav och villkor i förhållande till kunder, medarbetare och andra yrkeskategorier. Behörighet och säkerhet i arbetet, till exempel mobila arbetsplattformar, ställningsbyggnad och säkra lyft. Bedömning av risker för att förebygga olycksfall, brand eller skada inför ett arbetsmoment. Naturolyckor, till exempel översvämningar, ras och skred samt krav på byggkonstruktioner. Hur framtida klimatförändringar kan påverka kraven på byggkonstruktioner samt säkerheten i befintlig byggnation. Förebyggande av olycksfall på arbetsplatsen genom att utföra egenkontroll samt använda säkerhetsföreskrifter och personlig skyddsutrustning. Ergonomiska hjälpmedel. Tolkning av ritningar, arbetsbeskrivningar och utförandekrav samt muntliga och skriftliga instruktioner. Metoder för dokumentation och kvalitetssäkring av arbetet. Branschens roll för hållbar utveckling, till exempel hantering av material, minimering av spill samt sortering av byggavfall. Ekonomi och resursutnyttjande. Olika yrkesroller och arbetsförhållanden på arbetsplatsen. Yrkesidentitet och yrkeskultur. Faktorer som påverkar kommunikation och samarbete på arbetsplatsen.
Husbyggnad 1
100
Grunderna inom byggnadskonstruktioner i betong, murverk och trä samt i till exempel glas och stål. Energieffektiva byggnadskonstruktioner och byggmetoder. Olika typer av material och deras egenskaper. Verktyg och maskiner för olika ändamål. Handhavande och skötsel.
Husbyggnad 2
200
Olika metoder och byggnadskonstruktioner i betong, murverk och trä samt i till exempel glas och stål. Metoder för utsättning av byggnad och uppförande av profiler. Grunderna inom byggande och lågform, stödjande och bärande formbyggnad samt uppförande av elementform. Olika typer av material och deras egenskaper. Verktyg och maskiner för olika ändamål. Handhavande och skötsel.
Husbyggnad 3 - ombyggnad
200
Vanliga metoder för ombyggnadsarbeten beroende av material, till exempel trä och betong. Åtgärder vid ombyggnadsarbeten, till exempel avspärrning, dammbindning, avväxling, provisoriska bärverk och håltagning. Metoder för rivning och återuppbyggnad. Olika typer av material och deras egenskaper. Verktyg och maskiner för olika ändamål. Handhavande och skötsel. Tidsepokers påverkan av arkitektur i samhället. Åtgärder för att kunna kombinera estetiska värden med förändrad funktion i samband med ombyggnation, till exempel restaurering av byggnadsarv eller miljonprogrammets byggnader.
Specialyrken 1
100
Grundläggande arbetsmetoder inom valt specialyrke, till exempel ytbeklädnader av keramiska material, montering av undertak, ställningsbyggnad och glasteknik. Grundläggande arbetstekniker för utförande av respektive arbetsmetod i valt specialyrke. Olika typer av material och deras egenskaper. Verktyg och maskiner för olika ändamål. Handhavande och skötsel. Lagar och andra bestämmelser om arbetsmiljö, hälsa och säkerhet. Ergonomiskt arbetssätt.
Specialyrken 2
200
Arbetsmetoder inom respektive specialyrke, till exempel ytbeklädnader av keramiska material, montering av undertak, ställningsbyggnad och glasteknik. Olika arbetstekniker för utförande av respektive arbetsmetod i valt specialyrke. Olika typer av material och deras egenskaper. Verktyg och maskiner för olika ändamål. Handhavande och skötsel. Lagar och andra bestämmelser om arbetsmiljö, hälsa och säkerhet. Ergonomiskt arbetssätt. Olika typer av risker förknippade med arbetsuppgifterna samt metoder för att göra riskbedömningar.
Specialyrken 3
200
Utvecklade arbetsmetoder inom valt specialyrke. Utvecklade arbetstekniker för utförande av respektive arbetsmetod i valt specialyrke. Olika typer av material och deras egenskaper. Verktyg och maskiner för olika ändamål. Handhavande och skötsel. Lagar och andra bestämmelser om arbetsmiljö, hälsa och säkerhet. Ergonomiskt arbetssätt. Olika typer av risker förknippade med arbetsuppgifterna samt metoder för att göra riskbedömningar. Problemlösning i samband med arbetsuppgifterna. Metoder för att utvärdera sitt arbete. Hållbart byggande. Hantering av material, till exempel förvaring, minimering av spill samt sortering av byggavfall och restprodukter. Resursanvändande kopplat till arbetsuppgiften. Studiebesök på olika arbetsplatser där specialyrket förekommer.
Komvuxarbete
100
Summa 1700

Håll mig uppdaterad!

Lämna dina kontaktuppgifter så håller vi dig uppdaterad om kommande event, starter och ansökningstillfällen. Observera att det här inte är en ansökan.

Välj den kommun där du är folkbokförd
Välj utbildning

Personuppgiftspolicy

Inledning
Den här personuppgiftspolicyn redogör för hur bolag inom Academedia koncernen (Academedia Group AB, org.nr. 556806-1369) hanterar dina personuppgifter när du exempelvis gjort en intresseanmälan eller bett något av våra bolag skicka riktad information/marknadsföring till dig.

Hantering av personuppgifter
När du skickar in en intresseanmälan, chattar med oss, anmäler dig till öppet hus, bokar studievägledning eller vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser om våra skolor, behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din adress, din e-postadress, ditt telefonnummer, utbildning eller kurs samt studieort/kommun. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i IT-system som används av bolag inom AcadeMedia-koncernen.

Intresseformulär 
När du gör en intresseanmälan godkänner du att vi skickar information och marknadsföring om utbildningar och nyheter från oss. Du kan när som helst välja att avprenumerera, längst ned i utskicket, du kan också avprenumerera genom att kontakta oss epost@movant.se Vi använder oss av automatiserat individuellt beslutsfattande och profilering när vi skickar ut marknadsföring och annan information till dig, baserat på vilka utbildningar och kurser du sökt. Du som lämnar dina uppgifter vid en intresseanmälan kommer ta del av marknadsföring i form av e-postutskick samt marknadsföring som kan ske i de digitala kanalerna Metas plattform och på Googles nätverk.

Uppgifterna du lämnar kan delas med dessa plattformar och anonymiseras/hashkrypteras i samband med det, i syfte att marknadsföra mot personer av liknande intressen, så kallade anpassade målgrupper.

Fyller du i ett intresseformulär på Google, Facebook eller Instagram kommer den informationen samlas in från respektive varumärkes konto på Metas alternativt Googles plattform för att sedan behandlas i respektive varumärkes system för intresseanmälan. Uppgifterna på Meta lagras i 90 dagar. Uppgifterna på Google lagras i 30 dagar och uppgifterna i chattsystemet Kundo finns i 30 dagar.

Dina personuppgifter
De personuppgifter som vi samlar in används för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig. Genom att lämna ditt samtycke, godkänner du att vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

  • Skickar dina kontaktuppgifter vidare till de skolor du visat intresse för
  • Fullgöra våra förpliktelser enligt avtal och/eller gällande lagstiftning
  • Tillhandahålla dig riktad marknadsföring eller andra meddelanden och påminnelser baserat på din intresseanmälan

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter. Det innebär även att vi lagrar din IP-adress som du lämnat ditt samtycke till. Läs mer om hur vi behandlar cookies här https://movant.se/hantera-personuppgifter-och-cookies/

Vi kan komma att dela dina personuppgifter till dotterbolag inom koncernen i syfte att kommunicera med dig om så är nödvändigt för att fullgöra våra förpliktelser gentemot dig och i övrigt fullgöra våra skyldigheter. Vi kan komma att lämna ut nödvändig information till myndigheter som vi enligt lag måste lämna ut information till. Vi kommer aldrig att utlämna dina personuppgifter till tredje part som inte är behörig att ta del av dina personuppgifter.

Dina rättigheter
Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Du har rätt att närsomhelst kontakta oss för att få ut information om vilka uppgifter vi behandlar om dig (registerutdrag), samt för att begära rättelse eller om du vill att vi raderar uppgifterna. Uppgifterna lagras i tre år.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. På sidan trygg.academedia.se kan du läsa mer information om vad, hur och för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter och din rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig.

Du hittar hela vår policy här. https://trygg.academedia.se/

Kontaktuppgifter
Vill du komma i kontakt med våra dataskyddsombud gör du det enklast här, dataskydd@academedia.se

Rättighetsutövning gällande behandling av dina personuppgifter
Om du vill begära rättelse, radering eller veta mer om hur vi hanterar dina personuppgifter, kontakta dataskyddsombud@movant.se alternativt dataskydd@academedia.se.

 

Movants kvalitetsarbete

Movant AB är ISO-certifierade inom kvalitet och miljö

Movant AB är certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Detta innebär att vi arbetar med att systematiskt förbättra vår kvalitet och överträffa våra kunders förväntningar, och att vi lever upp till konkreta och erkända miljökrav.

Almega utbildningsföretagen

Movant AB är medlemmar i Utbildningsföretagen och har ett kvalitetsarbete som följer deras kriterier för kvalitetsauktorisationen de har ställt upp.