Integritetspolicy

Om Cookies

Movants webbplats använder cookies.

Intresseanmälan – personuppgifter

I samband med att du gör en kontaktförfrågan/intresseanmälan hos oss och godkänner att vi har kvar dina uppgifter så hamnar dina personuppgifter i ett digitalt verktyg. Från det verktyget kan vi sända information om t ex kurser eller nyheter som händer hos oss. Du får alltid godkänna detta i det kontaktformulär som du fyller i.

Radera eller ändra dina uppgifter

Movant värnar om din integritet och den personuppgiftsbehandling som sker är i enlighet med GDPR. Du kan kontakta oss via epost@movant. för att få dina uppgifter raderade eller ändrade.

 

Oavsett om du är elev, förälder, medarbetare eller deltagare i någon av våra vuxenutbildningar, vill vi på AcadeMedia att du ska känna dig trygg med att vi hanterar dina personuppgifter på ett säkert sätt. På de här sidorna berättar vi om vilka personuppgifter vi behandlar, varför vi gör det och vad vi gör för att skydda dem.

Den 25 maj 2018 trädde den EU-gemensamma Dataskyddsförordningen i kraft, och ersatte därmed den tidigare svenska personuppgiftslagen (PuL). Syftet är att skydda varje enskild EU-medborgares integritet och stärka individens rättigheter vid behandling av personuppgifter. På de här sidorna kan du läsa mer om vad AcadeMedia gör för att skydda din integritet och vilka rättigheter du har.

Så behandlar vi dina personuppgifter

För att säkerställa att du får en utbildning av hög kvalitet behöver din verksamhet, som ingår i AcadeMedia, hantera dina personuppgifter. Vi behöver bland annat ditt namn, personnummer och adress. Inom ramen för elevhälsan behöver vi kunna behandla olika uppgifter om din hälsa.

Här kan du se vilka typer av personuppgifter som vi hanterar, för vilka ändamål vi behandlar dem, vilken rättslig grund vi har för behandlingen och hur länge vi behöver spara olika personuppgifter.

Detta är endast en introduktion. Har du mer detaljerade frågor, vänd dig till ditt dataskyddsombud.

 

Mina rättigheter

Som elev har du alltid rätt att få information om vem som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter, varför din skola behöver behandla dem, hur länge och vad de ska användas till.

Under vissa omständigheter har du också rätt att få dina personuppgifter raderade eller ändrade, exempelvis om de inte längre behövs för det ändamål de samlades in för, eller om du ångrar ett samtycke som du tidigare har gett.

Du har även rätt att klaga på hur din skola hanterar dina personuppgifter, och du kan när som helst begära att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter din skola behandlar om dig. I dessa fall, vänd dig till ditt dataskyddsombud.

 

Så här arbetar AcadeMedia med säkerhet

Som elev på någon av AcadeMedias skolor vill vi att du ska känna dig trygg med att vi hanterar dina personuppgifter på ett säkert sätt.

Vårt säkerhetsarbete utgår från vår informationssäkerhetspolicy och dataskyddspolicy som samordnas av AcadeMedia IT. Vårt skydd varierar med vilken information eller vilket system det gäller. Vi har ett omfattande tekniskt skydd som vi använder där det behövs, med bland annat centrala brandväggar, webbfilter och säker inloggning. Dessutom kan vi styra och låsa de flesta elevdatorer på distans, vilket är bra om en dator försvinner eller blir stulen. Inom många av våra skolor arbetar vi med ChromeBook som elevdator vilket är ett extra tryggt val då de är mindre utsatta för virus eller stölder och all data lagras krypterad.

Den data som du lagrar på Google Drive är säker, bland annat krypteras den i alla steg från din dator till de servrar där den lagras. Vi rekommenderar alla elever att spara sitt arbete på Google Drive (eller i vissa fall på OneDrive/Office365) då det är säkrare än att lagra på sin lokala dator.

Om du har frågor kring vår tekniska säkerhet bör du i första hand prata med din rektor eller lokala IT-kontakt. Om du vill ha mer information kan du även kontakta dataskyddsombudet för den verksamheten.

 

Ansvarig för elevers personuppgifter är respektive skolverksamhet. Det innebär att det är styrelsen i det bolag som har tillstånd att bedriva undervisning som är ansvarig. Det betyder till exempel att Plusgymnasiet AB är personuppgiftsansvarig för alla elever på Plusgymnasiet.

Om du har frågor om hur dina personuppgifter hanteras kontakta i första hand rektorn på din skola. Om hen inte kan svara på dina frågor kontakta din skolas dataskyddsombud. Varje verksamhet, till exempel Plusgymnasiet, har ett dataskyddsombud.

Om du vill ha ett registerutdrag kontaktar du din skolas dataskyddsombud.

 

LÄS MER PÅ ACADEMEDIA

 

Cookiepolicy

Denna policy reglerar användningen av så kallade cookies inom AcadeMedia.

 

Vad är cookies och vad används cookies till?

Cookies är små textfiler som sänds till och lagras på en enhet (mobil, dator eller surfplatta) och är vanligt förekommande på internet. Man kan välja att inaktivera cookies eller tillåta användning av dem. Cookies delas in i kategorier beroende på dess funktion. En del cookies är nödvändiga för att man ska kunna använda webbplatsers funktionalitet fullt ut, medan andra används för att förbättra användarupplevelser och underlätta navigation på webbplatsen.

Det finns två typer av cookies; permanenta och temporära (s.k. sessionscookies).

Permanenta cookies lagras på en enhet under en längre period för att webbplatsen ska kunna anpassas efter vars och ens önskemål, val och intressen. De används till exempel för att informera om vad som är nytt sedan senaste besöket på webbplatsen. Dessa cookies kan sparas i upp till två år.

Sessionscookies lagras temporärt på en dator när man besöker en webbplats och skickas mellan respektive dator och server under tiden man besöker webbplatsen. Dessa raderas när man stänger ned sin webbläsare. De används exempelvis för att hålla reda på vilket språk som har valts.

Varför använder AcadeMedia cookies?

Genom att använda cookies känner AcadeMedias webbplatser igen våra besökare som då inte behöver ange data på nytt varje gång man besöker våra webbplatser. AcadeMedia kan i sin tur anpassa tjänsterna efter användarnas behov, så att man exempelvis inte behöver välja språk. Genom att cookies håller ordning på vad man tidigare visat intresse för, kan AcadeMedia skräddarsy information och erbjudanden från bolag inom AcadeMedia-koncernen.

Hur använder AcadeMedia cookies?

AcadeMedia använder cookies för utvärdering av sök- och användarbeteenden på AcadeMedias webbplatser för att vidareutveckla digitala tjänster. Syftet är att optimera användarupplevelsen, individualisera marknadsföringen och få statistik. Informationen kan komma att delas med andra bolag inom och utom AcadeMedia-koncernen. Det gäller främst våra samarbetspartner, till exempel webbyråer men även Facebook, Google och Snapchat.

Information samlas in och sparas med Google Analytics för att föra statistik och kunna förbättra våra besökares upplevelse på webbplatsen. Informationen som skapas av dessa cookies genom användning av webbplatsen, inklusive besökarens IP-adress, vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i USA. Google kan överföra denna information till tredje part om det krävs enligt amerikansk lag eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. För ytterligare information kring Google Analytics och Googles informationsbehandling hänvisas till Googles sekretesspolicy. Om besökaren inte vill att besöken på våra webbplatser ska visas i statistiken i Google Analytics kan besökarna installera ett tillägg i sin webbläsare.  

Vad gäller för våra webbplatser?

Besökarna samtycker till AcadeMedias användning av cookies i enlighet med denna Cookiepolicy genom att fortsätta använda webbplatsen och ha webbläsaren inställd på att tillåta cookies.

Om man vill undvika cookies

De flesta webbläsare accepterar automatiskt cookies. Om besökarna inte vill tillåta cookies kan de vägra cookies i respektive webbläsares inställning och radera cookies som finns sparade på egen hårddisk.

 

Om Oss


Från jobbdröm till drömjobb.

Movant har över 20 års erfarenhet av yrkesutbildning för vuxna. Genom en långsiktig strategi har vi under dessa år växt från den lokala aktören till att finnas från Malmö i söder till Luleå i norr. Det som fortfarande kännetecknar oss är småskaligheten i form av närhet till eleven, korta beslutsvägar och hög lärartäthet i välanpassade lokaler. 

Vi arbetar nära samtliga branscher där vi tillsammans utvecklar den bästa utbildningen för varje elev. I programråd, branschråd och andra samarbeten träffar vi, både lärare och elever, arbetsgivarorganisationer, arbetstagarorganisationer och företag. Där diskuterar vi upplägg, innehåll och kvalitet ur både företags- och skolperspektiv. I dessa forum diskuterar vi även dimensionering av platser på de olika utbildningarna, för att motsvara företagens behov av arbetskraft.

Movant är godkända enligt Utbildningsföretagens kriterier för kvalitetsauktorisation

Läs mer om vår integritetspolicy och användandet av cookies.

Kontakt


Besöksadress Huvudkontoret
Norra Ågatan 10
416 64 Göteborg

Postadress
Box 213

101 24 Stockholm

 

Tel: 031-703 52 20 
E-post: epost@movant.se

 

 

Sociala Medier


Genom att använda denna webbplats accepterar du att vi använder cookies. Läs mer Jag förstår