Är du intresserad av utbilda dig hos Movant?

Så här söker du:

Det finns fyra olika sätt att börja hos oss. Om du är arbetslös kan du gå via din arbetsförmedlare eller via Komvux. Är du intresserad av att gå en yrkesutbildning kan du söka du via Komvux. Är du företagare kan vi sy ihop ett paket för just dina behov – oavsett om det är en certifieringsutbildning eller en breddning.

  1. Är du arbetslös anordnar Movant yrkesutbildningar inom t ex bygg och fordon, vi har även arbetsprövning och stöd i ditt jobbsökande via Jobbtrappan på vissa orter.  Utbildningen bekostas av Arbetsförmedlingen och de flesta har aktivitetsstöd under sin studietid. Prata med din förmedlare vad som gäller just dig.

  2. Söker du via Komvux, får du som regel bidrag och lån via CSN för att finansiera dina studier. Vi har kontinuerliga uppstarter på vissa orter, medan andra har fasta. Även om din kommun inte är med nedan så kan du söka till oss om din hemkommun godkänner ansökan.

  3. Är du företagare anordnar Movant certifieringsutbildningar inom bland annat Heta arbeten, ställningsbyggnad och mobila arbetsplattformar. Vi kan även bredda dina eller din personals kompetenser inom t ex plattsättning, elsäkerhet samt golvläggning. Se mer under Företagsutbildningar.

  4. Du kan även söka som privatperson direkt till en av Movants skolor. Du får då finansiera dina studier själv (inget CSN) men har möjlighet att tillsammans med skolan lägga upp din egen studiegång. Kostnaden beror på inriktning och planerad studielängd. För mer information kontakta ansvarig rektor på skolan.

 

Hur går det till med CSN?

Din guide till studielån

 

Ansök om Studiemedel från CSN

Våra utbildningar ger dig rätt att söka studiemedel från CSN. När du börjar studera får du en individuell studieplan. I den ser du vilka kurser du skall läsa, kursernas poäng och tidsperiod. När du ansöker om studiemedel behöver du ha din studieplan tillgänglig.   

För mer information och ansökan gå till www.csn.se

Här finns en lathund från CSN om hur du ansöker.

Du ansvarar själv för att de uppgifter du skickar till CSN är korrekta. Om du blir sjuk eller om din dina studier förändras måste du själv meddela CSN.

Vid frågor gällande ansökan, kontakta CSN på tel. 0771-276 000

 

Vad är studiemedel från CSN?

Studiemedel är ekonomisk ersättning från svenska staten i två delar . En del är bidrag och en del är ett lån som betalas tillbaka i framtiden. Du väljer själv om du vill ansöka om endast bidrag eller både bidrag och lån. Hur mycket studiemedel du kan få är beroende av din situation, till exempel om du har barn eller arbetar vid sidan av studierna. Det är CSN som fattar beslut om dina studiemedel.

Här kan du läsa mer om hur det fungerar

https://www.csn.se/download/18.727834bc16b4bb5dc9027cc/1573736327390/2130A.pdf

 

CSN_634x444

Om Oss


Från jobbdröm till drömjobb.

Movant har över 20 års erfarenhet av yrkesutbildning för vuxna. Genom en långsiktig strategi har vi under dessa år växt från den lokala aktören till att finnas från Malmö i söder till Luleå i norr. Det som fortfarande kännetecknar oss är småskaligheten i form av närhet till eleven, korta beslutsvägar och hög lärartäthet i välanpassade lokaler. 

Vi arbetar nära samtliga branscher där vi tillsammans utvecklar den bästa utbildningen för varje elev. I programråd, branschråd och andra samarbeten träffar vi, både lärare och elever, arbetsgivarorganisationer, arbetstagarorganisationer och företag. Där diskuterar vi upplägg, innehåll och kvalitet ur både företags- och skolperspektiv. I dessa forum diskuterar vi även dimensionering av platser på de olika utbildningarna, för att motsvara företagens behov av arbetskraft.

Movant är godkända enligt Utbildningsföretagens kriterier för kvalitetsauktorisation

Läs mer om vår integritetspolicy och användandet av cookies.

Kontakt


Besöksadress Huvudkontoret
Norra Ågatan 10
416 64 Göteborg

Postadress
Box 213

101 24 Stockholm

 

Tel: 031-703 52 20 
E-post: epost@movant.se

 

 

Sociala Medier


Genom att använda denna webbplats accepterar du att vi använder cookies. Läs mer Jag förstår