×
 

Kvalitetsarbete

Bransch- och yrkeskompetens

Movant har verkat i nuvarande form sedan 2011 med fokus på att utveckla yrkesinriktade utbildningar för vuxna utifrån aktuella branschkrav. Vi verkar i nära samarbete med aktuell bransch för att förse arbetsmarknaden med kvalificerad arbetskraft på en nationell nivå. Våra långa samarbeten innebär att vi har branschaktuella utbildningar som leder till arbete för våra elever.

Modulsystem

Movant är certifierade enligt ISO 9001 och 14001. Det innebär att hela vårt kvalitetsarbete är systematiserat i ett kvalitetsledningssystem. Det innebär också att vi arbetar med ständiga förbättringar tydligt definierade och att det på årsbasis genomförs tredjepartsgranskningar av allt vårt arbete. 

Under årens lopp har vår kvalitetsavdelning tillsammans med våra lärare utarbetat en anpassad pedagogisk modell för Movants verksamheter, vi kallar det Movantmoduler. Dessa bygger alla på de mål som Skolverket ger ut för samtliga kurser vi bedriver. Dessa säkrar upp att allt vi förmedlar till våra elever består av rätt innehåll och att all bedömning såsom betygssättning görs på rätt grunder.  

Digitalisering av praktiska yrkesutbildningar

Modulsystemet flyttar nu in i den digitala plattformen som vi arbetar i, Omniway.  Movant utvecklar idag delar av vårt digitala material tillsammans med flera olika branscher. Ett digitalt material innebär inte bara att man när och var som helst har tillgång till det. Det innebär även att du som elev får ytterligare ett sätt att lära dig nödvändiga kunskaper, och blir ett naturligt komplement till böcker. Movant har egen personal som sitter och uppdaterar materialet utifrån nya krav från till exempel Arbetsmiljöverket. Det innebär att du som läser alltid har tillgång till det senaste, vilket är extra viktigt då utvecklingen inom flera branscher går mycket fort.  

Vi uppdaterar således hela tiden innehållet i våra moduler utifrån både lagar, förordningar, företagens behov och nya forskningsrön. Parallellt med detta arbetar vi med digital fortbildning för all vår personal och våra elever för att kunna möta de ökade kraven på både digital förståelse och  digitalt lärande som ständigt ökar i samhället.

Kvalitetssäkring av pedagogisk kompetens

Vi väljer våra lärare med krav på yrkesmässig kompetens som våra branscher ställer genom yrkesnämnderna och gedigen erfarenhet från verkligheten. Vi erbjuder, i ett nära samarbete med Karlstad Universitet, utbildning inom yrkeslärarutbildningen parallellt med arbete på Movant. Vi har tydliga kravbilder på vad vi ska åstadkomma för våra elever och deltagare och utvecklas därigenom hela tiden. 

Almega utbildningsföretagen

Movant AB är medlemmar i Utbildningsföretagen och har ett kvalitetsarbete som följer deras kriterier för kvalitetsauktorisationen de har ställt upp. Utbildningsföretagen är en bransch och arbetsgivarorganisation för företag som arbetar specifikt med vuxnas lärande och kompetensutveckling. För att säkerställa att vi uppfyller all krav så genomför vi regelbundna uppföljningar, utvecklingsprojekt och interna granskningar föra att ständigt kunna genomföra  förbättringar.

ISO-certifierade inom kvalitet och miljö

Movant AB är certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Detta innebär att vi arbetar med att systematiskt förbättra vårt kvalitet- och miljöarbete och överträffa våra kunders förväntningar, samt att vi lever upp till konkreta och erkända miljökrav.

Vi ser denna certifiering som en garant för att vi alltid levererar det vi ska och lovar. Certifieringen är också en självklar trygghet för våra elever, deltagare, kunder och anställda som ser att vi systematiskt arbetar med processer för ständig förbättring och utveckling.

ISO 9001:2015 certifiering – Kvalitet

En ISO 9001-certifiering visar att Movant arbetar med att systematiskt förbättra sin kvalitet och överträffa sina kunders förväntningar. Som elev och kund vet du att det är ordning och reda på din samarbetspartner.

ISO 14001:2015-certifiering – Miljö

En ISO 14001-certifiering visar att Movant lever upp till konkreta och erkända miljökrav. Vi tar ansvar för miljön gentemot kunder, personal, ägare och övriga intressenter. Vi arbetar för att hela livscykelperspektivet ska genomsyra vårt företag.