×

 

Mål 
Utbildningen ger dig de grundläggande kunskaper och färdigheter som krävs för att jobba som svetsare.

Utbildningen 
Inom utbildningen ingår kurser som Svets grund och Materialkunskap. Du kommer att få prova flera olika svetsmetoder som till exempel TIG, MIG/MAG och MMA. Utbildningen tar fokus på ritningsläsning, materiallära, arbetsmiljö och hälsa samt standarder för bl.a. kvalitet och certifiering. Utbildningen avslutas med en svetsarprövning på lämplig nivå. Utbildningen är individanpassad och beroende på din studietakt och tidigare erfarenhet, kan studielängden variera. APL - Arbetsplatsförlagt lärande ingår.

Längd  
Individuell utbildningslängd beroende på förkunskaper, ca ett år, utbildningen till svetsare är CSN-berättigad. Efter utbildningen kan du få anställning som lärling på ett företag.

Vem kan söka?  
Är du folkbokförd i Sverige och har fyllt 20 år kan du ansöka till våra vuxenutbildningar via din hemkommun. Ansök till Komvux på kommunens hemsida och följ sedan instruktionerna. Har du frågor är du välkommen att kontakta oss. Fyll gärna i en intresseanmälan med dina frågor.

Vill du veta mer om utbildningen?

Hör av dig till oss för mer information om utbildningen.

Välj din utbildningsort
Utbildningar

När du skickar in en intresseanmälan till oss behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter för att vi ska kunna registrera din ansökan. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer, programmet/programmen du är intresserad av samt när du börjar gymnasiet. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system som används av alla bolag inom AcadeMedia-koncernen.
Om du samtycker till att ta emot marknadsföring och information från våra skolor kommer vi även att behandla dina personuppgifter för detta ändamål. Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter.
Huvudmannen är personuppgiftsansvarige på den skola du går på. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Uppgifterna lagras i ett år efter att ansökningsperioden är över för den sökta utbildningen. Vi använder oss av automatiserat individuellt beslutsfattande och profilering när vi skickar ut marknadsföring och annan information till dig.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Du når våra dataskyddsombud här. Du hittar mer information på trygg.academedia.se. Om du vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser från våra skolor, bocka i rutan nedan.

Den här utbildningen finns även i

Svetsare Halmstad

 
1600
Kurs Kurskod
Poäng
Svets grund SAASVT00S
100
Tillverkningsunderlag TILITIL01
100
Materialkunskap MAEMAT01
100
Kälsvets 1 svetsmetod: SAAKÄL01S
100
Kälsvets 2 svetsmetod: SAAKÄL02S
100
Stumsvets 1 svetsmetod: SAASTU01S
100
Stumsvets 2 svetsmetod: SAASTU02S
100
Rörsvets 1 svetsmetod: SAARÖR01S
100
Rörsvets 2 svetsmetod: SAARÖR02S
100
Kälsvets 1 svetsmetod SAAKÄLO1S1
100
Kälsvets 2 svetsmetod SAAKÄL02S1
100
Stumsvets 1 svetsmetod SAASTU01S1
100
Stumsvets 2 svetsmetod SAASTU02S1
100
Rörsvets 1 svetsmetod SAARÖR01S
100
Rörsvets 2 svetsmetod SAARÖR02S
100
Komvuxarbete KVARIN
100
Summa 1600

Movants kvalitetsarbete

Movant AB är ISO-certifierade inom kvalitet och miljö

Movant AB är certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Detta innebär att vi arbetar med att systematiskt förbättra vår kvalitet och överträffa våra kunders förväntningar, och att vi lever upp till konkreta och erkända miljökrav.

Almega utbildningsföretagen

Movant AB är medlemmar i Utbildningsföretagen och har ett kvalitetsarbete som följer deras kriterier för kvalitetsauktorisationen de har ställt upp.