Plattsättare - praktisk yrkesutbildning i Halmstad

En plattsättare är en yrkesperson som skickligt arbetar med att placera och fixera kakel, sten eller keramiska plattor på olika ytor, vilket resulterar i snygga och funktionella ytor. Detta yrke kräver precision och kreativitet för att skapa vackra och hållbara ytor i både inomhus- och utomhusmiljöer.

En plattsättare måste vara noggrann. Plattorna ska sättas i rätt mönster, med rätt sorts fästmassa och fogarna ska härda på rätt sätt. De mer hantverksbetonade jobben syns allt mer i dagens byggande och keramiska material som kakelplattor och klinkers används till stor del i det moderna byggandet.

Mål med utbildningen

Utbildningen till plattsättare ger dig de grundläggande kunskaperna som krävs för att få anställning som lärling. Utbildningen ger dig de grundläggande kunskaperna som krävs för att få anställning som lärling. Utbildningen följer de kvalitetskrav som ställs av Byggnadsindustrins Yrkesnämnd - BYN.

Längd  

Utbildningen längd till plattsättare är beroende av dina förkunskaper men tar generellt 40 veckor.

Om utbildningen 

I utbildningen ingår kurser inom Husbyggnad samt specialkurser inom plattsättning. Där får du grundläggande teoretiska kunskaper inom till exempel ritningsläsning, arbetsmiljö och byggteknik. Du får även prova på praktiska övningar inom murning, betong och snickeri/träarbete. Därefter läser du kurser inom Plattsättning.

Under utbildningen får du också läsa säkerhetsutbildningar relevanta för branschen. Utbildningar som är kopplade till ID06 registreras per automatik.

Praktik

APL - Arbetsplatsförlagt lärande ingår med minst 15 % av tiden men kan även vara mer.

Vanliga arbetsplatser

Som plattsättare kan du arbeta på en mängd olika arbetsplatser, både bostads-, kommersiella och industriella sektorer.

  • Bostäder: Plattsättare kan arbeta inom bostadssektorn och installera kakel och plattor i kök, badrum, hallar och andra utrymmen i privata hem.
  • Kommersiella byggnader: De kan jobba på kommersiella byggnadsprojekt såsom kontorskomplex, köpcentra, hotell och restauranger, där det krävs professionell plattsättning för att skapa snygga och slitstarka golv och väggar.
  • Industriella anläggningar: Plattsättare kan också behövas i industriella miljöer, såsom fabriker och produktionsanläggningar, där speciella typer av golv och väggar krävs för att hantera tunga maskiner och kemikalier.
  • Utomhusområden: Vissa plattsättare specialiserar sig på att lägga plattor utomhus, som på terrasser, poolområden, trappor och gångvägar.
  • Renoveringsprojekt: Plattsättare är ofta involverade i renoveringsprojekt där de måste byta ut eller uppgradera befintliga kakel- eller plattor.
  • Egen företagare: Många plattsättare väljer att starta sina egna företag och tar på sig olika projekt i olika miljöer baserat på kundens behov och önskemål.

Vad kostar utbildningen

Utbildningen är kostnadsfri och CSN-berättigad. Du kan ansöka om studiemedel (lån och bidrag) från Centrala studiestödsnämnden, CSN. Du gör din ansökan direkt på CSN:s webbplats www.csn.se. Har frågor om studiemedel kontakta CSN, telefon: 0771-276 000, måndag-fredag, kl. 08.00-16.30.

Vem kan söka?

Är du folkbokförd i Sverige och har fyllt 20 år kan du ansöka till våra vuxenutbildningar via din hemkommun. Du ansöker på kommunens hemsida. Här finns mer information om hur du ansöker.

Snabba fakta

Utbildningstyp Komvux

Poäng 1200

Omfattning 40 veckor

Studieort(er) Halmstad

Förkunskaper Grundläggande behörighet eller motsvarande

Studieform Klassrum

Studietakt Heltid

Studiestart jan, mars, aug, okt

Studietid Dagtid

På 3 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för murare och plattsättare kommer vara mycket stora.

Personer som har den utbildning som krävs kommer ha stora möjligheter till arbete.

Arbetsförmedlingens yrkesprognos 2023

Plattsättare Halmstad

1200
Kurs
Poäng
Husbyggnad 1
100
Husbyggnad 2
200
Husbyggnad 3 - ombyggnad
200
Husbyggnadsprocessen
200
Specialyrken 1
100
Specialyrken 2
200
Specialyrken 3
200
Summa 1200

Håll mig uppdaterad!

Fyll i dina kontaktuppgifter så håller vi dig uppdaterad om kommande event, studiestarter och ansökningstillfällen. OBS! Detta är inte en ansökan till utbildningen.

Välj den kommun där du är folkbokförd
Välj utbildning

Personuppgiftspolicy

Inledning
Den här personuppgiftspolicyn redogör för hur bolag inom Academedia koncernen (Academedia Group AB, org.nr. 556806-1369) hanterar dina personuppgifter när du exempelvis gjort en intresseanmälan eller bett något av våra bolag skicka riktad information/marknadsföring till dig.

Hantering av personuppgifter
När du skickar in en intresseanmälan, chattar med oss, anmäler dig till öppet hus, bokar studievägledning eller vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser om våra skolor, behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din adress, din e-postadress, ditt telefonnummer, utbildning eller kurs samt studieort/kommun. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i IT-system som används av bolag inom AcadeMedia-koncernen.

Intresseformulär 
När du gör en intresseanmälan godkänner du att vi skickar information och marknadsföring om utbildningar och nyheter från oss. Du kan när som helst välja att avprenumerera, längst ned i utskicket, du kan också avprenumerera genom att kontakta oss epost@movant.se Vi använder oss av automatiserat individuellt beslutsfattande och profilering när vi skickar ut marknadsföring och annan information till dig, baserat på vilka utbildningar och kurser du sökt. Du som lämnar dina uppgifter vid en intresseanmälan kommer ta del av marknadsföring i form av e-postutskick samt marknadsföring som kan ske i de digitala kanalerna Metas plattform och på Googles nätverk.

Uppgifterna du lämnar kan delas med dessa plattformar och anonymiseras/hashkrypteras i samband med det, i syfte att marknadsföra mot personer av liknande intressen, så kallade anpassade målgrupper.

Fyller du i ett intresseformulär på Google, Facebook eller Instagram kommer den informationen samlas in från respektive varumärkes konto på Metas alternativt Googles plattform för att sedan behandlas i respektive varumärkes system för intresseanmälan. Uppgifterna på Meta lagras i 90 dagar. Uppgifterna på Google lagras i 30 dagar och uppgifterna i chattsystemet Kundo finns i 30 dagar.

Dina personuppgifter
De personuppgifter som vi samlar in används för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig. Genom att lämna ditt samtycke, godkänner du att vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

  • Skickar dina kontaktuppgifter vidare till de skolor du visat intresse för
  • Fullgöra våra förpliktelser enligt avtal och/eller gällande lagstiftning
  • Tillhandahålla dig riktad marknadsföring eller andra meddelanden och påminnelser baserat på din intresseanmälan

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter. Det innebär även att vi lagrar din IP-adress som du lämnat ditt samtycke till. Läs mer om hur vi behandlar cookies här https://movant.se/hantera-personuppgifter-och-cookies/

Vi kan komma att dela dina personuppgifter till dotterbolag inom koncernen i syfte att kommunicera med dig om så är nödvändigt för att fullgöra våra förpliktelser gentemot dig och i övrigt fullgöra våra skyldigheter. Vi kan komma att lämna ut nödvändig information till myndigheter som vi enligt lag måste lämna ut information till. Vi kommer aldrig att utlämna dina personuppgifter till tredje part som inte är behörig att ta del av dina personuppgifter.

Dina rättigheter
Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Du har rätt att närsomhelst kontakta oss för att få ut information om vilka uppgifter vi behandlar om dig (registerutdrag), samt för att begära rättelse eller om du vill att vi raderar uppgifterna. Uppgifterna lagras i tre år.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. På sidan trygg.academedia.se kan du läsa mer information om vad, hur och för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter och din rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig.

Du hittar hela vår policy här. https://trygg.academedia.se/

Kontaktuppgifter
Vill du komma i kontakt med våra dataskyddsombud gör du det enklast här, dataskydd@academedia.se

Rättighetsutövning gällande behandling av dina personuppgifter
Om du vill begära rättelse, radering eller veta mer om hur vi hanterar dina personuppgifter, kontakta dataskyddsombud@movant.se alternativt dataskydd@academedia.se.

 

Movants kvalitetsarbete

Movant AB är ISO-certifierade inom kvalitet och miljö

Movant AB är certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Detta innebär att vi arbetar med att systematiskt förbättra vår kvalitet och överträffa våra kunders förväntningar, och att vi lever upp till konkreta och erkända miljökrav.

Almega utbildningsföretagen

Movant AB är medlemmar i Utbildningsföretagen och har ett kvalitetsarbete som följer deras kriterier för kvalitetsauktorisationen de har ställt upp.