Byggutbildningens positiva inverkan på individerna på anstalten i Halmstad      

Thorbjörn Eriksson arbetar vid Movant för att driva byggutbildningen på anstalten i Halmstad. För många personer inom kriminalvården väcker tanken på skola och utbildning stark ångest. Men på anstalten Halmstads byggutbildning skapar de en miljö där ingen avbryter utbildningen och istället ser vi många individer som lyckas säkra anställningar efteråt. Det är en plats där både utbildning och möjligheter blomstrar.

Han tror att hans externa bakgrund hjälper honom att lyckas i sitt arbete med klienterna. Sammanhållningen och relationerna är avgörande i detta arbete, och han betonar att utöver snickeriutbildningen är de övriga aspekterna lika viktiga.  

- Snickeriet är väl en sak, men allt det andra som händer här är minst lika viktigt. Vi jobbar tillsammans intensivt i sex månader och lär känna varandra. Hade jag haft blåbyxor hade allt blivit mycket svårare, killarna är misstänksamma mot myndighetspersoner. Jag kommer i annan utstyrsel, från en privat aktör. Jag tror att de har lättare att se sig själva i mig. Om jag blir sedd som fadersfigur, kompis eller lärare spelar ingen roll. De har respekt för mig och får en laglig förebild helt gratis. 

Hans rätta attityd och bakgrund underlättar också arbetet, då han måste ha rätt förståelse för människor och vara villig att dela sina egna tankar. För att få något tillbaka från klienterna måste han ge av sig själv och skapa en förebild som de kan se upp till. Att vara närvarande och öppen är nödvändigt för att bygga förtroende och skapa en positiv arbetsmiljö på anstalten. 

- För den som känner sig hotad eller rädd inne på anstalten blir dagarna väldigt jobbiga. För att jobba här måste man ha rätt syn på människor, och våga dela med sig lite av sina egna tankar. Ger jag inget av mig får jag näppeligen något tillbaka. 

Tjena Tobbe hoppas det är bra med dig vill bara tacka för hjälpen med utbildningen därinne. Jobbar just nu fulltid som snickare har gjort det i ett år och jobbar mest med att montera kök och lägga golvlister o sånt och bygga innerväggar även måla och spackla lite grann. Har köpt lägenhet och får ta mitt körkort strax. Tänkte du ville höra det kanske, så du vet att det du gör fungerar. Hälsa Maria och tack till er båda.” 

Personen som skickat detta, tackar Thorbjörn för hans hjälp med utbildningen inom anstalten. Han arbetar nu som snickare på heltid och har varit i yrket i ett år. Han ville dela detta med Thorbjörn för att visa att det arbete de gör tillsammans ger positiva resultat. Brevet är ett av många som Thorbjörn har fått från sina klienter på anstalten Halmstad, där byggutbildningen erbjuds. Thorbjörn och Maria arbetar tillsammans med klienterna och ser positiva resultat, vilket motiverar dem att fortsätta med sitt arbete. 

- Responsen vi får och resultatet vi ser bland killarna ger näring att hålla på med det här, säger Thorbjörn.