×
 

Mål 
Utbildningen ger dig de grundläggande kunskaper och färdigheter som krävs för att bli VVS-montör inom branschen.


Längd 
Individuell utbildningslängd beroende på förkunskaper, ca ett år. Utbildningen till VVS-montör är CSN-berättigad och kostnadsfri. APL - Arbetsplatsförlagt lärande ingår med minst 15 % av tiden men kan även vara mer. Vänligen observera att lokala avvikelser i poängplanerna kan förekomma.

Utbildningen 
I utbildningen kommer du få lära dig grunderna inom värme, el och svets. Därefter går du in på din yrkesinriktning där du får fördjupade kunskaper inom VVS-teknik. Utbildningen är individanpassad och beroende på din studietakt och tidigare erfarenhet, kan studielängden variera. APL - Arbetsplatsförlagt lärande ingår.

I denna utbildning ingår även certifieringsutbildningarna Mobila plattformar, Personligt fallskydd, Säkra lyft, Brandfarliga arbeten, Information om Asbest, Kvartsdamm, Säkert vatten och HLR. Utbildningar som är kopplade till ID06 registreras per automatik.

Vem kan söka?
Är du folkbokförd i Sverige och har fyllt 20 år kan du ansöka till våra vuxenutbildningar via din hemkommun. Ansök till Komvux på kommunens hemsida och följ sedan instruktionerna. Har du frågor är du välkommen att kontakta oss. För att kunna avlägga branschprov krävs att du har godkänt i Matematik 1, Engelska 5 samt Svenska 1 eller Svenska som andraspråk, eller motsvarande. Fyll gärna i en intresseanmälan med dina frågor.

Branschprov
För att få avlägga branschprov krävs det att du förutom godkänt i ovanstående yrkeskurser och gymnasiearbete även har godkänt i följande kurser:

Engelska 5 eller Engelska A, 100 p
Matematik 1 eller Matematik A, 100 p
Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 eller Svenska A 100 p

Du skall även ha arbetat det antal timmar som krävs på ett företag som är medlemmar hos VVSFöretagen eller som har hängavtal VVS med Byggnads. Läs mer på www.vvsyn.se

Ansökan
Se mer information kring ansökan på www.grvux.se där kan de se ansökningsperioderna och det är dem som har hand om all antagning. Har du ytterligare frågor kontakta goteborg@movant.se. Frågor om antagning hänvisar vi till info@arbvux.goteborg.se eller att ni ringer 031-368 30 00.
    

Vill du veta mer om utbildningen?

Hör av dig till oss för mer information om utbildningen.

Välj din utbildningsort
Utbildningar

När du skickar in en intresseanmälan till oss behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter för att vi ska kunna registrera din ansökan. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer, programmet/programmen du är intresserad av samt när du börjar gymnasiet. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system som används av alla bolag inom AcadeMedia-koncernen.
Om du samtycker till att ta emot marknadsföring och information från våra skolor kommer vi även att behandla dina personuppgifter för detta ändamål. Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter.
Huvudmannen är personuppgiftsansvarige på den skola du går på. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Uppgifterna lagras i ett år efter att ansökningsperioden är över för den sökta utbildningen. Vi använder oss av automatiserat individuellt beslutsfattande och profilering när vi skickar ut marknadsföring och annan information till dig.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Du når våra dataskyddsombud här. Du hittar mer information på trygg.academedia.se. Om du vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser från våra skolor, bocka i rutan nedan.

Den här utbildningen finns även i

VVS-montör Göteborg

 
1750
Kurs Kurskod
Poäng
Service och bemötande SEVSEV01
100
Värmelära SYSVÄMO
100
Systemuppbyggnad SYSSYT0
100
Sanitetsteknik 1 VVSSAN01
100
Sanitetsteknik 2 VVSSAN02
100
Verktygs- och materialhantering VEKVEK0
100
Entreprenadteknik VVSENTO
100
Värmeteknik 1 VVSVÄR01
100
Värmeteknik 2 VVSVÄR02
100
VVS svets lödning och rör VVSVVS0
100
Praktisk ellära ELLPRA0
100
Elkraftteknik ELREF01
100
Injusteringsteknik SYSINJ0
100
VVS gassvetsning för rör VVSVVG0
100
VVS teknik VVSVVT0
200
Komvuxarbete KVARVF
100
ORK Studieplanering KGYORI11A
50
Summa 1750

Movants kvalitetsarbete

Movant AB är ISO-certifierade inom kvalitet och miljö

Movant AB är certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Detta innebär att vi arbetar med att systematiskt förbättra vår kvalitet och överträffa våra kunders förväntningar, och att vi lever upp till konkreta och erkända miljökrav.

Almega utbildningsföretagen

Movant AB är medlemmar i Utbildningsföretagen och har ett kvalitetsarbete som följer deras kriterier för kvalitetsauktorisationen de har ställt upp.