×

VVS-isolerare BAS

"Ett unikt hantverksyrke med variation i arbetsuppgifterna och mycket eget ansvar." IF-tidningen

En VVS-isolerarearbetar med att isolera kalla och varma rör och ventilationskanaler i bostäder, kontorsbyggnader och på sjukhus. Det sker både vid nybyggnad och ombyggnad av hus. VVS-isoleraren jobbar ofta på en byggarbetsplats där arbetet sker tillsammans med andra yrkesgrupper, som t.ex. VVS-montörer. Utbildningstiden är ca 6 månader och ges på heltid och är både praktisk och teoretisk.

Utbildningens innehåll
Du får grundläggande kunskaper om material och metoder för isolering av VVS-anläggningar och förmåga att utföra isoleringsarbete av VVS-anläggningar säkert och ergonomiskt.

Du får lära dig att välja och använda rätt verktyg och material i arbetet och att arbeta med utgångspunkt från ritningar med tillhörande handlingar.

Under utbildningen får du lära dig om lagar och andra bestämmelser inom området.

Utbildning leder till
Du får certifiering inom fem månader! Klicka här för att läsa mer om utbildningen på Göteborg Stads webbplats.

Avslutad godkänd utbildning motsvarar Isoleringsföretagens kompetenskrav för diplomering Grundutbildning Teknisk Isolering (GTI). Om du efter utbildningen blir anställd inom branschen, finns möjlighet till ytterligare utbildning inom området.

Ansökan
Se mer information kring ansökan på www.grvux.se.

Vill du veta mer om utbildningen?

Hör av dig till oss för mer information om utbildningen.

Stad
Utbildningar

När du skickar in en intresseanmälan till oss behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter för att vi ska kunna registrera din ansökan. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer, programmet/programmen du är intresserad av samt när du börjar gymnasiet. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system som används av alla bolag inom AcadeMedia-koncernen.
Om du samtycker till att ta emot marknadsföring och information från våra skolor kommer vi även att behandla dina personuppgifter för detta ändamål. Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter.
Huvudmannen är personuppgiftsansvarige på den skola du går på. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Uppgifterna lagras i ett år efter att ansökningsperioden är över för den sökta utbildningen. Vi använder oss av automatiserat individuellt beslutsfattande och profilering när vi skickar ut marknadsföring och annan information till dig.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Du når våra dataskyddsombud här. Du hittar mer information på trygg.academedia.se. Om du vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser från våra skolor, bocka i rutan nedan.

Den här utbildningen finns även i

VVS-isolerare BAS Göteborg

 
550
Kurs
Poäng
ORK Studieplanering
50
Verktygs- och materialhantering
100
Systemuppbyggnad
100
Entreprenadteknik
100
VVS-isolering
100
Kondensisolering
100
Summa 550