Mål 

Utbildningen ger dig de grundläggande kunskaper och färdigheter som krävs för att jobba som personbilsmekaniker.

Längd 

Utbildningslängd är beroende av dina förkunskaper men tar generellt ett år. Utbildningen är CSN-berättigad. Efter utbildningen kan du söka anställning på ett företag.

Utbildningen 

Inom utbildningen ingår kurser såsom fordonsteknik introduktion, reparationer av personbilar samt lättare transportfordon. Där kommer du till exempel lära dig demontering och montering av bilens olika delar, utföra service, byta bromsar, få fördjupad kunskap om bilens huvudkomponenter. Du får även lära dig om elsystemets uppbyggnad och genomföra enklare felsökning. Du kommer alternera dina studier mellan teori och praktiska övningar. APL - Arbetsplatsförlagt lärande ingår med minst 15% av utbildningen förlagd på ett företag.

Yrkesutbildningen läser du framförallt på skolan men det ingår också utbildning på ett företag. APL - Arbetsplatsförlagt lärande ingår med minst 15% av utbildningen förlagd på ett företag.

Du studerar på heltid. Heltid betyder att du ska vara på skolan mellan 08:00-15:00, måndag till fredag. Variationer i schemat kan förekomma.

Under utbildningen får du också läsa säkerhetsutbildningar relevanta för branschen. Utbildningar som är kopplade till ID06 registreras per automatik.

Vem kan söka?  

Är du folkbokförd i Sverige och har fyllt 20 år kan du ansöka till våra vuxenutbildningar via din hemkommun. Ansök till Komvux på kommunens hemsida och följ sedan instruktionerna. Har du frågor är du välkommen att kontakta oss. Fyll gärna i en intresseanmälan med dina frågor.  

Den här utbildningen finns även i

Poängplan

Gemensamma kurser

1250
Kurs
Poäng
Orienteringskurs studieplanering
50
Orientering Elkunskap
100
El- och hybridfordon 1
100
El och- hybridfordon 2
100
Fordonsteknik - introduktion
200
Personbilar – chassi och bromsar
100
Personbilar – system- och diagnosteknik 1
200
Personbilar – system och- diagnosteknik 2
100
Personbilar – basteknik
100
Personbilar – verkstad och elteknik
100
Personbilar – service och underhåll 1
100

Tillvalskurs - i samråd med lärare

450
Kurs
Poäng
Komvuxarbete Fordons- och transportprogrammet
100
Engelska 5
100
Orienteringskurs Yrkessvenska
50
Matematik 1a
100
Matematik 2a
100
Summa 1700

Movants kvalitetsarbete

Movant AB är ISO-certifierade inom kvalitet och miljö

Movant AB är certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Detta innebär att vi arbetar med att systematiskt förbättra vår kvalitet och överträffa våra kunders förväntningar, och att vi lever upp till konkreta och erkända miljökrav.

Almega utbildningsföretagen

Movant AB är medlemmar i Utbildningsföretagen och har ett kvalitetsarbete som följer deras kriterier för kvalitetsauktorisationen de har ställt upp.