×
 

Utbildningens innehåll

Du får grundläggande kunskaper om material och metoder för isolering av VVS-anläggningar och förmåga att utföra isoleringsarbete av VVS-anläggningar säkert och ergonomiskt.

Du får lära dig att välja och använda rätt verktyg och material i arbetet och att arbeta med utgångspunkt från ritningar med tillhörande handlingar.

Under utbildningen får du också lära dig om lagar och andra bestämmelser inom området.

I utbildningen ingår även certifieringsutbildningarna Mobila plattformar, Personligt Fallskydd, Brandfarliga arbeten och HLR. Utbildningar som är kopplade till ID06 registreras per automatik.

Utbildning leder till
Avslutad godkänd utbildning som motsvarar Isoleringsföretagens kompetenskrav för intyg Grundutbildning Teknisk Isolering (GTI). Efter avslutat utbildning söker man lärlingsanställning (färdigutbildning) i ett företag. Efter cirka ett år som lärling gör man ett branschprov för bli certifierad isoleringsmontör. Det är stor efterfrågan på arbetskraft så möjligheten att komma ut i arbete direkt efter utbildningen är stor. De finns stor möjlighet till ytterligare utbildning inom området via IF-skolan. Isoleringsmontörer arbetar inom VVS (värme, ventilation och sanitet). Det finns tre huvudinriktningar inom yrket; VS-isolering, ventilationsisolering och isoleringsplåtslageri.


Ansökan
Se mer information kring ansökan på www.grvux.se där kan de se ansökningsperioderna och det är dem som har hand om all antagning. Har du ytterligare frågor kontakta goteborg@movant.se.

Frågor om antagning hänvisar vi till info@arbvux.goteborg.se eller att ni ringer 031-368 30 00.

Vill du veta mer om utbildningen?

Hör av dig till oss för mer information om utbildningen.

Välj din utbildningsort
Utbildningar

När du skickar in en intresseanmälan till oss behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter för att vi ska kunna registrera din ansökan. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer, programmet/programmen du är intresserad av samt när du börjar gymnasiet. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system som används av alla bolag inom AcadeMedia-koncernen.
Om du samtycker till att ta emot marknadsföring och information från våra skolor kommer vi även att behandla dina personuppgifter för detta ändamål. Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter.
Huvudmannen är personuppgiftsansvarige på den skola du går på. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Uppgifterna lagras i ett år efter att ansökningsperioden är över för den sökta utbildningen. Vi använder oss av automatiserat individuellt beslutsfattande och profilering när vi skickar ut marknadsföring och annan information till dig.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Du når våra dataskyddsombud här. Du hittar mer information på trygg.academedia.se. Om du vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser från våra skolor, bocka i rutan nedan.

Den här utbildningen finns även i

Isoleringsmontör (Rör)

 
550
Kurs Kurskod
Poäng
ORK Studieplanering KGYORI11A
50
Verktygs- och materialhantering VEKVEK0
100
Systemuppbyggnad SYSSYT0
100
Entreprenadteknik VVIENT0
100
VVS-isolering TEIVVS0
100
Kondensisolering TEIKOD0
100
Summa 550

Movants kvalitetsarbete

Movant AB är ISO-certifierade inom kvalitet och miljö

Movant AB är certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Detta innebär att vi arbetar med att systematiskt förbättra vår kvalitet och överträffa våra kunders förväntningar, och att vi lever upp till konkreta och erkända miljökrav.

Almega utbildningsföretagen

Movant AB är medlemmar i Utbildningsföretagen och har ett kvalitetsarbete som följer deras kriterier för kvalitetsauktorisationen de har ställt upp.