×

Yrkesutbildning

industrielektriker inriktning automation

Som industrielektriker inriktning automation jobbar du som elektriker kring eller med automatiserade system, såsom automatiserade produktionsprocesser i t.ex. industrin eller automation inom andra områden. Här kan du jobba som operatör, underhållare, linemekaniker, maskinskötare m.m. I arbetet ingår t.ex. felsökning, ombyggnationer, maskinskötsel, samt tillståndskontroller.

Som industrielektriker inriktning automation kan du arbeta med drift och underhåll och måste därför vara både snabb, serviceinriktad och positiv. Du ser problemlösning som en utmaning och brinner för teknik. Samtidigt som du är flexibel har du en god känsla för ordning och reda.

Vill du vara med på ett digitalt studiebesök 28/4 kl. 09.00-10.00? Vi kommer att hålla en presentation om utbildningen och vår skola. Anslut till det digitala studiebesöket här.Mål 
Utbildningen till industrielektriker ger dig de grundläggande kunskaper och färdigheter som krävs för att kunna börja jobba inom ovanstående områden. Du får praktiska och teoretiska kunskaper inom utrustningar såsom aktuella och moderna styrsystem och robotar med tillhörande mjukvaror för programmering samt tillhörande kringutrustningar. För att få certifikat efter din tid som lärling på ett företag kräver branschen även att du ska ha godkänt betyg i Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1, Matematik 1a, Engelska 5 – eller motsvarande. Detta har du även möjlighet att läsa in under dina studier hos oss. Det krävs även ett godkänt Gymnasiearbete. Läs mer om vilka krav som ställs här.
 
Längd 
Utbildningslängd är beroende av dina förkunskaper men tar drygt ett år. Utbildningen är CSN-berättigad. Efter utbildningen kan du söka anställning som lärling på ett företag, för att efter genomförd lärlingstid bli behörig elektriker. Efter att ha jobbat som elektriker mellan ett till två år kan du även söka olika auktorisationer inom elbehörighet enligt de krav som finns från elsäkerhetsverket.


Utbildningen 
Exempel på ämnen som du läser är mät- och styrteknik, programmerbara styrsystem och robotteknik. Du har möjlighet att läsa Mat 1a, Sve/Sva 1 och Eng 5 som tillval. Utbildningen är individanpassad och beroende på din studietakt och tidigare erfarenhet, kan studielängden variera. APL - Arbetsplatsförlagt lärande ingår.

Vem kan söka?  
Är du folkbokförd i Sverige och har fyllt 20 år kan du ansöka till våra vuxenutbildningar via din hemkommun. Ansök till Komvux på kommunens hemsida och följ sedan instruktionerna. Har du frågor är du välkommen att kontakta oss.

Ansökan
Ansökningsperioden för utbildningar som startar i augusti pågår under perioden 7e april - 4e maj 2021. Se mer information kring ansökan via www.grvux.se

Vill du veta mer om utbildningen?

Hör av dig till oss för mer information om utbildningen.

Stad
Utbildningar

När du skickar in en intresseanmälan till oss behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter för att vi ska kunna registrera din ansökan. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer, programmet/programmen du är intresserad av samt när du börjar gymnasiet. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system som används av alla bolag inom AcadeMedia-koncernen.
Om du samtycker till att ta emot marknadsföring och information från våra skolor kommer vi även att behandla dina personuppgifter för detta ändamål. Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter.
Huvudmannen är personuppgiftsansvarige på den skola du går på. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Uppgifterna lagras i ett år efter att ansökningsperioden är över för den sökta utbildningen. Vi använder oss av automatiserat individuellt beslutsfattande och profilering när vi skickar ut marknadsföring och annan information till dig.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Du når våra dataskyddsombud här. Du hittar mer information på trygg.academedia.se. Om du vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser från våra skolor, bocka i rutan nedan.

industrielektriker inriktning automation

 
1500
Kurs
Poäng
Datorteknik 1a 
100
Energiteknik                                
100
Elektromekanik                         
100
Praktisk ellära
100
Elmotorstyrning
100
Elkraftteknik
100
Mekatronik 1
100
Elinstallationer    
200
Mät- och styrteknik  
100
Mät- och reglerteknik
100
Robotteknik
100
Fastighetsautomation 1 
100
Programmerbara styrsystem
100
Gymnasiearbete EoE
100
Summa 1500