×
 

Viktig information 
Med högspänningar i el- och hybridfordon är kunskap om risker och säkert arbete livsnödvändigt både för dig och din kund. Säkerhet är en viktig del i ditt arbete och du lär dig identifiera och analysera risker i arbetet och hur den egna arbetsplatsen blir trygg och säker.

Utbildningens innehåll  
Du tränar på att arbeta med el- och hybridfordons olika komponenter och delsystem. Du får spetskompetens om alternativa drivmedel, service och underhåll av moderna el- och elhybridfordon. Utbildningen ger dig både teoretiska och praktiska kunskaper för att kunna arbeta med el- och hybridfordon.

Utbildningen vänder sig till dig med avslutad fordonsteknikerutbildning, men som saknar kunskaper inom el- och hybrid. Undervisning på plats sker en dag i veckan och kompletteras med arbetsuppgifter att lösa via lärplattform för att du ska ha möjlighet att studera parallellt med arbete.

Det ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL) i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. Du får en handledare som stöttar dig och du följer handledarens arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller gör din apl på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din apl-plats.

Utbildningen leder till
Det finns ett behov av utbildade elbilstekniker med rätt kompetens för dagens moderna fordon. Framtida arbetsplatser kan exempelvis vara elbilstillverkare, verkstäder, bensinstationer och bärgningsföretag. Utbildningen ska också kunna rusta dig som redan har en anställning som fordonstekniker och som vill bredda din kompetens.

Kostnader för eleven
Ca 2000 kr för allt du behöver för din utbildning i form av kläder och utbildningsmaterial.

Studiebesök
Du har möjlighet att besöka skolan digitalt och träffa lärare och elever för att ställa frågor om utbildningen.  
Mejla goteborg@movant.se så kommer du få en inbjudan till digitalt studiebesök via Teamslänk.

Ansökan
Studieperioden är från april 2022 till mars 2023 och studierna bedrivs på halvtid för att kunna kombinera med arbete.

Ansökningsperiod: 2022-01-12 - 2022-02-01

Se mer information kring ansökan på www.grvux.se där kan de se ansökningsperioderna och det är dem som har hand om all antagning. Har du ytterligare frågor kontakta goteborg@movant.se. Frågor om antagning hänvisar vi till info@arbvux.goteborg.se eller att ni ringer 031-368 30 00.

Vill du veta mer om utbildningen?

Hör av dig till oss för mer information om utbildningen.

Välj din utbildningsort
Utbildningar

När du skickar in en intresseanmälan till oss behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter för att vi ska kunna registrera din ansökan. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer, programmet/programmen du är intresserad av samt när du börjar gymnasiet. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system som används av alla bolag inom AcadeMedia-koncernen.
Om du samtycker till att ta emot marknadsföring och information från våra skolor kommer vi även att behandla dina personuppgifter för detta ändamål. Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter.
Huvudmannen är personuppgiftsansvarige på den skola du går på. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Uppgifterna lagras i ett år efter att ansökningsperioden är över för den sökta utbildningen. Vi använder oss av automatiserat individuellt beslutsfattande och profilering när vi skickar ut marknadsföring och annan information till dig.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Du når våra dataskyddsombud här. Du hittar mer information på trygg.academedia.se. Om du vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser från våra skolor, bocka i rutan nedan.

Fordonstekniker el påbyggnad poängplan

 
650
Kurs Kurskod
Poäng
El- och hybridfordon 1 ELCELO01
100
El- och hybridfordon 2 ELCELO02
100
Praktisk ellära ELLPRA0
100
ORK Studieplanering KGYORI11A
50
Persbil – system- och diagnosteknik 1 REPPER01
200
Persbil – system- och diagnosteknik 2 REPPER02
100
Summa 650

Movants kvalitetsarbete

Movant AB är ISO-certifierade inom kvalitet och miljö

Movant AB är certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Detta innebär att vi arbetar med att systematiskt förbättra vår kvalitet och överträffa våra kunders förväntningar, och att vi lever upp till konkreta och erkända miljökrav.

Almega utbildningsföretagen

Movant AB är medlemmar i Utbildningsföretagen och har ett kvalitetsarbete som följer deras kriterier för kvalitetsauktorisationen de har ställt upp.