Fastighetsvärd - yrkesutbildning via Movant i Göteborg

Fastighetsvärden är ansiktet utåt för fastighetsägarna i bostadsområdet och du har ett budgetansvar för sitt egna område och utför bland annat besiktningar inför ut och in flyttning. Fastighetsvärden säkerställer att de olika hyresgästerna känner sig trygga och nöjda i sina boendemiljöer och/eller arbetsmiljöer. Det kan också förekomma arbeten som kräver vissa justeringar och reparationer inom hyresmiljöerna.

Rollen som fastighetsvärd beskrivs bäst i tre delar som alla är lika viktiga:

 • Service och bemötande
 • Budgetansvar
 • Praktiska kunskaper som felsökning inom el, ventilation, vatten och sanitet, samt energi och snickeri.

God service och vänligt bemötande av hyresgästerna är nyckeln till framgång i yrket. Det är viktigt att du tycker om att arbeta med människor med olika behov, har förmåga att skapa delaktighet genom dialog och få hyresgästerna att känna sig trygga.

Du kommer att utföra besiktning av lägenheter. Arbetet är självständigt under ansvar, men också i nära samverkan med kollegor. Arbetet kan ibland vara fysiskt krävande, exempelvis i arbete med skötsel och reparationer i och kring fastigheter.

En fastighetsvärd kan vara anställd av fastighetsbolag, bostadsbolag eller företag som i sin tur säljer tjänster till bostadsföretag.

Mål

Utbildningen ger dig de grundläggande kunskaperna som krävs för att jobba som fastighetsvärd.

Förutsättningar för att klara utbildningen

 • För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha minst 9-årig grundskola eller motsvarande med godkänt i Svenska eller svenska som andraspråk samt Matematik på grundläggande nivå eller motsvarande.
 • Du behöver ha tillgång till en dator med internetanslutning.
 • Det är en stor fördel om du har körkort (B) eller har det på gång när du ska ut på arbetsplatsförlagt lärande, apl, och arbeta som lärling.

Längd

Utbildningens längd är beroende av dina förkunskaper men tar generellt ca 1 år.

Hur är utbildningen upplagd

Du läser framförallt på skolan men det ingår också utbildning på en arbetsplats, så kallat arbetsplatsförlagt lärande, apl. Du studerar på heltid. Heltid betyder att du ska vara på skolan mellan 08:30-16:00, måndag till fredag. Variationer i schemat kan förekomma.

Innehåll

Inom utbildningen kommer du få grundläggande kunskaper inom VVS, el samt ekonomi och förvaltning/juridik. Därefter får du fördjupade kunskaper inom service, elarbeten samt automation inom fastigheten.

 • Du får kunskap om fastighetsservice och fastighetsförvaltning.
 • Du får lära dig att utföra reparationer i lägenheter och lösa olika praktiska problem som uppstår.
 • Du får kunskaper om säkerhetsfrågor, avfallshantering, energifrågor och om administration.
 • Du får kunskaper om lagar, regler och andra bestämmelser inom yrkesområdet.
 • Du får träna på kommunikation med hyresgäster och konflikthantering.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

I utbildningen ingår APL - Arbetsplats förlagt lärande (praktik) på en arbetsplats 2 dagar i veckan.

Certifieringsutbildningar

I denna utbildning ingår även certifieringsutbildningar. Utbildningar som är kopplade till ID06 registreras per automatik.

 • Information om Asbest
 • Kvartsdamm
 • HLR

Kostnader och studiemedel

Utbildningen är kostnadsfri och CSN-berättigad. Kostnad för arbetskläder och kurslitteratur tillkommer med ca 2000 kronor. Skyddskläder får du låna av skolan.

Du kan ansöka om studiemedel (lån och bidrag) från Centrala studiestödsnämnden, CSN. Du gör din ansökan direkt på CSN:s webbplats www.csn.se. Har frågor om studiemedel kontakta CSN, telefon: 0771-276 000, måndag-fredag, kl. 08.00-16.30.

Så ansöker du

Är du folkbokförd i Sverige och har fyllt 20 år kan du ansöka till våra vuxenutbildningar. Läs mer om ansökningsperioder och hur du ansöker här

Snabba fakta

Utbildningstyp Komvux

Poäng 1150

Omfattning ca 1 år

Studieort(er) Hildedalsgatan 4, Göteborg

Förkunskaper 9-årig grundskola eller motsvarande med lägst betyget godkänd i svenska/svenska som andraspråk samt matematik

Studieform Klassrum

Studietakt Heltid

Studietid Dagtid

Validering, 1300 p

Denna utbildning går att validera om du uppfyller följande krav:

 • Godkänt i följande kurs eller motsvarande: Svenska eller svenska som andraspråk grund (GRNSVED/GRNSVAD)
 • Jobbat totalt minst 1 år på heltid som fastighetsvärd

Utbildningens längd beror på vad du kan validera. Studieplanering sker på skolan. 

Kursstart: januari, mars, maj, augusti, oktober.

Fastighetsvärd Movant Göteborg

Kurser

1150
Kurs
Poäng
Praktisk ellära
100
Elkraftteknik
100
Fastighetsförvaltning
100
Informationsteknik i fastighetsförvaltning
100
Fastighetsservice-VVS
100
Fastighetsservice-byggnader
100
Företagsekonomi, delkurs
50
Affärsjuridik, delkurs
25
Privatjuridik, delkurs
25
Service och bemötande
100
Systemuppbyggnad
100
Värmelära
100
Verktygs- och materialhantering
100
Orienteringskurs Studieplanering
50
Summa 1150

Håll mig uppdaterad!

Fyll i dina kontaktuppgifter så håller vi dig uppdaterad om kommande event, studiestarter och ansökningstillfällen. OBS! Detta är inte en ansökan till utbildningen.

Välj den kommun där du är folkbokförd
Välj utbildning

Personuppgiftspolicy

Inledning
Den här personuppgiftspolicyn redogör för hur bolag inom Academedia koncernen (Academedia Group AB, org.nr. 556806-1369) hanterar dina personuppgifter när du exempelvis gjort en intresseanmälan eller bett något av våra bolag skicka riktad information/marknadsföring till dig.

Hantering av personuppgifter
När du skickar in en intresseanmälan, chattar med oss, anmäler dig till öppet hus, bokar studievägledning eller vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser om våra skolor, behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din adress, din e-postadress, ditt telefonnummer, utbildning eller kurs samt studieort/kommun. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i IT-system som används av bolag inom AcadeMedia-koncernen.

Intresseformulär 
När du gör en intresseanmälan godkänner du att vi skickar information och marknadsföring om utbildningar och nyheter från oss. Du kan när som helst välja att avprenumerera, längst ned i utskicket, du kan också avprenumerera genom att kontakta oss epost@movant.se Vi använder oss av automatiserat individuellt beslutsfattande och profilering när vi skickar ut marknadsföring och annan information till dig, baserat på vilka utbildningar och kurser du sökt. Du som lämnar dina uppgifter vid en intresseanmälan kommer ta del av marknadsföring i form av e-postutskick samt marknadsföring som kan ske i de digitala kanalerna Metas plattform och på Googles nätverk.

Uppgifterna du lämnar kan delas med dessa plattformar och anonymiseras/hashkrypteras i samband med det, i syfte att marknadsföra mot personer av liknande intressen, så kallade anpassade målgrupper.

Fyller du i ett intresseformulär på Google, Facebook eller Instagram kommer den informationen samlas in från respektive varumärkes konto på Metas alternativt Googles plattform för att sedan behandlas i respektive varumärkes system för intresseanmälan. Uppgifterna på Meta lagras i 90 dagar. Uppgifterna på Google lagras i 30 dagar och uppgifterna i chattsystemet Kundo finns i 30 dagar.

Dina personuppgifter
De personuppgifter som vi samlar in används för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig. Genom att lämna ditt samtycke, godkänner du att vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

 • Skickar dina kontaktuppgifter vidare till de skolor du visat intresse för
 • Fullgöra våra förpliktelser enligt avtal och/eller gällande lagstiftning
 • Tillhandahålla dig riktad marknadsföring eller andra meddelanden och påminnelser baserat på din intresseanmälan

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter. Det innebär även att vi lagrar din IP-adress som du lämnat ditt samtycke till. Läs mer om hur vi behandlar cookies här https://movant.se/hantera-personuppgifter-och-cookies/

Vi kan komma att dela dina personuppgifter till dotterbolag inom koncernen i syfte att kommunicera med dig om så är nödvändigt för att fullgöra våra förpliktelser gentemot dig och i övrigt fullgöra våra skyldigheter. Vi kan komma att lämna ut nödvändig information till myndigheter som vi enligt lag måste lämna ut information till. Vi kommer aldrig att utlämna dina personuppgifter till tredje part som inte är behörig att ta del av dina personuppgifter.

Dina rättigheter
Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Du har rätt att närsomhelst kontakta oss för att få ut information om vilka uppgifter vi behandlar om dig (registerutdrag), samt för att begära rättelse eller om du vill att vi raderar uppgifterna. Uppgifterna lagras i tre år.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. På sidan trygg.academedia.se kan du läsa mer information om vad, hur och för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter och din rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig.

Du hittar hela vår policy här. https://trygg.academedia.se/

Kontaktuppgifter
Vill du komma i kontakt med våra dataskyddsombud gör du det enklast här, dataskydd@academedia.se

Rättighetsutövning gällande behandling av dina personuppgifter
Om du vill begära rättelse, radering eller veta mer om hur vi hanterar dina personuppgifter, kontakta dataskyddsombud@movant.se alternativt dataskydd@academedia.se.

 

Movants kvalitetsarbete

Movant AB är ISO-certifierade inom kvalitet och miljö

Movant AB är certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Detta innebär att vi arbetar med att systematiskt förbättra vår kvalitet och överträffa våra kunders förväntningar, och att vi lever upp till konkreta och erkända miljökrav.

Almega utbildningsföretagen

Movant AB är medlemmar i Utbildningsföretagen och har ett kvalitetsarbete som följer deras kriterier för kvalitetsauktorisationen de har ställt upp.