Mål

Utbildningen ska ge dig som elev de grundkunskaper som krävs för att kunna söka jobb som fastighetsvärd. 

Längd

Utbildningslängd ca 1 år.

Utbildningen

Inom utbildningen kommer du få grundläggande kunskaper inom VVS, el samt ekonomi och förvaltning/juridik. Därefter får du fördjupade kunskaper inom service, elarbeten samt automation inom fastigheten. Utbildningen är individanpassad och beroende på din studietakt och tidigare erfarenhet, kan studielängden variera. APL - Arbetsplats förlagt lärande ingår.

I denna utbildning ingår även certifieringsutbildningarna Information om Asbest, Kvartsdamm och HLR. Utbildningar som är kopplade till ID06 registreras per automatik.

Vem kan söka?

Är du folkbokförd i Sverige och har fyllt 20 år kan du ansöka till våra vuxenutbildningar via din hemkommun. Ansök till Komvux på kommunens hemsida och följ sedan instruktionerna. Har du frågor är du välkommen att kontakta oss. Fyll gärna i en intresseanmälan med dina frågor.

Ansökan

Se mer information kring ansökan på www.grvux.se där kan de se ansökningsperioderna och det är dem som har hand om all antagning. Har du ytterligare frågor kontakta goteborg@movant.se.

Frågor om antagning hänvisar vi till info@arbvux.goteborg.se eller att ni ringer 031-368 30 00.

Kommun
Utbildningar

När du skickar in en intresseanmälan till oss behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter för att vi ska kunna registrera din ansökan. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer, programmet/programmen du är intresserad av samt när du börjar gymnasiet. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system som används av alla bolag inom AcadeMedia-koncernen.
Om du samtycker till att ta emot marknadsföring och information från våra skolor kommer vi även att behandla dina personuppgifter för detta ändamål. Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter.
Huvudmannen är personuppgiftsansvarige på den skola du går på. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Uppgifterna lagras i ett år efter att ansökningsperioden är över för den sökta utbildningen. Vi använder oss av automatiserat individuellt beslutsfattande och profilering när vi skickar ut marknadsföring och annan information till dig.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Du når våra dataskyddsombud här. Du hittar mer information på trygg.academedia.se. Om du vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser från våra skolor, bocka i rutan nedan.

Den här utbildningen finns även i

Fastighetsvärd

1250
Kurs
Kurskod
Poäng
Verktygs- och materialhantering
VEKVEK0
100
Systemuppbyggnad
SYSSYT0
100
Fastighetsförvaltning
FAFFAS0
100
Service och bemötande
SEVSEV01
100
Praktisk ellära
ELLPRA0
100
Fastighetsservice - byggnader
FASFAS0
100
Informationsteknik i fastighetsförvaltning
FAFINF0
100
Fastighetsservice - VVS
FASFAE0
100
Värmelära
SYSVÄM0
100
Fastighetsservice elarbeten
FASFAH0
100
Privatjuridik, delkurs
JURPRIu
25
Affärsjuridik, delkurs
JURAFFu
25
Företagsekonomi, delkurs
FÖRFÖR1u1
50
ORK Studieplanering
KGYORI11A
50
Komvuxarbete
KVARVF
100
Summa 1250

Movants kvalitetsarbete

Movant AB är ISO-certifierade inom kvalitet och miljö

Movant AB är certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Detta innebär att vi arbetar med att systematiskt förbättra vår kvalitet och överträffa våra kunders förväntningar, och att vi lever upp till konkreta och erkända miljökrav.

Almega utbildningsföretagen

Movant AB är medlemmar i Utbildningsföretagen och har ett kvalitetsarbete som följer deras kriterier för kvalitetsauktorisationen de har ställt upp.