Fastighetsskötare lärling

Vill du bli fastighetsskötare? Som fastighetsskötare har du mycket kontakter med människor i ditt jobb och en god social kompetens är av vikt för yrket. Arbetet är fritt och omväxlande. Du ställs ofta inför tekniska problem som måste lösas. Men du ska också kunna möta och behandla krav samt önskemål från hyresgästerna i fastigheten.

Praktisk information

Detta är en lärlingsutbildning vilket innebär att du arbetar på ett företag fyra dagar i veckan och är på skolan en dag i veckan för teoretiska lektioner. Lärlingsutbildningen finns som två alternativ, med eller utan språkstöd. Ansökan gör du via GRvux.se eller via Göteborgs stad.

Utbildningen börjar med fyra veckors introduktion på skolan. Då får du reda på mer om utbildningen och ditt framtida yrke samtidigt som skolan hittar en lärlingsplats åt dig.

Kostnad

Utbildningen är CSN-berättigad men det kan tillkomma en kostnad på ca. 2000kr för arbetskläder och kurslitteratur. Övriga skyddskläder och visst utbildningsmaterial står skolan för.

Vem kan söka?

Är du folkbokförd i Sverige och har fyllt 20 år kan du ansöka till våra vuxenutbildningar via din hemkommun. Ansök till Komvux på kommunens hemsida och följ sedan instruktionerna. Har du frågor är du välkommen att kontakta oss. Fyll gärna i en intresseanmälan med dina frågor. 

Ansökan

Se mer information kring ansökan på www.grvux.se där kan de se ansökningsperioderna och det är dem som har hand om all antagning. Har du ytterligare frågor kontakta goteborg@movant.se. Frågor om antagning hänvisar vi till info@arbvux.goteborg.se eller att ni ringer 031-368 30 00.

Snabba fakta

Utbildningstyp Komvux

Poäng 1500 + språkkurser om man väljer med språkstöd

Omfattning 56 v för lärling, 62 v för lärling med språkstöd

Studieort(er) Göteborg

Förkunskaper Svenska (GRNSVED) eller svenska som andraspråk (GRNSVAD) alternativt SFI C för lärling med språkstöd

Studieform Lärling

Studietakt Heltid

Studiestart April 2024

Studietid Dagtid

Håll mig uppdaterad!

Fyll i dina kontaktuppgifter så håller vi dig uppdaterad om kommande event, studiestarter och ansökningstillfällen. OBS! Detta är inte en ansökan till utbildningen.

Välj den kommun där du är folkbokförd
Välj utbildning

Personuppgiftspolicy

Inledning
Den här personuppgiftspolicyn redogör för hur bolag inom Academedia koncernen (Academedia Group AB, org.nr. 556806-1369) hanterar dina personuppgifter när du exempelvis gjort en intresseanmälan eller bett något av våra bolag skicka riktad information/marknadsföring till dig.

Hantering av personuppgifter
När du skickar in en intresseanmälan, chattar med oss, anmäler dig till öppet hus, bokar studievägledning eller vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser om våra skolor, behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din adress, din e-postadress, ditt telefonnummer, utbildning eller kurs samt studieort/kommun. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i IT-system som används av bolag inom AcadeMedia-koncernen.

Intresseformulär 
När du gör en intresseanmälan godkänner du att vi skickar information och marknadsföring om utbildningar och nyheter från oss. Du kan när som helst välja att avprenumerera, längst ned i utskicket, du kan också avprenumerera genom att kontakta oss epost@movant.se Vi använder oss av automatiserat individuellt beslutsfattande och profilering när vi skickar ut marknadsföring och annan information till dig, baserat på vilka utbildningar och kurser du sökt. Du som lämnar dina uppgifter vid en intresseanmälan kommer ta del av marknadsföring i form av e-postutskick samt marknadsföring som kan ske i de digitala kanalerna Metas plattform och på Googles nätverk.

Uppgifterna du lämnar kan delas med dessa plattformar och anonymiseras/hashkrypteras i samband med det, i syfte att marknadsföra mot personer av liknande intressen, så kallade anpassade målgrupper.

Fyller du i ett intresseformulär på Google, Facebook eller Instagram kommer den informationen samlas in från respektive varumärkes konto på Metas alternativt Googles plattform för att sedan behandlas i respektive varumärkes system för intresseanmälan. Uppgifterna på Meta lagras i 90 dagar. Uppgifterna på Google lagras i 30 dagar och uppgifterna i chattsystemet Kundo finns i 30 dagar.

Dina personuppgifter
De personuppgifter som vi samlar in används för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig. Genom att lämna ditt samtycke, godkänner du att vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

  • Skickar dina kontaktuppgifter vidare till de skolor du visat intresse för
  • Fullgöra våra förpliktelser enligt avtal och/eller gällande lagstiftning
  • Tillhandahålla dig riktad marknadsföring eller andra meddelanden och påminnelser baserat på din intresseanmälan

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter. Det innebär även att vi lagrar din IP-adress som du lämnat ditt samtycke till. Läs mer om hur vi behandlar cookies här https://movant.se/hantera-personuppgifter-och-cookies/

Vi kan komma att dela dina personuppgifter till dotterbolag inom koncernen i syfte att kommunicera med dig om så är nödvändigt för att fullgöra våra förpliktelser gentemot dig och i övrigt fullgöra våra skyldigheter. Vi kan komma att lämna ut nödvändig information till myndigheter som vi enligt lag måste lämna ut information till. Vi kommer aldrig att utlämna dina personuppgifter till tredje part som inte är behörig att ta del av dina personuppgifter.

Dina rättigheter
Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Du har rätt att närsomhelst kontakta oss för att få ut information om vilka uppgifter vi behandlar om dig (registerutdrag), samt för att begära rättelse eller om du vill att vi raderar uppgifterna. Uppgifterna lagras i tre år.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. På sidan trygg.academedia.se kan du läsa mer information om vad, hur och för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter och din rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig.

Du hittar hela vår policy här. https://trygg.academedia.se/

Kontaktuppgifter
Vill du komma i kontakt med våra dataskyddsombud gör du det enklast här, dataskydd@academedia.se

Rättighetsutövning gällande behandling av dina personuppgifter
Om du vill begära rättelse, radering eller veta mer om hur vi hanterar dina personuppgifter, kontakta dataskyddsombud@movant.se alternativt dataskydd@academedia.se.

 

Poängplan

Gemensamma kurser

1450
Kurs
Poäng
Praktisk ellära
100
Elkraftteknik
100
Fastighetsförvaltning
100
Fastighetskommunikation
100
Fastighetsservice — VVS
100
Fastighetsservice — byggnader
100
Fastighetsservice — ytor
100
Studie- eller yrkesval
50
Systemuppbyggnad
100
Värmelära
100
Verktygs- och materialhantering
100
Luftbehandling
100
Sanitetsteknik 1
100
Yttre miljö — maskiner och verktyg
100
Yttre miljö — anläggningar
100

Tillvalskurs - i samråd med lärare

150
Beroende på om du läser med eller utan språkstöd så är alla kurser ej valbara.
Kurs
Poäng
Komvuxarbete VVS och fastighet
100
Yrkessvenska
50
Svenska som andraspråk delkurs 1, grundläggande
Svenska som andraspråk delkurs 2, grundläggande
Svenska som andraspråk delkurs 3, grundläggande
Svenska som andraspråk delkurs 4, grundläggande
Stöd/studiehandledning modersmål
Utbildning i svenska för invandrare kurs D, studieväg 1
Utbildning i svenska för invandrare kurs D, studieväg 2
Utbildning i svenska för invandrare kurs D, studieväg 3
Summa 1600

Movants kvalitetsarbete

Movant AB är ISO-certifierade inom kvalitet och miljö

Movant AB är certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Detta innebär att vi arbetar med att systematiskt förbättra vår kvalitet och överträffa våra kunders förväntningar, och att vi lever upp till konkreta och erkända miljökrav.

Almega utbildningsföretagen

Movant AB är medlemmar i Utbildningsföretagen och har ett kvalitetsarbete som följer deras kriterier för kvalitetsauktorisationen de har ställt upp.