Mål

Efter utbildningen kan du arbeta med nybyggnationer av bostäder eller industrier. Alla infrastruktursatsningar i regionen kräver att det finns duktiga elektriker. Du kan även arbeta med ombyggnader där du byter ut gamla ledningar och utrustning. Du kan dra ström till motorer, fläktar, montera elcentraler och mycket annat. Det är ett yrke som ger möjligheter till många olika sorters jobb. Idag byggs väldigt mycket i regionen och det finns ett stort behov av elektriker.

Utbildning

Utbildningen innehåller de kurser som ECY  - Elbranschens centrala yrkesnämd rekommenderar för vuxenstuderande. Det finns även möjlighet att lägga till Matematik 1, Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 och Engelska 5 parallellt med yrkeskurserna. Godkänt betyg i dessa kurser eller motsvarande krävs för att vara behörig för ett framtida ECY-certifikat.

Längd

Inrikning mot industri omfattar 1650 poäng och studietiden är 66 veckor. Utbildningen genomförs utan uppehåll från start till slut.

Studieperioder

Preliminär studieperiod är från augusti 2022 till oktober 2023.

Studiebesök

Du har möjlighet att besöka skolan digitalt och träffa lärare och elever för att ställa frågor om utbildningen. Mejla goteborg@movant.se så kommer du få en inbjudan till digitalt studiebesök via Teamslänk.

Vem kan söka?

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

- Svenska eller svenska som andraspråk

- Matematik

- Engelska

Ansökan

Ansökningsperiod: 2022-04-06 - 2022-05-03

Se mer information kring ansökan på www.grvux.se där kan de se ansökningsperioderna och det är dem som har hand om all antagning. Har du ytterligare frågor kontakta goteborg@movant.se. Frågor om antagning hänvisar vi till info@arbvux.goteborg.se eller att ni ringer 031-368 30 00.

Vill du veta mer om utbildningen?

Hör av dig till oss för mer information om utbildningen.

Välj din utbildningsort
Utbildningar

När du skickar in en intresseanmälan till oss behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter för att vi ska kunna registrera din ansökan. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer, programmet/programmen du är intresserad av samt när du börjar gymnasiet. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system som används av alla bolag inom AcadeMedia-koncernen.
Om du samtycker till att ta emot marknadsföring och information från våra skolor kommer vi även att behandla dina personuppgifter för detta ändamål. Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter.
Huvudmannen är personuppgiftsansvarige på den skola du går på. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Uppgifterna lagras i ett år efter att ansökningsperioden är över för den sökta utbildningen. Vi använder oss av automatiserat individuellt beslutsfattande och profilering när vi skickar ut marknadsföring och annan information till dig.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Du når våra dataskyddsombud här. Du hittar mer information på trygg.academedia.se. Om du vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser från våra skolor, bocka i rutan nedan.

Den här utbildningen finns i

Elinstallatör inriktning industri

1600
Kurs
Kurskod
Poäng
Energiteknik 1
ENEENE01
100
Datorteknik 1a
DAODAT01a
100
Elinstallationer
INSELI0
200
Praktisk ellära
ELLPRA0
100
Elkraftteknik
ELRELF0
100
Elmotorstyrning
INSELS0
100
Elektromekanik
ELRELK0
100
Servicekunskap
100
Fastighetsautomation 1
FAIFAS01
100
Mekatronik 1
MEKMEK01
100
Komvuxarbete EoE
KVAREE
100
Mät- och styrteknik
MÄTMÄO0
100
Mät- och reglerteknik
MÄTMÄT0
100
Programmerbara styrsystem
MÄTPRR0
100
Robotteknik
INROB0
100
Summa 1600

Movants kvalitetsarbete

Movant AB är ISO-certifierade inom kvalitet och miljö

Movant AB är certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Detta innebär att vi arbetar med att systematiskt förbättra vår kvalitet och överträffa våra kunders förväntningar, och att vi lever upp till konkreta och erkända miljökrav.

Almega utbildningsföretagen

Movant AB är medlemmar i Utbildningsföretagen och har ett kvalitetsarbete som följer deras kriterier för kvalitetsauktorisationen de har ställt upp.