Mål

Framtida arbetsplatser kan exempelvis vara elbilstillverkare, verkstäder, bensinstationer och bärgningsföretag. Det finns ett behov av utbildade elbilstekniker med rätt kompetens för dagens moderna fordon.

Utbildning

Du har möjlighet att läsa Matematik 1a, Matematik 2a och Engelska 5 som tillval.

Längd

Längd Individuell utbildningslängd beroende på förkunskaper, ca ett år.

Studiebesök

Du har möjlighet att besöka skolan digitalt för att ställa frågor om utbildningen.  

Mejla goteborg@movant.se så kommer du få en inbjudan till digitalt studiebesök via Teamslänk.

Studieperioder

Preliminär start augusti 2022 till augusti 2023.

Vem kan söka?

Är du folkbokförd i Sverige och har fyllt 20 år kan du ansöka till våra vuxenutbildningar via din hemkommun. För att du ska kunna bedömas samt tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt betyg eller motsvarande kunskaper i svenska, matematik och engelska på grundläggande nivå.

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun. Ansök sedan via kommunens hemsida och följ instruktionerna. Har du frågor är du välkommen att kontakta oss.

Ansökan

Kommande ansökningsperiod: 2022-04-06 - 2022-05-03. Ansökan sker via www.grvux.se.

Frågor om antagning hänvisar vi till info@arbvux.goteborg.se eller att ni ringer 031-368 30 00. Har du andra frågor om utbildningen kontakta goteborg@movant.se.

Vill du veta mer om utbildningen?

Hör av dig till oss för mer information om utbildningen.

Välj din utbildningsort
Utbildningar

När du skickar in en intresseanmälan till oss behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter för att vi ska kunna registrera din ansökan. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer, programmet/programmen du är intresserad av samt när du börjar gymnasiet. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system som används av alla bolag inom AcadeMedia-koncernen.
Om du samtycker till att ta emot marknadsföring och information från våra skolor kommer vi även att behandla dina personuppgifter för detta ändamål. Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter.
Huvudmannen är personuppgiftsansvarige på den skola du går på. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Uppgifterna lagras i ett år efter att ansökningsperioden är över för den sökta utbildningen. Vi använder oss av automatiserat individuellt beslutsfattande och profilering när vi skickar ut marknadsföring och annan information till dig.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Du når våra dataskyddsombud här. Du hittar mer information på trygg.academedia.se. Om du vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser från våra skolor, bocka i rutan nedan.

Den här utbildningen finns i

Elbilstekniker

1350
Kurs
Kurskod
Poäng
Fordonsteknik - introduktion
FODFOO0
200
Personbilar – basteknik
SEOPEB0
100
Personbilar – service och underhåll 1
SEOPER01
100
Personbilar – kraftöverföring
REPPES0
100
Persbil – system- och diagnosteknik 1
REPPER01
200
Persbil – system- och diagnosteknik 2
REPPER02
100
El- och hybridfordon 1
ELCELO01
100
El- och hybridfordon 2
ELCELO02
100
Praktisk ellära
ELLPRA0
100
Persbil- verkstad och elteknik
SEOPER0
100
ORK Studieplanering
KGYORI11A
50
Komvuxarbete
KVARFT
100
Summa 1350

Movants kvalitetsarbete

Movant AB är ISO-certifierade inom kvalitet och miljö

Movant AB är certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Detta innebär att vi arbetar med att systematiskt förbättra vår kvalitet och överträffa våra kunders förväntningar, och att vi lever upp till konkreta och erkända miljökrav.

Almega utbildningsföretagen

Movant AB är medlemmar i Utbildningsföretagen och har ett kvalitetsarbete som följer deras kriterier för kvalitetsauktorisationen de har ställt upp.