Mål 

Utbildningen ger dig de grundläggande kunskaperna som krävs för att få anställning som lärling. Utbildningen följer de kvalitetskrav som ställs av Byggnadsindustrins Yrkesnämnd - BYN. 

Längd  

Utbildningen till murare är 48 veckor lång och CSN-berättigad.

Utbildningen 

Lärlingsutbildning innebär att minst 70 procent av dina studier är förlagda på arbetsplats och resten av tiden är avsatt till studier i skolan. Efter grundutbildningen måste man arbeta som lärling ett antal år innan man kan erhålla yrkesbevis, man är då färdig yrkesman/-kvinna enligt branschen.

Syftet med lärlingsutbildningen är att ge en grundläggande yrkesutbildning, ökad yrkeslivserfarenhet och en möjlighet att under en handledares ledning få kunskaper inom yrkesområdet.

Vem kan söka?

Är du folkbokförd i Sverige och har fyllt 20 år kan du ansöka till våra vuxenutbildningar via din hemkommun. Förkunskapskraven är svenska/svenska som andraspråk eller motsvarande kunskaper. Ansök till Komvux på kommunens hemsida och följ sedan instruktionerna. Har du frågor är du välkommen att kontakta oss. Fyll gärna i en intresseanmälan med dina frågor.

Startdatum

28 februari (lärlingsutbildning)


Vill du veta mer om utbildningen?

Hör av dig till oss för mer information om utbildningen.

Välj din utbildningsort
Utbildningar

När du skickar in en intresseanmälan till oss behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter för att vi ska kunna registrera din ansökan. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer, programmet/programmen du är intresserad av samt när du börjar gymnasiet. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system som används av alla bolag inom AcadeMedia-koncernen.
Om du samtycker till att ta emot marknadsföring och information från våra skolor kommer vi även att behandla dina personuppgifter för detta ändamål. Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter.
Huvudmannen är personuppgiftsansvarige på den skola du går på. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Uppgifterna lagras i ett år efter att ansökningsperioden är över för den sökta utbildningen. Vi använder oss av automatiserat individuellt beslutsfattande och profilering när vi skickar ut marknadsföring och annan information till dig.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Du når våra dataskyddsombud här. Du hittar mer information på trygg.academedia.se. Om du vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser från våra skolor, bocka i rutan nedan.

Den här utbildningen finns även i

Murare Lärling Eskilstuna

Grundpaket bygg

400
Kurs
Kurskod
Poäng
Orienteringskurs
100
Husbyggnad 1
HUSHUS01
100
Husbyggnad 2
HUSHUS02
200

Inriktning murare

800
Kurs
Kurskod
Poäng
Husbyggnad 3 – ombyggnad
HUSHUS01
200
Husbyggnadsprocessen
HUSHUB0
200
Mur- och putsverk 1
MURMUR01
100
Mur- och putsverk 2
MURMUR02
100
Mur- och putsverk 3
MURMUR03
100
Specialyrken 1 murare
HUBSPC01S
100
Summa 1200

Movants kvalitetsarbete

Movant AB är ISO-certifierade inom kvalitet och miljö

Movant AB är certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Detta innebär att vi arbetar med att systematiskt förbättra vår kvalitet och överträffa våra kunders förväntningar, och att vi lever upp till konkreta och erkända miljökrav.

Almega utbildningsföretagen

Movant AB är medlemmar i Utbildningsföretagen och har ett kvalitetsarbete som följer deras kriterier för kvalitetsauktorisationen de har ställt upp.