Frisöraspirant

Yrkesutbildning hos Movant Stockholm Bromma

Nationellt yrkespaket med kurser från hantverksprogrammet utformat för att kunna avlägga delprovet för frisöraspiranter motsvarande Frisörföretagarnas nivå 1 som är en del av gesällprovet för frisörer.

En frisör arbetar med olika hantverkstekniker som klippning, styling och färg. Du ska kunna utföra ditt hantverk samtidigt som du ska ge service till och bemöta kunder.

Vi förbereder våra elever för gesällprov. Delprov 1 görs efter avslutad utbildning. Branschen samordnar delprov.

Mål med frisörutbildningen

Frisörutbildningen via Komvux ger dig de grundläggande kunskaper och färdigheter som krävs för att jobba som frisör. För att kunna avlägga gesällprov och bli behörig frisör krävs att du därefter har gjort 2000 timmar på ett frisörföretag. 

Om utbildningen

Under frisörutbildningens gång får du grundläggande kunskaper i kurserna Hantverk introduktion, Material och miljö och Entreprenörskap, för att sedan fördjupa dig i frisörkurserna. Med kunskaper i entreprenörskap är du redo att starta eget företag som utbildad frisör. Teori varvas med praktik, i skolans elevsalong och på APL-platsen.

Utbildningens längd 

Frisörutbildningen har en individuell utbildningslängd och tar, beroende på förkunskaper, cirka 60 veckor.

Praktik

I utbildningen ingår obligatorisk APL - Arbetsplatsförlagt lärande, som omfattar minst 15%.

Efter utbildningen

Efter frisörutbildningen i Stockholm kan du få anställning som lärling på ett företag. Du har stora möjligheter till variation och kan specialisera dig på olika områden bland annat klippning, färgning, håruppsättning, extensions och barberare. Är du tävlingsinriktad finns det branschtävlingar där kreativiteten leder vägen för nya trender.

Vad kostar utbildningen?

Utbildningen är kostnadsfri och CSN-berättigad. Kostnad för kurslitteratur tillkommer. Du kan ansöka om studiemedel (lån och bidrag) från Centrala studiestödsnämnden, CSN. Du gör din ansökan direkt på CSN:s webbplats www.csn.se. Har frågor om studiemedel kontakta CSN, telefon: 0771-276 000, måndag-fredag, kl. 08.00-16.30.

Så ansöker du till frisörutbildningen

Är du folkbokförd i Sverige och har fyllt 20 år kan du ansöka till våra vuxenutbildningar via din hemkommun. Du ansöker på kommunens hemsida. Här finns mer information om hur du ansöker.

Snabba fakta

Utbildningstyp Komvux

Poäng 1500

Omfattning ca 60 veckor

Studieort(er) Stockholm Bromma

Förkunskaper Godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk på grundläggande nivå eller motsvarande kunskaper.

Studieform Klassrum

Studietakt Heltid

Studiestart Inga kommande starter

Studietid Dagtid

Frisöraspirant Stockholm Bromma

1500
Kurs
Poäng
Frisör 1
200
Tekniker och metoder för att utföra vanligt förekommande designtekniker på korta och långa hår, till exempel fön-, tång-, curler- och clipstekniker samt långhårstekniker. Användning av hårvårds- och stylingprodukter.
Frisör 2
200
Tekniker och metoder för att utföra enklare dam- och herrklipptekniker på olika hårtyper. I samband med det behandlas terminologi samt skiss- och ritteknik. Designtekniker på korta och långa hår. Planering av tidsåtgång samt beräkning och val av material till arbetet.
Frisör 3
200
Varierade dam- och herrklipptekniker, designtekniker samt färg- och strukturförändrade tekniker vid kundbehandlingar med fokus på kvalitet på olika hårtyper. I samband med det behandlas produkter och material från olika leverantörer. Detaljerad planering av tidsåtgång samt kostnadsberäkning och val av material.
Frisör 4
200
Kombinerade och varierade klipp- och designtekniker samt färg- och strukturförändrande tekniker vid kundbehandlingar med fokus på lönsamhet och kvalitet. I samband med det behandlas produkter och material från olika leverantörer. Effektivisering och planering av tidsåtgång samt kostnadsberäkning och val av material.
Frisör 5
200
Avancerade klipp- och designtekniker samt färg- och strukturförändrande tekniker vid kundbehandling. Effektivisering och kreativitet med resultatets kvalitet i fokus. Planering av inköp och prissättning av varor.
Frisör 6a
100
Avancerad klipp- och designteknik samt färg- och strukturförändrande tekniker vid kundbehandlingar. Effektivisering och kreativitet med resultatets kvalitet i fokus. Arbete i projektsammanhang. I samband med det behandlas utveckling av arbetet och möjligheter till utveckling inom yrkesområdet. Planering av inköp och prissättning av produkter, varor och tjänster för bättre lönsamhet.
Hantverk introduktion
200
Material, verktyg, maskiner och tekniker för att utföra enkla arbetsuppgifter. I samband med det behandlas materialberäkning och planering av tidsåtgång. Produkt- och materialkunskap i samband med planering och genomförande. Skissteknik, ritteknik och konstruktion. Färg och form. Fackspråk för att förstå och följa instruktioner.
Material och miljö
100
Materials och produkters ursprung, uppbyggnad och egenskaper. Materials och produkters hantering, funktion och användningsområden. Återanvändning och återvinning av material och produkter. Vård och skötsel av material. Hållbarhet och förbättring av materialens funktion.
Tradition och utveckling
100
Det valda hantverksområdets historia, tradition och utvecklingsmöjligheter. I samband med det behandlas samhällsförändringar som påverkat förutsättningarna samt teknikutvecklingens betydelse för yrket. Tekniker, verktyg och material i ett historiskt perspektiv. Utbildningssystemet nu och då. I samband med det behandlas hur hantverksområdets eventuella yrkesprov är utformat, till exempel regler och bedömning av gesäll- och mästarbrev. Utformningen av yrkestävlingar inom hantverksområdet, nationellt och internationellt. Utvecklings- och samverkansmöjligheter inom det egna hantverksområdet och närliggande hantverksområden. Förutsättningar för verksamhet inom den egna regionen och på en internationell marknad. Fack- och branschorganisationer och deras funktion inom det valda hantverksområdet. I samband med det behandlas arbetsgivarens och arbetstagarens rättigheter och skyldigheter. Kultur- och stilhistoria med betoning på centrala stilepoker inom hantverksområdet. I samband med det behandlas trender, trendutveckling och trendtolkning historiskt och i nutid.
Summa 1500

Vanliga frågor och svar

Håll mig uppdaterad!

Fyll i dina kontaktuppgifter så håller vi dig uppdaterad om kommande event, studiestarter och ansökningstillfällen. OBS! Detta är inte en ansökan till utbildningen.

Välj den kommun där du är folkbokförd
Välj utbildning

Personuppgiftspolicy

Inledning
Den här personuppgiftspolicyn redogör för hur bolag inom Academedia koncernen (Academedia Group AB, org.nr. 556806-1369) hanterar dina personuppgifter när du exempelvis gjort en intresseanmälan eller bett något av våra bolag skicka riktad information/marknadsföring till dig.

Hantering av personuppgifter
När du skickar in en intresseanmälan, chattar med oss, anmäler dig till öppet hus, bokar studievägledning eller vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser om våra skolor, behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din adress, din e-postadress, ditt telefonnummer, utbildning eller kurs samt studieort/kommun. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i IT-system som används av bolag inom AcadeMedia-koncernen.

Intresseformulär 
När du gör en intresseanmälan godkänner du att vi skickar information och marknadsföring om utbildningar och nyheter från oss. Du kan när som helst välja att avprenumerera, längst ned i utskicket, du kan också avprenumerera genom att kontakta oss epost@movant.se Vi använder oss av automatiserat individuellt beslutsfattande och profilering när vi skickar ut marknadsföring och annan information till dig, baserat på vilka utbildningar och kurser du sökt. Du som lämnar dina uppgifter vid en intresseanmälan kommer ta del av marknadsföring i form av e-postutskick samt marknadsföring som kan ske i de digitala kanalerna Metas plattform och på Googles nätverk.

Uppgifterna du lämnar kan delas med dessa plattformar och anonymiseras/hashkrypteras i samband med det, i syfte att marknadsföra mot personer av liknande intressen, så kallade anpassade målgrupper.

Fyller du i ett intresseformulär på Google, Facebook eller Instagram kommer den informationen samlas in från respektive varumärkes konto på Metas alternativt Googles plattform för att sedan behandlas i respektive varumärkes system för intresseanmälan. Uppgifterna på Meta lagras i 90 dagar. Uppgifterna på Google lagras i 30 dagar och uppgifterna i chattsystemet Kundo finns i 30 dagar.

Dina personuppgifter
De personuppgifter som vi samlar in används för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig. Genom att lämna ditt samtycke, godkänner du att vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

  • Skickar dina kontaktuppgifter vidare till de skolor du visat intresse för
  • Fullgöra våra förpliktelser enligt avtal och/eller gällande lagstiftning
  • Tillhandahålla dig riktad marknadsföring eller andra meddelanden och påminnelser baserat på din intresseanmälan

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter. Det innebär även att vi lagrar din IP-adress som du lämnat ditt samtycke till. Läs mer om hur vi behandlar cookies här https://movant.se/hantera-personuppgifter-och-cookies/

Vi kan komma att dela dina personuppgifter till dotterbolag inom koncernen i syfte att kommunicera med dig om så är nödvändigt för att fullgöra våra förpliktelser gentemot dig och i övrigt fullgöra våra skyldigheter. Vi kan komma att lämna ut nödvändig information till myndigheter som vi enligt lag måste lämna ut information till. Vi kommer aldrig att utlämna dina personuppgifter till tredje part som inte är behörig att ta del av dina personuppgifter.

Dina rättigheter
Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Du har rätt att närsomhelst kontakta oss för att få ut information om vilka uppgifter vi behandlar om dig (registerutdrag), samt för att begära rättelse eller om du vill att vi raderar uppgifterna. Uppgifterna lagras i tre år.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. På sidan trygg.academedia.se kan du läsa mer information om vad, hur och för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter och din rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig.

Du hittar hela vår policy här. https://trygg.academedia.se/

Kontaktuppgifter
Vill du komma i kontakt med våra dataskyddsombud gör du det enklast här, dataskydd@academedia.se

Rättighetsutövning gällande behandling av dina personuppgifter
Om du vill begära rättelse, radering eller veta mer om hur vi hanterar dina personuppgifter, kontakta dataskyddsombud@movant.se alternativt dataskydd@academedia.se.

 

Movants kvalitetsarbete

Movant AB är ISO-certifierade inom kvalitet och miljö

Movant AB är certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Detta innebär att vi arbetar med att systematiskt förbättra vår kvalitet och överträffa våra kunders förväntningar, och att vi lever upp till konkreta och erkända miljökrav.

Almega utbildningsföretagen

Movant AB är medlemmar i Utbildningsföretagen och har ett kvalitetsarbete som följer deras kriterier för kvalitetsauktorisationen de har ställt upp.