Floristaspirant

Nationellt yrkespaket med kurser från Hantverksprogrammet utformat för att ge dig kunskaper inom blomsterbindning motsvarande nivån för floristaspiranter. Att du har känsla för färg och form är viktigt när du läser till floristaspirant.

Yrket passar dig som är kreativ och vill arbeta med olika typer av växter och skapar blomsterarrangemang utifrån floristkurser i olika tekniker, färglära och estetiska aspekter. Efter floristutbildningen kan du välja mellan att starta eget eller vara anställd.

Vi erbjuder också kurser inom kommunikation och service för att utveckla din förmåga att kommunicera och samverka med kunder och leverantörer.

Florister kan visa sin yrkesskicklighet genom att avlägga gesällprovet för florister. För det krävs ett yrkesbevis. Som florist ska du kunna utföra ditt hantverk samtidigt som du ska ge service till och bemöta kunder.

Om florisutbildningen och floristkurser

Under utbildningens gång får du grundläggande kunskaper i kurserna Entreprenörskap, Växtkunskap, Personlig försäljning och Tradition och utveckling, för att sedan fördjupa dig i floristkurserna. 

Mål floristutbildning via Komvux

Floristutbildningen i Stockholm (utbildning till floristaspirant) ger dig grundläggande kunskaper och färdigheter som krävs för att senare kunna avlägga gesällprov inom floristyrket. Florist blir man efter att ha avlagt lärlingsperiod, utbildningen till floristaspirant gör dig redo för det.

Floristutbildningens längd 

Floristutbildningen har en individuell utbildningslängd och tar, beroende på förkunskaper, cirka 60 veckor. Utbildningen till floristaspirant är CSN-berättigad och kostnadsfri. Efter utbildningen kan du få anställning som lärling på ett företag. 

Praktik

I utbildningen ingår obligatorisk APL - Arbetsplatsförlagt lärande, som omfattar minst 15%.

Vad kostar utbildningen

Utbildningen är kostnadsfri och CSN-berättigad. Du kan ansöka om studiemedel (lån och bidrag) från Centrala studiestödsnämnden, CSN. Du gör din ansökan direkt på CSN:s webbplats www.csn.se. Har frågor om studiemedel kontakta CSN, telefon: 0771-276 000, måndag-fredag, kl. 08.00-16.30.

Efter utbildningen

Efter utbildningen har du möjlighet att komplettera med kurser i svenska, matematik, och engelska för att bli kvalificerad för floristernas yrkesbevis. Läser du Engelska 6 har du möjlighet att genom Floristerna Yrkesråd erlägga ett internationellt certifikat.

Så ansöker du till floristutbildningen

Är du folkbokförd i Sverige och har fyllt 20 år kan du ansöka till våra vuxenutbildningar via din hemkommun. Du ansöker på kommunens hemsida. Här finns mer information om hur du ansöker.

Snabba fakta

Utbildningstyp Komvux

Poäng 1500

Omfattning ca 60 veckor

Studieort(er) Stockholm

Förkunskaper Godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk på grundläggande nivå eller motsvarande kunskaper.

Studieform Klassrum

Studietakt Heltid

Studiestart 2024: 8 jan, 18 mar, 5 aug, 14 okt

Studietid Dagtid

Floristaspirant Bromma

Floristaspirant - Kurspaket

1500
Kurs
Poäng
Florist 1
200
Tekniker och metoder för att utföra vanligt förekommande floristiska arbeten, med fokus på teknik och yttre form. Krukväxter och snittblommor, samt deras namn, egenskaper och skötsel. Planering av enklare floristiska arbeten.
Florist 2
200
Utveckling av floristiska arbeten, med fokus på form och teknik. I samband med det används och övas olika tekniker, till exempel trådning och skaftning. Planering av tidsåtgång samt beräkning och val av material till floristiska arbeten. Kompositionslära i floristiska arbeten.
Florist 3
200
Floristiska arbeten med varierande tekniker med fokus på proportioner och färg. I samband med det behandlas mer utvecklad planering av tidsåtgång samt kostnadsberäkning och val av material med ett kvalitetsperspektiv. Utveckling av tekniker. Skissteknik för idéutveckling av komplexa floristiska arbeten.
Florist 4
200
Tekniker i avancerade floristiska arbeten med fokus på kvalitet och lönsamhet. I samband med det behandlas detaljerad planering av tidsåtgång samt detaljerad kostnadsberäkning och val av material med miljöhänsyn. Inköpsplanering för högre effektivitet och lönsamhet. Skissteknik för vidareutveckling av avancerade floristiska arbeten.
Florist 4 - specialisering
50
Material, verktyg, maskiner, tekniker och metoder för att genomföra arbeten inom valt specialiseringsområde.
Florist 5
200
Avancerade floristiska arbeten. Kreativt produktionsarbete med effektivisering, lönsamhet och resultatets kvalitet i fokus. I samband med det behandlas planering av tidsåtgång och kostnadsberäkning med hjälp av kalkyleringsprogram samt val av material med ett miljöperspektiv. Kompositionslära och kombination av olika material i avancerade floristiska arbeten. I samband med det behandlas analys av färg och komposition.
Florist 5 - specialisering
50
Material, verktyg, maskiner, tekniker och metoder för att genomföra arbeten inom valt specialiseringsområde.
Tradition och utveckling
100
Det valda hantverksområdets historia, tradition och utvecklingsmöjligheter. I samband med det behandlas samhällsförändringar som påverkat förutsättningarna samt teknikutvecklingens betydelse för yrket.
Växtkunskap 1
100
Identifiering, beskrivning och namngivning av ett begränsat sortiment av träd, buskar, barrväxter, perenner och annueller med vetenskapliga och yrkesmässiga termer. Växtmiljöer samt växters härdighet, ståndort och proveniens. Växternas funktion i olika miljöer.
Personlig försäljning 1
100
Säljarens arbetsuppgifter i olika säljorganisationer. Strategier för kundorienterat, målinriktat och framgångsrikt försäljningsarbete. Planering, organisering och genomförande av kundorienterat och målinriktat säljarbete.
Entreprenörskap
100
Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning. Idéutvecklingsprocesser. Grundläggande projektmetodik. Grundläggande mötesteknik och dokumentation. Ledarskap och grupprocesser. Presentationsteknik. Marknadsföring. Finansieringsformer.
Summa 1500

Håll mig uppdaterad!

Fyll i dina kontaktuppgifter så håller vi dig uppdaterad om kommande event, studiestarter och ansökningstillfällen. OBS! Detta är inte en ansökan till utbildningen.

Välj den kommun där du är folkbokförd
Välj utbildning

Personuppgiftspolicy

Inledning
Den här personuppgiftspolicyn redogör för hur bolag inom Academedia koncernen (Academedia Group AB, org.nr. 556806-1369) hanterar dina personuppgifter när du exempelvis gjort en intresseanmälan eller bett något av våra bolag skicka riktad information/marknadsföring till dig.

Hantering av personuppgifter
När du skickar in en intresseanmälan, chattar med oss, anmäler dig till öppet hus, bokar studievägledning eller vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser om våra skolor, behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din adress, din e-postadress, ditt telefonnummer, utbildning eller kurs samt studieort/kommun. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i IT-system som används av bolag inom AcadeMedia-koncernen.

Intresseformulär 
När du gör en intresseanmälan godkänner du att vi skickar information och marknadsföring om utbildningar och nyheter från oss. Du kan när som helst välja att avprenumerera, längst ned i utskicket, du kan också avprenumerera genom att kontakta oss epost@movant.se Vi använder oss av automatiserat individuellt beslutsfattande och profilering när vi skickar ut marknadsföring och annan information till dig, baserat på vilka utbildningar och kurser du sökt. Du som lämnar dina uppgifter vid en intresseanmälan kommer ta del av marknadsföring i form av e-postutskick samt marknadsföring som kan ske i de digitala kanalerna Metas plattform och på Googles nätverk.

Uppgifterna du lämnar kan delas med dessa plattformar och anonymiseras/hashkrypteras i samband med det, i syfte att marknadsföra mot personer av liknande intressen, så kallade anpassade målgrupper.

Fyller du i ett intresseformulär på Google, Facebook eller Instagram kommer den informationen samlas in från respektive varumärkes konto på Metas alternativt Googles plattform för att sedan behandlas i respektive varumärkes system för intresseanmälan. Uppgifterna på Meta lagras i 90 dagar. Uppgifterna på Google lagras i 30 dagar och uppgifterna i chattsystemet Kundo finns i 30 dagar.

Dina personuppgifter
De personuppgifter som vi samlar in används för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig. Genom att lämna ditt samtycke, godkänner du att vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

  • Skickar dina kontaktuppgifter vidare till de skolor du visat intresse för
  • Fullgöra våra förpliktelser enligt avtal och/eller gällande lagstiftning
  • Tillhandahålla dig riktad marknadsföring eller andra meddelanden och påminnelser baserat på din intresseanmälan

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter. Det innebär även att vi lagrar din IP-adress som du lämnat ditt samtycke till. Läs mer om hur vi behandlar cookies här https://movant.se/hantera-personuppgifter-och-cookies/

Vi kan komma att dela dina personuppgifter till dotterbolag inom koncernen i syfte att kommunicera med dig om så är nödvändigt för att fullgöra våra förpliktelser gentemot dig och i övrigt fullgöra våra skyldigheter. Vi kan komma att lämna ut nödvändig information till myndigheter som vi enligt lag måste lämna ut information till. Vi kommer aldrig att utlämna dina personuppgifter till tredje part som inte är behörig att ta del av dina personuppgifter.

Dina rättigheter
Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Du har rätt att närsomhelst kontakta oss för att få ut information om vilka uppgifter vi behandlar om dig (registerutdrag), samt för att begära rättelse eller om du vill att vi raderar uppgifterna. Uppgifterna lagras i tre år.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. På sidan trygg.academedia.se kan du läsa mer information om vad, hur och för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter och din rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig.

Du hittar hela vår policy här. https://trygg.academedia.se/

Kontaktuppgifter
Vill du komma i kontakt med våra dataskyddsombud gör du det enklast här, dataskydd@academedia.se

Rättighetsutövning gällande behandling av dina personuppgifter
Om du vill begära rättelse, radering eller veta mer om hur vi hanterar dina personuppgifter, kontakta dataskyddsombud@movant.se alternativt dataskydd@academedia.se.

 

Movants kvalitetsarbete

Movant AB är ISO-certifierade inom kvalitet och miljö

Movant AB är certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Detta innebär att vi arbetar med att systematiskt förbättra vår kvalitet och överträffa våra kunders förväntningar, och att vi lever upp till konkreta och erkända miljökrav.

Almega utbildningsföretagen

Movant AB är medlemmar i Utbildningsföretagen och har ett kvalitetsarbete som följer deras kriterier för kvalitetsauktorisationen de har ställt upp.