×
 

Så här går det till med F-prövning

Komplettering av pågående kurs:

Kompletteringar bör ske rullande, om en elev har restuppgifter eller behöver göra omprov vare sig det är praktiskt eller teoretiskt måste de genomföras innan betyget sätts.

Exempel: Vid en 10 veckorskurs används sista veckan för komplettering, under en femveckorskurs de två sista dagarna. Ex. om betyget ska sättas v. 10 så bör alla uppgifter vara genomförda och bedömda v. 9 så att eventuella kompletteringar hinner genomföras. Lärarna ansvarar för att detta sker.

Prövning inom vuxenutbildningen:

Viktigt: Det är inte möjligt att göra en prövning i bara en del av en kurs eller en del av ett ämne. Den lärare som håller i prövningen måste alltid utforma prövningen så att det är möjligt att bedöma kunskaperna hos den som gör prövningen i förhållande till alla delar av kunskapskraven. En prövning får inte vara en komplettering där bara vissa delar av kunskapskraven prövas. Kunskaperna hos den som gör prövningen måste även kunna bedömas utifrån hela betygsskalan A–F. Däremot går det bra att genomföra en prövning i en delkurs inom komvux på grundläggande eller gymnasial nivå. Prövningen ska då avse delkursen i sin helhet”. Källa: Skolverkets allmänna råd om prövning sidan 20.

 Den som är bosatt i Sverige har möjlighet att göra en prövning inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå i alla kurser som det sätts betyg på samt i gymnasiearbetet och gymnasiesärskolearbetet.

Eleven ansvarar för att läsa in kursen utan handledning, däremot bör läraren rekommendera kurslitteratur. Lärarna rekommenderas att under en period på minst två veckor innan prövningstillfället ge eleven tillgång till studiematerial för att ges möjlighet att klara prövningen.

Rutin Movant Bromma från och med ht-21:

  • Prövningar kommer att erbjudas en till två gånger per termin.
  • Det går att göra prövningar i enskilda kurser under året. Exempelvis om du har en elev som fått F i en kurs som är avgörande vid diplomering, och prövningstillfället infaller efter ett sådant tillfälle.
  • Vi har en skyldighet att pröva alla de kurser vi ger vid bestämda prövotillfällen och annonsera prövningar på hemsidan och ta emot anmälningar utifrån (efter Pandemin)

Kommande tider för prövning

Teoriprövningar hålls 26-28 april.

Har du frågor? Hör av dig till oss.