×
 

Ansök till Movant Borås

Vill du börja på Movant i Borås? Till oss söker du via Borås stads vuxenutbildnings hemsida brvux.se . Där står även hur du gör som bor i en annan kommun än Borås. Bor du i Borås kan du med fördel även prata med en studie- och yrkesvägledare.

Det finns också mer infomation att hämta i Brvux informationsfilm

Behöver du hjälp? Kontakta oss!