Porträtt Annika Olén
Foto: Movant

Yrkeslärarbrist - därför erbjuder Movant vidareutbildning

Sverige lider av brist på yrkeslärare samtidigt som kraven på lärarlegitimation ökar. Det är både statens, arbetsgivaren och den enskildes ansvar att möjliggöra att fler utbildas. För att vara en av lösningen erbjuder Movant i ett samarbete med Universitet i Karlstad medarbetare att gå VAL – vidareutbildning av lärare för att säkra att alla som arbetar på Movant och vill bli legitimerade lärare kan bli det. Här berättar Annika Olén om projektet och samarbetet kring vidareutbildningen.

Universitetet i Karlstad är ett av åtta lärosäten där man kan studera till yrkeslärare. I satsningen på vidareutbildningen av lärare tar Annika höjd för behovet av att förbättra statusen i yrket och kvaliteten på yrkesutbildningarna.  

– Det absolut bästa med mitt jobb är att känna känslan att varje dag göra yrkesutbildningen något lite bättre. Då jag själv är yrkeslärare behöver vi alla hjälpas åt för att höja statusen i yrket och kvalitén i undervisningen för att göra yrkesutbildningarna mer attraktiva, menar Annika. 

En utmaning är att många lärare inte har en studietradition sedan tidigare eller att det är många år sedan man senast satt i skolbänken menar Annika. 

– Jag tycker mitt arbete går att jämföra med att vara lärare för en elevgrupp. Min utmaning blir då att se alla och känna in vilken kontakt och stöd som passar. Specifikt här kan det exempelvis finnas behov av viss uppstart till hur man skriver eller läser akademiska texter, säger Annika. 

Utbildningen ger dock en märkbar kvalitetshöjning i undervisandet bland annat eftersom den ger utrymme för reflektion kring ens egen roll som lärare och den påverkan man har. 

– Utbildningen leder till att de reflekterar på ett annat sätt exempelvis om hur en bra lärare är som förebild. När de möter lärarna i utbildningen från elevperspektivet är det med andra ögon. En del är goda förebilder och andra når inte fram på alla sätt till studenterna, förklarar Annika. 

Projektet är för de som är verksamma som lärare på Movant och vidareutbildningen genomförs på halvfart parallellt med arbete.