Bild på lärare inom ventilation

Ventilationsbranschen växer - 2000 ventilationsmontörer behövs

2000 ventilationsmontörer - det är hur många som kommer att behöva anställas i branschen de kommande åren enligt PVF Yrke & Utbildning. Här berättar Jimmy Dennerby, lärare på arbetsmarknadsutbildningen ventilationsmontör i Järfälla, om hur engagemang i elevernas individuella utveckling är en viktig förutsättning för att de ska lyckas och gå klart utbildningen. Det är även en viktig faktor för att öka deras chanser att få jobb direkt efter avklarad utbildning. 

Att eleverna snabbt ska komma ut på arbetsmarknaden är en av målsättningarna under utbildningen. Detta innebär stora möjligheter för ventilationsföretagen som efterfrågar utbildade montörer. 

– Vi ska inte bara förbättra elevernas liv och framtid, vi strävar även efter att fler kommer ut på arbetsmarknaden och att vi därmed kan kompetensförsörja Sverige med fler utbildade ventilationsmontörer, berättar Jimmy.

I januari bjöd Järfälla in till studiebesök där deltagarna fick testa på yrket, ta del av information från branschen och företag samt ställa frågor till både lärare och studerande. Att komma och vara elev för en dag är det bästa sättet att lära känna skolan men också för att få in fler till ventilationsbranschen menar Jimmy.

– Skolbesöket ger deltagarna en bra bild av skolan och vår utbildning, hur vi arbetar men framförallt vad yrket verkligen innebär. Under dagen fick deltagarna chansen att sätta ihop ett mindre ventilationssystem enligt ritning vilket förhoppningsvis väcker ett intresse för yrket. 

Utbildningen ventilationsmontör bedrivs via Arbetsförmedlingen och studiebesök är ett krav för att påbörja utbildningen.