Foto: Movant

Stor vinst för Movant i Jönköping Kommuns upphandling inom yrkesutbildning

Movant vinner Jönköping kommuns upphandling och kommer fortsätta att bedriva praktisk yrkesutbildning på gymnasial nivå inom områdena Bygg- och anläggning, El- och energi samt VVS och fastighet.

Movant är sedan tidigare etablerad i Jönköping och har genom sin höga kvalitet på utbildningar fått fortsatt förtroende.

- Det känns fantastiskt att få ett fortsatt förtroende hos Jönköpings Kommun gällande yrkesinriktad utbildning, säger Bengt Segerholm,

rektor på Movant i Jönköping.

Beskedet mottogs med glädje och stolthet av både elever och personal som firade med att grilla tillsammans på en så kallad ”Move out”.