Porträtt Maya Ginsburg SFI

SFI med yrkesutbildningar - Movant i Jönköping erbjuder eftertraktad kombination

Hos Movant i Jönköping erbjuds elever att gå kombinationsutbildningar som innebär att man studerar svenska parallellt med en yrkesutbildning. I utbildningen läggs fokus på språkutveckling i relation till målbilden med yrkesutgångarna, och att eleverna får lära sig begrepp kopplade till yrkena. Här berättar Maya Ginsburg, lärare i SFI i Jönköping, om hur kurserna utvecklar elevernas yrkesspråk och möjliggör att de kommer ut i arbete.

Mayas intresse för att bli lärare i SFI väcktes i samband med lärarutbildningen då hon mötte flerspråkiga elever och såg värdet i att kombinera SFI med yrkesutbildningar.  
- Jag upplevde att detta saknades i lärarkåren, därav kompletterade jag med pedagogisk utbildning i svenska som andra språk och blev sedan lärare i SFI. Elever som kommer till Sverige och vill utbilda sig vill jag stötta och ge undervisning i det svenska språket till, berättar Maya. 

Att undervisa i svenska som andraspråk handlar om att tillämpa strategier och skapa förutsättningar för eleverna att klara av att lära sig språket menar Maya. 
- Vi använder mycket bilder för att det ska bli mer visuellt och att undervisningen anpassas efter elevernas kognitiva förmåga. De viktigaste verktygen är upprätthålla det verbala genom muntlig interaktion och att de ska kommunicera kring autentiska situationer. Målet är att de utvecklar sitt vardagsspråk för att över tid uppnå ett yrkesspråk och därmed kan fungera i samhället som samhällsmedborgare. 

Utöver utvecklingen av ett vardagsspråk ska eleverna också lära sig svenska som är anpassad efter det yrke de studerar.  
- I kurserna läggs stor vikt på att utveckla ett yrkesspråk och få en förståelse för de begrepp och verktyg som används i det yrket som man utbildar sig till, berättar Maya.  

Kombinationsutbildningen genomförs i Jönköping, Borås, Halmstad och Varberg. Detta ger eleverna möjlighet att läsa det svenska språket integrerat med yrkeskurser, prova på olika yrken och lära sig om den svenska arbetsmarknaden.