Omställningsstudiestödet och satsning i Falkenberg

I takt med att det nya omställningsstudiestödet lanserades valde Movant att, tillsammans med Vuxenutbildningen Falkenberg, göra en satsning på skräddarsydda och anpassade omställningsutbildningar. Vladimir Tolevski, Rektor på Vuxenutbildningen Falkenberg, berättar vad han tycker om satsningen. Per Nygård, Regionchef på Movant, delar även med sig av sina tankar kring omställningsstudiestödet.

I takt med att det nya omställningsstudiestödet lanserades valde Movant att, tillsammans med Vuxenutbildningen Falkenberg, göra en satsning på anpassade omställningsutbildningar. Utbildningarna som erbjuds är alla kortare än 44 veckor, stor del sker via distans eller fjärrundervisning och utbildningarna är efterfrågade av arbetsmarknaden.  

Vladimir Tolevski, Rektor på Vuxenutbildningen Falkenberg, berättar vad han tycker om satsningen. 

- Vi i vuxenutbildningen Falkenberg ser att omställningsstudiestödet är en jättebra satsning. Idag har vi svårt att rekrytera till mer kvalificerade utbildningar som leder till arbete, utbildningar som behövs men få väljer. Underhållstekniker är en sådan utbildning. Omställningsstudiestödet kan delvis lösa detta problem eftersom de som utbildar sig vidare gör det för en kompetens som verkligen behövs, har redan en erfarenhet som är gångbar i den vidare utbildning och sist men inte minst, de kan skapa ett tomrum. Där kan vi fylla på med reguljär utbildning eftersom dessa utbildningar är mer attraktiva att söka. 

Vladimir ser positivt på det nya omställningsstudiestödet och satsningen som gjorts. Han fortsätter med att prata kring Vuxenutbildningen Falkenbergs samverkan med Movant. 

- Sedan är ju samverkan med Movant spännande att utveckla som utbildningskoncept. Vi är ganska bra på hybridlösningar, Movant är riktigt bra på yrkesutbildning. Tillsammans tror jag att vi kan stötta varandra i konceptualisering av utbildningar. Omställningsstudiestödet ställer krav på flexibilitet som gör att vår samverkan behöver fördjupas. 

Per Nygård, Regionchef på Movant, delar även med sig av sina tankar kring omställningsstudiestödet. 

- Det nya omställningsstudiestödet är väldigt förmånligt och ger rätt ekonomiska möjligheter till att studera, vilket gör det möjligt för fler att faktiskt genomföra sina studier. En fantastisk och unik möjlighet att omskola sig och hitta yrket man drömt om att arbeta inom. 

Läs mer om omställningsstudiestödet här: https://movant.se/omstallningsstod/