Bild på flicka som håller i jordglob
Bildrättigheter: Montessori Monidal

Ökad satsning på internationella utbyten

Nu utvecklas internationaliseringsarbete på Movant och flera av Academedias vuxbolag genom olika utbytesprogram. Satsningen innebär att både studerande och medarbetare ges möjlighet att resa utomlands för utbildning, praktik och jobbskuggning.