Ny möjligt att registrera asbestbehörighet i ID06

Det finns fortfarande runt 2 miljoner byggnader i Sverige som innehåller asbest, trots att all användning varit förbjuden sedan 1982. De största branschaktörerna kräver sedan sommaren 2021 att behörighet uppvisas för att få utföra riskabla momenten på arbetsplatsen, däribland asbest, i ID06. Fredrik Elmå, projektledare på Movant Säkerhetsutbildningar, berättar om hur Movant är en av få utbildare i Sverige som erbjuder kursdeltagare registrering av sina asbestcertifikat i ID06 kompetensdatabas.

Att få sitt certifikat i asbest dokumenterad ID06 kompetensdatabasen är ett led i att skapa en säkrare arbetsplats. Anställda som är medvetna om riskerna i gamla byggnader kan undvika samt förebygga farorna på ett bättre sätt menar Fredrik. 
- Vår asbestutbildning är den första som registreras i ID06 kompetensdatabas. Det är ett viktigt steg för att öka säkerheten på arbetsplatsen då utbildningen ger deltagare kunskap och förståelse för riskerna och hur de kan förebyggas. 

Alla som är inblandade i renovering eller ombyggnad av byggnader ska enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift om asbest (AFS 2006:1) få utbildning om de risker som finns vid hantering och användning av asbest. 
- Med alla inblandade menas inte bara byggnadsarbetare, installationselektriker och VVS-montörer. Det innefattar även projektörer, arbetsledare och andra som kan beröras av eventuell förekomst av asbest i fastigheten. För att sanera asbest krävs betydligt längre utbildning och regelbundna läkarundersökningar bland annat, berättar Fredrik. 

Alla certifikat registreras utan extra kostnad och finns lättåtkomligt i mobilen via BankID. Sedan 1 augusti 2021 får alla Movants elever yrkesspecifika säkerhetspaket, däribland asbestutbildningen. Utbildningen genomförs på distans och bokas enkelt via Movant Säkerhetsutbildningar hemsida: https://movant.se/sakerhetsutbildningar/